Nur Derslerinden Tespit Edilen Notlar

Merhum ve mağfur Üstadımızın Ceylan Ağabiye üç tavsiyesi ve Merhum Ceylan Ağabeyin bu tavsiyelerden aldığı derslerin beyanı: 

1- İktisada tam riayet.

2- Nazar-ı dikkati kendine celbetmek; Hevesatına uyma.

3- Herkese açılma.

“Avamı nas’ın imanını kurtarma vazıfesini şefkatkârane yükleneceğiz. Risale-i Nurla ilgili her şeye sahip çıkacağız. Bu dava benim, Sözleri ben yazdım anlayışına sahip olacağız”

“Risale-i Nur vazife-i fıtratım. Risale-i Nur gaye-i hilkatım. Risale-i Nur sebebi saâdetim deyim” deyip:

Hizmet-i Nuriyeyi hayatımızın birinci vazifesi bileceğiz. 

“Bir nur talebesini Mâkam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır:

  1. Sâdakat
  2. fedakarlık,

“İhlas kelimelerin ruhu manevisidir. İhlas olmadığı zaman kelimeler eğitim mermisi gibi hedefi bulsa da tesir etmez. İhlas olmayınca fikir mermileri hedefi bulamıyor, tesirsiz kalıyor.”

“Bir nur talebesinin mâ’nevi dengesi, onun samimi ve halis hizmetidir. Ne nispette hizmet edersek o nispette dengedeyiz demektir.

“Allah bizi davayı Kur’aniyede büyütsün, yürütsün, çürütsün.” Amin.

“Bizim hizmetlerimizde ihtilafların çok önemli sebeplerinden biri de denkliktir. Aynı seviyedeki kardeşlerin arasında ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birini fedakarlık yapıp diğerine inkiyat etmesi lâzımdır böyle yapan bir Nur talebesini melekler bile alkışlar.”

“Her Nur talebesine manevi müzaherat vardır. İlk intikal devresinde mânen hep müzaherat var. Tutuşma devresinden sonra şevk devresine giriyor. 30 yaşından sonra müzaherat kesiliyor. Ârtık kendi cehd ve gayreti ile ilerliyor. Müzahererat devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir.”

“Risale-i Nurda merhaleler vardır bunlar:

1- Şevk devresi: Ruhun hakikatleri kapmasıyla olur.

2- Muhabbet devresi: Risale-i Nur kalbte mekân tutar. Bu devirde  tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır o dershanede  kırpıntı yatağına gelir.

3- Sebat devresi: Tehlikeli olan devredir: Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enaniyet ve süfli arzular çok olur. Bu devirde sebat etmekle geçinilmelidir. Gaye en az zayiatla bu  dönemi atlatmaktır. İrtibat azalır, içtimai meseleler aklını kurcalar. Sebat günahlardan çekinmek ve Risale-i Nurun kudsiyetine inançla, Nurlarla meşguliyetle derslere devâmla olur.

4- Sadakat devri: En son merhaledir. Arabistandan Kutbu âzam da davet etse, hürmet eder, fakat Risale-i Nura koşar

5-Sıddıkiyet makamı, niyet ve nazar ile olur.

Bir Alimin sohbeti yaralı kalpleri tedavi eder. Fakat bir arifin sohbeti ölmüş kalpleri diriltir. Risale-i Nurun sohbeti: Sohbeti arifindir.

Risale-i Nurların yazılması, okunması ve dinlendirilmesinde:

“Hem külli, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem galatsız huzur, hem kudsi hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi Nurlar var. (Kastamonu lahikasından)

Hastanın başında yaygaracı kadınlar gibi ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağırmak hünerdir. İlaç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstadımız, cemiyetteki hastalıkların temelinde iman zafiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de Kur’ân eczanesinden Risale-i Nur ilaçlarını muhtaç gönüllere taşıyoruz.”

Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır ama kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatleri yerli yerine kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız, faydalı olamıyorsak, bari zararlı olmamalıyız.

Fedâinin feda edemeyeceği hiç bir şey yoktur. Üstad: “Biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur” öyle ise muhabbet için feda edemeyeceğimiz hiç bir şeyimiz olmamalı (Hissiyatımız haysiyetimiz, enaniyetimiz vesselam)

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır