Kur’an ve Cinsel Sapmalar

İlim teorik alarak cinsi sapmaları anlatır, ama Kur’an sadece anlaşılmaz bir sınırlama ile ilmin bu sapmalar konusundaki bakış açılarının içine alınmaz. Kur’an sadece bir ibadet  kitabı değildir. Psikoloji, tıp , psikanaliz, hukuk cinsel suçlar konusunda çok şeyler söylemiştir. Kur’an ise cinsel sapmaların nasıl düşünce sapmalarına neden olduğunu anlatır, örnekler verir. Şehvet aklı ve kalbi belli bir oranda itidal  noktasında korur besler, ama o müstakim sınırı insanlar çok zaman aşarlar. Bu yüzden Hz Yusuf ve Lut’un kıssaları cinsel noktadan hareket eder,  her iki şahısda da sapmalar başka başka şekillerde tezahür eder. Dünya romanı da cinsel sapmaları anlatır, iki yüze yakın yasak aşkı anlatın batı romanı ve yerli roman vardır, hepsi yanlış aşkların ve ilişkilerin belalarını anlatır. Zola da Trez Raken de kahramanlar intihar eder, Madam Bovary yine intihar eder. Aşk-ı Memnu’da  yine bihter intihar eder. Bu kadar hayatın içinde olan bir kitap bir sınırlı alanda kalmış veya  oraya itilmiştir. Lut peygamberin başından geçenler bütün zamanlarda insanlığa derstir, değişmez bir olaylar yığınıdır. Allah’ın bu yanlış eyleme bakış açısını anlatır.

Lut as İbrahim as ‘ın ümmeti idi. “ ibrahimin söylediklerine  Lut iman etti”29/26

Lut peygamer’e de nübüvvet verilmiştir, Allah anlatır. “İsmail , Elyese’ı , Yunus’u , Lut’u da  nübüvvete erdirdik ; her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.”6/86. Lut da şüphesiz resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken , geride kalanlar arasında yer alan  yaşlı eşi hariç , kendini ve ailesini kurtardık . Sonra da ötekileri imha ettik. Siz de sabah akşam o diyarlara uğrarsınız, hala aklınızı kullanmayacak mısınız?37/113-138

Lut ‘u gönderdikten sonra olanları anlatır Allah”Lutu da gönderdik , halkına dedi ki “ daha önce hiç kimsenin  yapmadığı pek çirkin  bir işi siz mi yapıyorsunuz. ?” 7/80. Lut ‘u da halkına resul olarak gönderdik , “ onlara dedi ki nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce  hiç kimsenin yapmadığı  bir iğrenç şey yapıyorsunuz, Allah’ın bu uyarmasından sonra  siz hala şehvetle erkeklere varacak  yolu kesecek  ve toplantılarınız da edepsizlik yapmaya  devam edecek misiniz? Halkın ona cevabı şundan ibaret oldu” doğru söylüyorsan  bizi tehdid ettiğin  Allah’ın o  azabını getir de görelim ! “ Ya Rabbi dedi , “ bu müfsitler bozguncular güruhuna karşı bana Sen yardım eyle !29/28-30

Sodom halkında yayılmış bu çirkin fiil eşcinselliktir. Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz  ha. Yok yok anlaşıldı , siz haddini aşmış bir milletsiniz. ! 7/81Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim ‘e İshak’ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde “ Haberin  olsun “ dediler , biz bu şehrin halkını imha edeceğiz , çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir.”İbrahim “ Ama lut  da orada  deyince  onlar şöyle cevap verdiler. “Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz.Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp  helak edilenler arasında olacak” Elç ilerimiz Lut’a gelince , onları halkının tecavüzlerinden  koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü,eli kolu bağlanıp göğsü daraldı . Onlar dediler ki “Bizden yana endişe etme üzülme ! Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız , yalnız eşin geride kalanlar  arasında yer alacaktır. Büsbütün yoldan çıkmaları sebebiyle bu şehir halkının üzerine gökten bir  azap indireceğiz .  Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için  o memleketten aşikar bir vesilesi (harabe )bıraktık. “29/28-35

Biz de onu ve ailesini kurtardık , ancak eşe geride kalıp helak olanlardan oldu.7/83. Üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık, işte bak suçlu kafirlerin sonu  nice oldu.”7/84

Lut as Hz İbrahim as’in yakın akrabasından olup onun şeriatı üzerine gönderilmiş bir peygamberdi. Durum Hz İbrahim  ile de ilgili  olduğundan . Lut kavminin  kıssasına giriş mahiyetinde , Hz ibrahim’den bahsedilmiştir.Anlatılan bir misafirliktir. “ Bir zaman elçilerimiz İbrahim’e varıp  onu müjdelemek üzere “selam sana “dediler. O da size selam deyip çok kalmadan elinde nefis güzelce kızartılmış  körpe bir dana getirip ikram etti.Ama misafirlerin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce , onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı , kalbine bir korku girdi. “ Korkma “  çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. Bu sırada hanımı da , hizmet için ayakta durmuş onları dinliyordu.Bunu işitince gülüSmsedi , biz de  onu İshak’ın  onun peşinden de  Yakub’un doğumu ile müjdeledik11/71

Allah bütün peygamber vakalarını bütün Kur’an ‘a yaymak suretiyle ibret ve  dersi canlı tutar, bu yüzden yeni olay parçacıkları ilave ederek bahsi gündemden düşürmez.  “Sahi İbrahim’in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu ? Onlar yanına varınca “Selam “ dediler. O da “ size de selam diye cevap verdi, ama içinden “Bunlar tanımadlığım kimseler hayırdır inşallah “ dedi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti  ve semiz bir dana kebabı getirdi . lirÖnlerine koyup “buyurmaz mısınız “ diye ikram etti. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü . “ Korkma “ dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi  elini yüzüne vurarak  “ Vay başıma gelene , ben kısır bir kocakarı iken mi  doğuracağım “ diye çığlık attı. Onlar hanımına “ Evet Rabbin böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir, “ İbrahim , “ Peki sizin gelişinizin asıl sebebini  öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler? “ dedi . Biz dediler “ suçlu bir güruhun  haddini aşanların tepelerine  çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış  taşları indirmek için görevlendirildik” Derken oradaki müminleri şehirden  çıkarma emrini verdik . Ama orada bir hane dışında , bize itaat eden aile bulamadık. Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için  orada bir alamet bıraktık”51/24-37

Allah fuhşu cezalandırdığı gibi inanların da cezalandırmasını ister. “sizden iki kişi fuhuş yaparsa  onlara eziyet edin . Eğer tevbe edip hallerini ıslah ederlerse  onları cezalandırmaktan vazgeçin . Çünkü Allah Tevvab ve Rahimdir, tevbeleri kabul eder ve çok merhametlidir. 4/16 Edep yerlerini meşru sınır dışında gösterenler haddi aşmıştır. “ Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış , zulüm işlemiş olurlar. “70/31.

Aynı olayla yeni ekler yapar başka bir surede. Sanatlı bir dağılım vardır olayın anlatımında her anlatımda yeni epizotlar ilave edilir.”Lut kavmi de  peygamberlerini yalancı saydılar, biz de Lut’un ailesi dışında hepsinin üzerlerine  taş savuran bir fırtına gönderdik . Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık . İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Lut onları  Bizim yakalarından tutup  azaba çarptıracağımızı  söyleyerek  tehdid etmişti, ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. Onlar lutun misafirlerine karşı niyetlerini bozdular , onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik . Haydi tadın benim cezalandırmamı  tehdidlerimi .Bir sabah kendilerini yakalarını  hiç bırakmayacak  bir  azap bastırıverdi. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehdidlerimi . “ 54/33-39

Allah kafirlere Nuh’un eşi ile Lut’un eşini misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun  mahremi idiler. Ama inkar tarafına giderek  eşleri olan peygamberlere  hıyanet ettiler. Kocaları da Allah’tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin” denilir. 66/10

Vakta ki  ibrahim’in kalbinden  korku geçip gitti , ve ona müjde geldi , hemen tuttu , Lut’un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı.7/74-75 ibrahim sen vazgeç bu işten, işte Rabbinin helak emri gelip çattı , ve hiç şüphe yok ki onlara  geri çeviremeyecekleri  bir azap geliyor.11/76

