Mü’minin saygınlık ve onuru;

Mü’minin saygınlık ve onuru;
Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.
hadis (Beyhaki).

Allah birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin.
Hadis (İbn-i Mace).

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Hadis (Taberani)