Kur’ana Ciddi Sahip Çıkmanın Faydaları

“Kur’anı Kerimi maharetle okuyan bir kimse, Kiramen Katibin (sevap ve günahlarımızı yazmakla mükellef) meleklerin seviyesinde olur. Kur’anı o seviyede okuyamayan, fakat halis bir niyetle okumaya çalışan, okurken de kem küm edip dili dolaşan ve Kur’anı okumaya ona zor geldiği halde okumaya gayret eden insana iki sevap verilir.” (Buhari rivayet) ediyor…

“Kur’anı okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette): ‘oku ve (Cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira makamın, en son Ayetin seviyesindedir.’ denir” (Hadisi şerif)

“Kişi kabrinden kalkınca Kur’an, o kimseyi, rengi değişmiş ve zayıflamış bir halde karşılar ve: Beni tanıyor? musun der. O da: ‘Hayır’ cevabını verir. O zaman: Ben senin arkadaşın olan ve seni şiddetli sıcaklarda susuz, geceleri uykusuz bırakan Kur’anım, der. Sonra o şahsa vakar tacı, anne-babasına da iki değerli elbise giydirilir. Anne-bana bunun sebebini sorunca, çocuklarının Kur’an’la olan meşguliyeti gösterilir..” (Hadisi şerif)

“Kuran okunan evin hayrı artar, oturanları sıkmaz. Böyle evler melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. İçinde okunmayan ev oturanlara dar gelir; böyle evlerin hayır bereketi az olur; oradan melekler uzaklaşır; oraya şeytanlar üşüşür. İçinde Kur’an okunan, anlam ve yorumuyla meşgul olunan ev, yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi, sela ehli de onlar için aydınlatılır.” (Hadisi şerif.)

Abdulkadir Haktanır