Ramazan Ayı Geliyor

Ramazan geliyor, rahmet ayı geliyor, günahlardan bağışlanma ayı geliyor, küslerin barıştırıldığı, fakirlerin anımsandığı ay geliyor…

Kur’an-ı Kerimin yeryüzüne hâkim kılındığı her evden yüksek sada ile işitildiği ve bu vesileyle evlerin nur ve bereketle dolduğu ay geliyor…

Teravihlerde camilerin dolduğu, gönüllerin Allah Allah Allah sesleriyle çoştuğu, inanmayanların bile Allah’a inanasının geldiği ay geliyor…

Fukara akıllarımızın İslamiyet nuruyla ziyalandığı, ruhumuzun adeta namaz ve oruç vasıtasıyla doruğa ulaştığı, sevapların bire bin, on bin, yirmi bin, otuz bin yazıldığı affımıza vesile olan en büyük ay geliyor…

Gözlerimizin yanlışa bakmaktan, kulaklarımızın yanlışı işitmekten, burnumuzun yanlış kokuları almaktan, hatta hayallerimizin yanlış fikriyatları düşünmekten halas olduğu ay geliyor…

Ruhun cesede, aklın mideye, kalbin nefse hâkim olduğu ay geliyor…

İşte bizde bu vesileyle Ramazan Ayı ile ilgili Hadis-i Şeriflerden bazılarını size nakletmek istedik ve aşağıda zikrettik:

1. Oruç tutan insanın uykusu ibadettir, susması da tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul olunur, günahları da affedilerek silinir.

2. İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ayda yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir, dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Bu ayda asıl şaki olan, Allah’ın rahmetinden nasibini alamayan kimsedir. (et-Tergib ve’t-Terhib, 2:99)

3. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem bir hutbelerinde şöyle buyurdular:

“Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluştur.

Bu ayda kim kölesinin (işçi ve hizmetçisinin) işini hafifletirse, Allah da onu affeder ve Cehennemden uzak tutar.

Bunun için bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti fazlasıyla bulundurmaya çalışınız. Bu dört hasletten ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisinden ise hiçbir zaman ayrı kalamazsınız.

Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerin birisi, kelime-i şehadete devam etmeniz, diğeri de Allah’tan mağfiret dilemenizdir.

Vazgeçemeyeceğiniz iki hasletin biri Allah’tan Cenneti istemek, diğeri de Cehennemden Allah’a sığınmaktır.

Her kim oruçluya bir yudum su verirse, Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, Cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir.

(et-Tergib ve’t-Terhîb, 2:94.)

4. Ramazandaki özel sevaplar bilinmiş olsaydı, bütün yılın Ramazan olması istenirdi.

5. Kim, Ramazan orucunu, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa onun, geçmiş günahları affedilir.

Ahmet Can