O elçilerimiz Lut’a gelince  o fena halde sıkıldı  , onlar yüzünden göğsü daraldı  ve “ gerçekten bugün  pek çetin bir gün “ dedi.11/77 Esasen kötü işler yapagelen halkı , kötü niyetle koşa koşa Lut’a geldiler. Lut “ Ey halkım dedi , işte halkımın kızları , onlar sizin için nikah akdi ile , daha temiz şaibeden daha uzaktır. Öyle ise Allah’tan korkun , emirlerini çiğnemekten sakının da , bari misafirlerimin yanında beni  rüsvay etmeyin , yok mu içinizde aklı başında bir adam?12/78. Şöyle dediler “ sen de pek iyi  bilirsin ki , senin kızlarında hakkımız, ve onlarla hiçbir alakamız yoktur, onlarda gözümüz yoktur, ama sen bizim ne istediğimizi pek ala biliyorsun”12/79 Keske dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı, veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım? 12/80 Melekler , Lut dediler, biz Allah’ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme onlar size  hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Haydi öyleyse gecenin bir vaktinde , ailelerle yola çık yürü . Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın , yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan  hangi rüsvaylık varsa , ona da gelecektir. Onların helak olma vakti sabah  vaktidir, sahi sabah da pek yakın değil mi ? 11/81

Azap vaktimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik, ve üzerlerine  pişirilmiş  balçıktan yapılıp istif edilmiş  ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık, evet bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir(damgalanıp istif edilme kavramı her taşın  kime ve nereye  isabet edeceğinin  ezelde takdir edildiğini gösterir.Yıldırım11/82-83

Ey halkım bana muhalif olmanız  sakın sizi Nuh halkının  yahud Hud halkının  veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir müsibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından  zaten uzağınızda değil , bari onların başına gelen felaketten ibret alın!(Bu ifade Cenabı Peygambere hitap eder, onun şahsında o devrin insanlarına )11/89

 Elçilere Lut  as sorar. Ey elçiler bundan başka  işiniz nedir  ? Sorabilir miyim? Haberin olsun dediler biz Lut’un ailesi dışında  suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik, onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını  gerekli gördük. Elçiler Lut’un evine gelince  , O “ doğrusu siz ürkülecek  kimselersiniz “ dedi. “ Yok dediler biz sana onların şüphe ettiklleri  cezayı getirdik ve sana emr-i hak ile geldik, emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın , size emredilen yere geçin gidin. (oradan hızla uzaklaşın ki azap yağmurundan etkilenmeyesiniz)15/57-65

Ona şu kesin emri vahyettik” sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır? Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup  eğlenmek için gelmişlerdi. “bunlar benim misafirlerim “ dedi. “ Ne olur beni mahcub etmeyin , Allah ‘tan korkun da ben rüsvay etmeyin. Onlarsa “ biz seni elalemin işine karışmaktan men etmemiş miydik(şunu bunu korumak sana mı kalmış ) dediler. Lut , evlenmek isterseniz işte halkımın kızları , onlarla evlenebilirsiniz? “ dedi. (Resulüm) “Hayatın hakkı için onlar kendilerini  öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekte idiler”(Bu hitap Allah’ındır) Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları . Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik, Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmurlarına tuttuk onları . Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır.Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.(bu şehrin harabeleri Hicaz’dan Suriye ve Mısır’a giden yol üzerindedir. Yıldırım) Elbette bunda iman edenler için çok ibretler vardır. 15/66-77

Hz İbrahim as gibi Hz lut ‘da şerlilerin kötülüklerinden Allah tarafından korunmuşlardır.” Onu Lut ile bareber (İbrahim) bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız  diyara ulaştırdık.”21/71 Allah Hazreti peygambere önceki peygamberlerini anlatır.Lut da bunların içindedir. “Lut a da hüküm ve ilim verdik  ve onu iğrenç işler yapan  şehir halkından kurtardık ki  gerçekten onlar kötü  ve itaat dışına çıkmış  fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi”21/74-75

Bütün peygamberler yalancılıkla itham edilmişlerdir, bunlara Lut da dahildir. Ayetin birici muhatabı olan hz Resullullah’a da aynı şey yapılmıştır, Allah anlatır. “Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki  onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da , İbrahim ‘in halkı da , Lut’un halkı da , Medyen ahalisi de resullerini yalanlamışlardı. Musa da  yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım , her seferinde inkarcılara  mühlet verdim , sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim.Onların inkarına mukabil  nasıl olurmuş benim inkarım , cümle alem görüp bildi. “22/43-44.  Başka yalanlayanlar da vardır. “Onlardan önce  Nuh halkı , Ashab-ı Ress , Semud, Ad, Firavun halkları , Lut’un hemşehrileri , Ashab-ı Eyke, ve Tubba halkı da  hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri  yalancı saydılar da  tehdidime müstahak oldular , azaba çarpıltıldılar. “50/13

 Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi, “ Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin . Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum , Benim ücretimi verecek ancak Rabbülalemindir. “26/160-164

İnsan hayatını düzenli kullanılırsa organize eden akıl ,şehvet ve gazap , yerinde ve makul sarfedilmezse ondaki sapmaların kaynağıdır. Kur’an daki bütün olumsuzluklar bu üç hayatın motoru olacak değer, veya duygunun tesiri ile meydana gelirler. Hz Yusuf as  Züleyha’nın cinsel sapmasından dolayı büyük sıkıntılar çekmiştir. İlim ve psikanaliz de bu duyguları yerinde kullanımını ve kullanılmamasının sorunlarını anlatır. Freud bu libidanal hissin insanı yücelteceğini, aziz ve peygamber yapacağını ifade eder.Lut’un kavmi de cinsel sapmanın homoseksüelliğin belasına uğramıştır. Zevk aklı iptal edip felaketi davet eder. Bütün zevkler böyledir.

Hz Lut kavmini bu kötü işten ötürü sorgular ve sağlıklı cinsel  eylemlere  teşvik eder.Kur’an insan dünyasındaki olumsuzlukları  insanlık tarihindeki tipler ve karakterlerle kurmaca metinlerle  tedavi eden bir metindir. Ama gel gör ki bu koca kitap belli ilişkilerin dışına taşırılmamıştır, gaflet, cehalet ve dalalet yüzünden. Hz Lut konuşur as” Neden siz bütün insanlardan  sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı  eşlerinizi bırakıp  da bu işi yapıyorsunuz?Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz” ;” bizi dinle lut”dediler , bu söylediklerine son vermezsen  mutlaka yurt dışına sürüleceksin ,” Ben “ dedi , sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları , onların yaptıkları kötülüğün cezasından  ve onların  her türlü şerrinden Sen kurtar Ya Rabbi “ Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık . Yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma !uyanların başına yağan musibet ne fena idi. Elbette bunda alınacak ibret vardır, fakat onların ekserisi  ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galipdir, geniş merhamet sahibidir. “26/160-175

Lut’u da halkına resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki  “Siz göz göre göre pek çirkin  ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha , siz kadınları bırakıp  şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten  ne cahil bir güruhsunuz öyle .Halkının buna karşı verdiği cevap sadece “Lut ‘u ve etrafındakileri şehrinizden  kovun  çünkü onlar çok temiz insanlar, yanımızda kirlenmesinler “ demekten ibaret kaldı. Biz onu , ailesini ve beraberinde olanları kurtardık ,yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını  takdir etmiştik. Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki , uyarılıp da aldırmayanların  maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. De ki hamdolsun Allah’a selam olsun kullarına  Allah mı hayırlı , yoksa ona ortak saydıkları  şeyler mi ? O nesneler mi üstün , yoksa gökleri ve yeri yaratan  ve gökten sizin iç in su  indiren mi ? Öyle bir su ki , Biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan  pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremediniz, hiç Allah ile beraber başka Tanrı mı olur? Elbette olmaz , ama onlar hakları sapan bir güruhtur. O nesneler mi üstün  yoksa size karanını  ve denizin karanlıklarında  yol gösteren  ve rahmetinin  müjdecisi olarak rüzgarları  gönderen mi ? Hiç Allah ile beraber  başka tanrı mı olur. Elbette olmaz , Allah müşriklerin  şirk koşmalarından  münezzehtir.

O nesneler mi üstün yoksa mahlukları  ilkin yaratan  sonra da tekrar hayat veren , ve sizi gerek gökten gerek yerden rızıklandıran mı ? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz , de ki “ şerik iddianızda  tutarlı iseniz delilinizi gösteriniz.” De ki “ gerek göklerde gerek yerde olanlardan  hiç kimse gaybı bilemez , gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla  onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.Fakat ahiretin varlığına dair   bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler, hayır hayır onlar ahiretten yana kördürler.”27/54-66

 Gerek dinde, gerek felsefede bütün sapmalar akıl, şehvet ve gazabın yerinde sarfedilmemesinden doğduğunu Bediüzzaman Fatiha suresinin izahında anlatır. Kuran ve felsefe tarihi bu akıl, gazap ve şehvetin suiistimalini anlatır, Kur’an özellikle peygamberlerin hayat  ve mücadelelerinden örnek verir.

Prof. Dr. Himmet Uç

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: