Londra Christmas Tatili Okumaları

İngiltere’de tüm hiristiyan memleketlerinde olduğu gibi, “Christmas Tatili” denilen ve yaklaşık 20 gün süren bir tatil vardı. Bu tatili değerlendirmek maksadıyla ve buradaki liseli gençler ve Nur Dershanesinde kalan kardeşlerle program yapılması kararlaştırıldı. Bu niyetle iki adet program tertip edildi.  

Buradaki lise hizmetinin ehemmiyetini kısa birkaç cümle ile anlatmak isteriz:

Liseli kardeşlerin İngilizlerle daha rahat anlaşabilmesi açısından, onların Risale-i Nur noktasından iyi bir şekilde yetiştirilmesi, hem yabancılara ulaşmak, hem de burada hizmeti sahiplenen genç, şuurlu esnafların yetişmesi açısından ehemmiyet arz etmektedir. Bu düşünce ve bilinçle liseli gençlerle Londra dışında yedi günlük bir program tertip edildi. Programa gitmeden önce böyle programları arzu edenler olduğu gibi, ailesinin arzu ve zorlamasıyla gelenler de olmuştu. Program boyunca, kardeşlerin Risalelere  muhatap olurken yaşadığımız atmosfer,  bizi geleceğe doğru ciddi bir şekilde ümitlendirdi.

Bu ümidimizde haklı olduğumuzu, uzun program sonunda ailelerden gelen teşekkür mesajları ile daha iyi anladık. Öyleki, programa ailesinin zorlamasıyla katılan gençler, ailelerinden yeni program için bizleri zorlamalarını istemişler. Programın son günü bir kardeşimizin “Abi, sizin ne yapmak istediğinizi anladık, heyecanlanıyoruz. İslamiyeti daha güzel yaşamak ve insanlara bu güzel hakiketleri anlatmak ve insanlığa hizmet edebilmek için bize ne yapmamız gerektiğini anlatın.” demesi bizleri duygulandırdı. Programdan sonra liseli kardeşler ile bir lokomotif grup oluşturduk. Bu kardeşlerle bir lise meşveret heyeti oluşturuldu. Meşverette, günlük risale ve cevşen okumalarından, ilgilenilecek Türk ve İngiliz arkadaşlarımıza ve haftalık mütala konularına kadar bir dizi kararlar alındı. Nisan ayındaki 15 günlük “Easter Tatili” için şimdiden program yeri bakılmaya başlanıldı. Rabbim bu gençleri ahirzaman fitne ve belalarından muhafaza eylesin, şevk ve gayretlerini arttırsın. Amin.

Islington Nur Dershanesinde kalan kardeşler ve Londra dışından vakti müsait olup katılan kardeşlerle beraber Londra’da açılmış ilk Nur Dershanesinde bir okuma programı yapıldı. Elhamdulilllah,  Türkiye’de program yapıyormuş kadar güzel ve istifadeli bir program oldu. Adeta Türkiye’den uzakta olduğumuzu unuttuk. Kardeşlerin hepsinin de bu programdan memnuniyetlerini ifade etmesi ve daha fazla yapılmasını arzulamaları, Risale-i Nur’a ve hizmetlere dünyanın her yerinde, herkesin ihtiyacı olduğunu bir kez daha görmemize vesile oldu.

Dualarınıza cidden ihtiyacı olan bu kardeşlerinizi unutmamanız ümidiyle.

İleride bu memleket tam manasıyla nurlanacak inşaallah.

Londra Nur Talebeleri

 

 

www.NurNet.org