Peygamberimizin Şeceresi

Bütün âlemleri nurlandıracak olan bu nur

Hazreti Âdem’in(a.s) alnında parlar durur

 

Peygamberden, peygambere veraseten geçer

Son enbiya Hazreti Muhammed’e(a.s.v) intikal eder

 

Şöyledir, yukarıya doğru Peygamber’imizin(a.s.v) nurani nesli

Babası Abdullah, Kureyş kabilesinden Amine’dir annesi

 

“Abdü’l-Muttalib (Şeybe)” dir ilk göbekten dedesi

İkinci batında nesebi “Hâşim’e” dayanır ceddi

 

“Abd-i Menâf (Muğire)” üçüncü kuşaktan sıralanır

Dördüncü atası “Kusay,(Zeyd)” beşincisi “Kilap’dır”

 

Altıncı nesilde “Mürre;” “Kâb’dır” yedinci ebeveyni

“Lüeyy,” sekizinci, “Galip” dokuzuncu kuşaktan dedesi

 

“Fihr’e” onuncuda, “Malik’e” on birincide ulaşır nesli

“Nadr”, on ikinci ecdat, “Kinâne,” on üçüncü ceddi

 

“Huzeyme” on dördüncü, “Müdrîke (Amîr)” on beşinci kuşaktan

On altıncı ebeveyni “İlyas’dır;” “Mudar” ise on yedinci batından

 

“Nizar” on sekizinci atası; “Maad” on dokuzuncu nesli

Yirminci dedesi “Adnan’la,” Hz. İbrahim’e(a.s) dayanır nesebi

 

Siyer kaynaklarında Peygamber’imizin(a.s.v) nesli böyle sıralanır

Hatta, Hazreti Âdem’e(a.s) kadar olan nesli; İbn-i İshâk’ça yazılır

 

Bekir Özcan

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: