Kur’an konulu faaliyetleri İslam ülkeleriyle birlikte sürdürmeye kararlıyız!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ‘Uluslararası Kıraat Sempozyumu’na katıldı. Kıraatın önemine değinen Mehmet Görmez, ‘Ülkemiz bundan böyle Kur’an konulu faaliyetlerini diğer İslam ülkeleriyle birlikte sürdürmeye kararlıdır.‘ dedi.

Kıraatların Kur’an hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Görmez, ‘Kıraatler, Kuran’ın mucize oluşunu gösteren delillerden birisidir. Bir sürü okunuş farkılılığının herhangi bir tezat ve çelişki oluşturmaması ancak mucize ile izah edilebilir. Kıraat farklarının gelenekte Kuran’ın mana ve mesajının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunan muhtelif mana takdirine imkan veren bir araç olarak değerlendirilmiş olması da kıraat ilmini her zaman için önemli kılan bir diğer husus olmuştur.’ açıklamalarında bulundu.

Sempozyuma Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Raşit Küçük ile Türkiye ve İslam ülkelerinin değişik yerlerinden çok sayıda akademisyen katıldı.

Kıraatların hem Hz. Muhammed’e(SAV) hem de sahabelerle olan iletişim ve etkileşimi pekiştirdiğini de söyleyen Görmez, kıraat ilminin estetik bir boyutu bulunduğunu kaydetti. ‘Kıraat sahasının islamın tanıtılması bağlamında hem görsel hem de işitsel alanlara hitap ettiği unutulmamalıdır.’ diyen Görmez, ‘Bu ilim Kur’an lafızlarının nasıl okunacağını farklı okuyuşların hangi temele dayandığını incelemektedir. Kurumsal düzeydeki işbirliklerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum.’ diye konuştu.

Cihan