Nimete Karşı Lazım Şükür (Şiir)

Ey insan! unutma ki, ni’met şükür ister ,

Hangi ni’met şükür istemez, bana göster,

Şükre engel olanın önüne, engel ser,

De, Rabbim, beni insan yaptın, çok şükür.

 

Allahım Sen bizi, hiçlikte bırakmadın,

Dağda bir yılan yapabilirdin, yapmadın,

Kerimsin, bizleri duygularla donattın,

Bundandır, benim Rabbime binlerce şükür.

 

Allah yokluktan alıp, bizi insan yapmış

En şerefli mahluklar arasına katmış

Rabbimiz, bizleri akılsız yaratmamış,

Bunun için, Rabbımıza binlerce şükür.

 

Allah’ım, Sen bizi inanan biri yaptın,

Tüm mahlukatı, bizlerden geri bıraktın,

Sen sahibisin, bizdeki tüm cihazatın,

Bu ni’metlerin tümüne, binlerce şükür.

 

Üzerimizden, koyu gafleti Sen attın,

Aciz olan bizlere Nurları tanıttın,

Mahlukatın en şereflilerine kattın,

Bundan, Allaha şükür üstüne bin şükür.

 

Allah’ımız, bizleri ayaksız yapmamış,

Gözlersiz ve kulaklarsız de yaratmamış,

Vücudumuzu, çok cihazlarla donatmış

Bütün bu cihazlar için, Allaha şükür.

 

Rabbim sonsuz ni’metleri, önümüze serdi,

İnsana ne lazımdıysa, hepsini verdi,

Bizim vücudumuza, has bir deri gerdi,

Eşsiz bu ni’metleri, verene çok şükür.

 

Güneş, ışık ile rengi sunar oradan,

Gezegenleri, O döndürür hiç durmadan ,

Takvimcilik yapan  Ay da, nur alır ondan,

Bütün bunlar için, Allahımıza şükür?

 

Birde, dünyamız kendi çevresinde döner,

Ondan gün olur, işçiler işine gider,

Gece, dinlenmek için dinlenmeyi güder ,

Bunlara da lazım, şükür üstüne şükür.

 

Annemizi, şefkat kahramanı O yapmış,

Oğlu için, uykusunu bozar kalkarmış,

Ciğer paresi içim, can feda edermiş,

Anneye o şefkatı verene, çok şükür.

 

Çok basit topraktan, ni’metleri verene,

Buyurun deyerek, önümüze serene,

Bahar faslında, dünyamızı giydirene,

Biz canu gönülden, etmeyelim mi şükür?

 

Dinimizi yaşamaya çalışıyoruz,

Allah rızası için, secdeye varıyoruz.

Rabbimizin emirlerine uyuyoruz,

Bunlar, Rabbin yardımıyla oluyor, şükür.

 

Her eserde, Allahımızı görüyoruz,

Biz Nurlarla, kalbimizi güldürüyoruz,

Sonra  ümitlenip, geleceği bekliyoruz,

Rabbimiz, tüm zerratımızla sana şükür.

 

Çünkü, bir acı kahvenin kırk yıl hatrı var,

Allah bu ni’metler için, bizden ne arar,

Akıllı bilir ki, Allaha çok borcu var,

Bunlar için, her şükrüne binlerce şükür.           

 

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org