Yaşı İlerleyip Demagojiye Sapanlar

Değerli Kardeşim! İnsanlığın zirvesine erdiren Yaratıcının insanları mutlu etmek için gönderdiği hak dinden nasibini alamayan bazı kimselerin yaşı ilerledikçe kendine ümit vermek için, hiç çekinmeden akıl almaz demagoji yollarına girebiliyor. Onlardan birinin yaşı altmışa ulaştığı halde, geçen gün, madem ki Allahın sonsuz kuvvet ve gücü var, o zaman niye melekleri yaratmaya ihtiyaç hissetti dedi?

Ona cevaben dedim ki: Sen çocuk olsan öğrenmek için soruyorsun olabilir, ama sen bu yaşta iken ağzından çıkan bu kelimeler, Allaha inanmadığını gösteriyor.  Hatalarını anlamak için sana iki üç misalle açıklamaya çalışacağım.

1-Nasıl ki bir profesör doktorun 4-5 yaşındaki oğlu babasının hatalarını bulmaya kalkışsa, o çocuğun o hali çocukluğunu göstermekten başka mana çıkmaz.

2-Bir köylünün  on yaşındaki oğlu tarlanın sınırlarını babasına tarif etmeye kalkışsa bu çocuğun bu sözlerini işitenleri güldürmez mi?

3-Kuluçkadan yeni çıkan civciv kuluçkaya buğday tanelerini toplayıp yemeyi öğretmeye kalkışsa civcivin o sahada toyluğunu gösterdiği gibi. İnsanda Allaha akıl vermesi manasına gelen,  niye melekleri yarattı demesi yukarıdaki misallerden bin defa daha akılsızlıktır.

Sen Allahı bir insan mı zannediyorsun ki haşa ve kella Allahın hatalarını bulmağa kalkıyorsun. Niye bilmiyorsun ki Allah her şeyi hikmetle ve en mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Bu sebepten Ayeti kerimede: “O yaptıklarından sorumlu tutulmaz fakat onlar (insanlar) yaptıklarından sorguya çekilirler.”(Enbiya ayet 23)

Sen niye şükretmek için, kendi boyuna bakıp demiyorsun , çok şükür 50 cm. küçük kalmadım 5 metrede büyük olmamışım. Ön dişlerim arkada olsa idi halim ne olurdu. Yine kendine demelisin, gözlerim çukurlarda değil de alnımda olsa idi halim ne olurdu? Hatta çukurlarda olmakla beraber onlara otomatik kapaklar Allah koymasa idi halim ne olurdu demiyorsun. Hatta iki yüz milyar galaksi’ye iki yüzer milyar yıldızı yükleyip çarpıştırmadan döndüren ve bir mm. karede 8.000.000 hücre sığıyor işte o hücrelerin bir tanesinden senin vücudunu 96500 km  damarla donatan Allahın kudretini görmeyip her az bir şeye ve incelikleri mucizevari bir vücuda sahip olduğunu görüp düşünmeden niye melaikeleri yarattı deyebilmek, bu söz gençler için belki bilmediğini öğrenmek için olabilir, fakat senden çıkan bu kelime İmansızlığın eseridir. Halbuki, Şairin dediği gibi,

“İdraki meâli bu küçük akla gerekmez,

Zira şu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

(Bu büyük işleri düşünmek gerekmez, çünkü bu akıl terazisi o ağırlığı çekemez.)

Niye diyemiyorsun da böyle olumsuz yerlere burnunu sokuyorsun. Halbuki bir Müslüman buluğ çağından başlayıp, Namaz, Oruç, Hac, Zekat gibi ibadetlerini 60 yaşına kadar noksansız yapsa, sonra ben görmediğim için melek veya şeytana inanmam dese, “Hakim” olan Allah her şeyi hikmetle yaptığını inkar etse, Yaptığı bütün ibadetleri yanar. Yeniden İman edip Şehadet getirmesi lazım. Nikahını yenilemesi lazım. Yeniden ibadetlerine başlaması lazım. Bunları yaparsa eğer ondan sonra Müslüman cemaata kendini atmış olur. Yoksa bir kafir gibi hayat sürer.

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: