Norveç Halkının İslamiyete Bakışı Değişti

Medreset-üz Zehra şubelerinin en kuzeyinde bulunan bu soğuk memleketin küçük medrese-i nuriyesinden nur talebelerine sıcak selamlar var.

Şimal kıtasının pek çok uzun gecelerindeki neşeli kış dersleri her kemali mahveden ye’si öldürüyor, her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırıyor. Zahiren firkatli, rikkatli uzun gurbet geceleri hakikatte nurlu siyahlık hükmünde, sonu hayırlı fetihlere açılan berzahlar gibiydi. İnşallah Norveç semalarını belki bütün İskandinavya’yı aydınlatacak revnakdar meyvelerini çok yakın bir zamanda toplayacağız.

Geçen mektupta Norveç’ten ve besmele nevindeki hizmetlerden kısaca bahsetmiştik. Şimdi ise inşallah ilerideki hizmetlere çekirdek hükmünde olacak, devamını sağlayacak gelişmelerden tafsilata girişmeden icmalen bahsedeceğiz.

Risalelerin Norveç’e girmesinden 15 gün sonra manevi atom bombası olan Nurlar perde-i gayb arkasında bazı ifsat komitelerinin şer ruhlarını rahatsız etmiş olacak ki malumunuz bombalı saldırı ve 70 kadar insanın öldürüldüğü katliam patlak verdi. İkinci cihan harbinden bu yana yaşanan bu en büyük hadisenin hemen arkasından bunu Müslümanların yaptırdığı konuşuluyor hatta televizyonlarda oturumlar düzenlenip bazı sakallı insanların fotoğrafları yayınlanıyordu. Norveçliler, akşama doğru olayın müsebbibi zatın kendi içlerinden biri olduğunu ve bu cürmü dinleri namına yaptığını görünce şer telakki edilen hadise İslamiyet için hayır oldu.

Cenab-ı hakk bir saatte kışı yaza çevirdiği gibi çok kısa bir sürede Norveç halkının İslamiyet’e bakışını değiştirdi. Demek ki terörizm ve aşırılık İslamiyet’ten kaynaklanan bir şey değilmiş, demek ki İslamiyet’e karşı önyargılıymışız, İslamiyet’i hakkıyla bilmiyormuşuz gibi uzun mülahazalar İslamiyet’e ilgiyi bir anda arttırdı ve veliaht, başbakan ve başpiskopos cami ziyaretleri düzenleyip hem tarziye verdiler hem de surları yıktılar. Biz de bu görüşmelerden birinde başpiskoposa risalelerden hediye ettik. O zat kitabı alıp üstadın ismini görünce tanıdığını ve bir gün önce risaleler ve üstad hakkında bir mecliste konuştuğunu söyledi. Olaydan bir hafta önce bizi tanımayan ve nurları bilmeyen birinin görmüş olduğu rüya bu ve bundan sonraki hizmetlerin müjdecisi hükmündeydi. Bu zatın rüyasında umumi bir ilanatla Bediüzzaman’ın Norveç’e geldiği söyleniyor ve herkesin o tarafa doğru teveccüh ettiğini görüyor. O da oraya gidip üstadı 35-40 yaşlarında genç bir halde görüyor.

Bu şevk ve sevk ile bu kış dershanemizde bir okuma programı düzenledik. Türkiye’den beş ağabeyin iştirak ettiği bu program çok verimli geçti. Dışarının zemherir soğukluğu, fırtınaların haşmetli uğultuları, gecenin hazin perdesi; ağabeylerin iştiyakıyla, derslerin neşesiyle öyle bir hal aldı ki sanki kışın ortasında baharı yaşar gibiydik. Hizmetin ilk zamanlarında, bütün arızalara rağmen ağabeylerin neşesinin, şevk ve gayretinin küçük numunesini Halık-ı Rahim bizlere ikram etti. Maddi havayı da etkilemiş olacak ki verilere göre Norveç bu yüzyılın en sıcak kışını yaşadı.

Fakat burada medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümü, felsefe-i tabiyenin tasallutu ve Türkler arasında derd-i maişetin ağırlaşması efkâr ve kulubu dağıtmış, zihinler maneviyata yabanileşmiş olduğundan bazı şeylerin verdiği müthiş neticeler ve çirkin eserler tam görünmüyor. Bu yüzden hizmetin ilerlemesi biraz daha gayret ve cehd gerektiriyor. Ama biliyoruz ki bize ait olmayan vazifeye harekâtımızı bina ettirmemek gerektir. İtikat ediyoruz ki halkların risalelere iltihakların azalması şevkimizi söndürmemeli. Yalnız kendi vazifemizi düşünüp neticeyi Ona bırakmayı emel ve gaye edinmeli.

Bu programın hemen akabinde haftalık derslerimizi tanzim ettik. Cuma günkü genel dersimiz iştirakin artmasıyla taze bir hal aldı. Pazar günleri dönerli ev dersleri tertip ettik. Pazartesi ve Perşembe günleri Oslo üniversitesinde bir derslikte dersler tanzim ettik. Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları şahsi okumalar düzenlendi ve ağabeylerin dershaneyle irtibatının artması teşvik edildi. Cumartesi akşamları camiye gelen genç arkadaşlarla bir ders başladı. İnşallah daha kâmil bir manaya kavuşacaktır. Şu an için merkeze yakın yeni bir dershaneyi kiralamayı düşünüyoruz. Ayrıca dershaneyi dolduracak hamiyetli ve gayretli ağabeyleri, hususan doktora ve yüksek lisans talebelerini şiddetle bekliyoruz.

Üniversite imkânlarından da kısaca bahsetmek istiyoruz. Norveç’te lisans, mastır ve doktora tamamen ücretsizdir. Başvuru şartları da oldukça rahat temin edilen belgelerden oluşmakta. Lisans eğitimi Norveççe, lisansüstü İngilizcedir. Yaşam pahalı olmasına karşın dershanede kalan bir kardeşin aylık masrafları oldukça düşecektir. Bununla birlikte doktora öğrencisine vergiler çıkınca aylık 6000 TL civarında maaş verilir. Ayrıntılı bilgileri daha sonraki mektubumuzda nasipse söyleyeceğiz. Üniversitede okuyan bir kardeş buradaki hizmet için çok değerli. O yüzden ağabeylerden ricamız bu imkânları etrafımıza ilan etmeleri ve onları teşvik etmeleridir.

Emelimiz, gayemiz iman dairesinde ikaz ve irşat hedeflerine Risalelerle yetişmektir.

Layemut risaleler ilelebet kıymetli ellerde gezecektir. Kalemimiz aciz kalbimize tercüman olamıyor. Hakkınızı helal edin.

NORVEÇ Nur Talebeleri (nurvec@gmail.com)

www.NurNet.org