Nur-u Muhammed (Şiir)

Mahluk Değildir Asla
Her şeyin ilk’i ondadır
ve kendisınde münkabızdır
Nur-u Muhammed
Bir çekirdekki
her şeyin mebde’i
cami bir yapısı var
Nur-u Muhammed
İsimde Tılsım
Nurdur Çünkü
Nur Allahtandır
Nur-u Muhammed
Hz. Ahmed-i Muhammed Değil
Bu bir isimdir
Lakin Bu isme mazhardır
Hz. Muhammed (asm)
esma-ül Hüsnası var
lakin onun güzel olmayan ismi yok
mutlak hüsün
mutlak hayırdır Allahım
esmasını kabz’etmiş
ismini koyuş
fıtratı muğlak gibi
Nur-u Muhammedin
tüm esmanın cem’idir
esmaya mazhariyetle anlaşılır
Tüm mesail-i umumi ondadır
o ise; Nur-u Muhammed’dir
Allahım bizleri Nur-u Muhammedi hakikatına mazhar eyle, bizleri esmanın a’zami mertebesine mazhar eyle, daire-i nurdan hissemizi azim eyle! amin amin amin
Selam ve Dua ile
Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org