Müslümanların En Büyük Üç Düşmanı

Bunlardan birincisi ‘cehalet‘tir. Cehaleti bilgiyle, hikmetle, ilimle yenmeliyiz. İslam dini cehaletle birlikte varlığını sürdüremez. İslam dini bir ilim ve medeniyet merkezidir. İkinci büyük düşman ‘fakirlik‘tir. Küfürle fakirliği eşdeğer kabul etmiştir. Bu düşmanı yenmemizin yolu üretmekten ve çalışmaktan geçer. Üçüncü büyük düşman ise ‘tefrika‘dır. Ayrılık ve gayrılıktır. İslam kardeşliğini yeniden ihya ederek her türlü tefrikayı ortadan kaldırmalıyız.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Eyüp Sultan Camiinin açılışındaki konuşmasından bir kesitti.

Bediüzzaman Said Nursi, Şam Emevi Camiinde vermiş olduğu hutbede, bundan 100 yıl önce söylediği sözü aktarıyoruz. Ayrıca Hutbe-i Şamiye, eserinden ulaşabilirsiniz.

Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san′at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.