Pakistan’ın Meşhur Ulemasından Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e Ziyaret

Pakistan’ın Meşhur Ulemasından Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e Ziyaret

Pakistan’ın meşhur ve sözü hücccet kabul edilen, Camiaturreşid Medreselerinin baş alimlerinden, Allame Ebu Lübabe ve beraberinde Pakistan’dan bir heyet Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi ziyaret ettiler. Allame Ebu Lübabe Pakistandaki hayır hasenatı Türkiye ye getiren çok tanınmış ve Türkiye hakkında Pakistanda söz sahibi (Abdurrahman Araz Hoca’nın ifadeleriyle) İnşaallah Pakistan’ın Ali Ekberşahı olacak Risale i Nuru Ulema mabeyninde yayacak bir alim. Ziyarette hazır bulunan ve Pakistan hizmetleriyle alakadar olan Diyarbakır’dan Mahmut Araz Abi ziyaretin akabinde şunları anlattı “Allame Ebu Lübabe Hüsnü Ağabeyin hatıralarından çok etkilendi içten içe ağlıyordu.

Tarihçe-i Hayatın Urducasını Hüsnü Ağabeyin el yazma duasıyla teberrüken aldığında fevkalade mütehassis olarak Risale-i Nur külliyatını yeniden ciddi bir şekilde okuyacağını söyledi. Kendisi Türkiye ziyaretleriyle igili kitabında Üstadımızdan ve Nur talebelerinden bahsediyor. İslamabad ve Karaçideki dershanelerimizi ziyaret etmiş. Birçok Pakistanlı  onun kitabından üstadı tanımış. Kaleme aldığı yirmi kadar kitap var. Medresesi Üniversite gibi ve binlerce talebesi ile dünya çapında tanınıyor. Bu Zat’ın vesilesiyle Risale i Nurlar bu medresede okunuyor..”

Hüsnü Ağabey de sohbette gelen misafirlere; “ Biz hizmetkarız, bizim davamızda ben yok, benlik, enaniyetten kaçıyoruz. Davamızda Biz var. Makam yok. Makam sahibi değiliz. Biz Kur’an talebesiyiz, Reisimiz Muhammed Mustafa (sav)’dir. Uhuvvet, tesanüd esaslarıyla birbirimizin yardımına koşuyoruz.

Bizim vazifemiz; “Kur’ân’ın imanî hakikatlerini tahkikî bir sûrette ehl-i imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve daimî ve berzahî haps-i münferitten kurtarmaktır.”diyen Üstadımıza ve Risale-i Nur’a tam sadakat ve kanaat ile talebe olmaya çalışmaktır. Risale-i Nur bu asrı tenvir eden Kur’an’ın nurudur. Kur’an’ın bu asrın anlayışına bir dersi olan Risale-i Nur’un bize kazandırdığı pek büyük kar ve kazanç ve neticeye mukabil bizden istediği tam sadakat ve kanaat ile hizmete devam etmektir.

Kardeşlerim, alem-i islam bir ve beraber olmalıdır. İttihad-ı İslamın tahakkuku için Reis-i Cumhur Tayyib Bey ile beraber müslüman milletler mabeyninde tam ittifak tesis edilmelidir. Hamd olsun halklar da bu şevk ve feraset vücuda gelmiş. Cenab-ı Hak sair islam memleketlerinin başlarındakilerine de bu şuuru versin. Zira bu zamanın en mühim farz vazifesi ittihad-ı islam’dır.” diye Risale-i Nur’un bazı düsturlarını nazara verdiler. Üstadımızın Bağdat Paktı gibi ittihad-ı islam’a vesile olacak her türlü siyasi gelişmeyi tahsinlerle yad ettiğini de ifade eden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Pakistan’da ki Nur hizmetlerine de dua ve tebrik etti.

Hakiki uhuvvet ve tesanüdün Türkiye ve Pakistan mabeyninde olduğu gibi tüm alem-i islam’da vücud bulmasını rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz.

Rıza DERİNDAĞ

www.NurNet.org