O Nesneler, Kendilerine Düşman Olacaklardır..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye, Allah’tan başka bir takım tanrılar edindiler.

Hayır, hayır! Taptıkları o nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.

[Meryem Suresi 19,81-82]

*** Dünyevî varlığa ve iktidara nerdeyse dinî bir vecd ile “tapınan” ve dünyevî başarının bu tezahürlerine tanrısal nitelikler yakıştıran insanlardan bahsediliyor.

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdu ki:

Güzel konuşmak, çok laf etmek değildir. O, doğru olanı açıkça ortaya koymaktır.

(Deylemi, Müsned)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.

(6. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

43.
Ey korkanların kendisine kaçtığı,
Ey günahkarların kendisine sığındığı,
Ey dönüş yapıp (tevbe edenlerin) yalnız kendisine yöneldiği,
Ey zâhitlerin ancak kendisine rağbet ettiği,
Ey şaşkınların kendisine iltica ettiği,
Ey muştak olanların yalnız kendisiyle ünsiyet bulduğu,
Ey sevenlerin kendisiyle iftihâr ettiği
Ey hatakarların, affını arzuladığı,
Ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu,
Ey tevekkül edenlerin ancak kendisine güvendiği!
Münezzehsin sen,

Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

www.NurNet.Org