Regâip Kandiliniz Mübarek Olsun!

23 Nisan 2015 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regâip Kandilidir. Kelime itibariyle rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli ve ihsan manalarına gelmektedir. Manen bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının müjdecisidir.

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, mübarek Regâip Kandilidir. Bu gece Efendimiz (s.a.m.)’in ana rahmine düştüğü gecedir. Bediüzzaman Hazretleri bu mübarek gecenin Zât-ı Ahmediye’nin hayatının başlangıcı, hem de Mi’rac gecesinin zirve noktasının unvanı olduğu belirtilmektedir.

Bu gece Efendimiz (s.a.m.) Cenâb–ı Hakk’a şükür için on iki rek’at namaz kıldığı söylenir. Kaza ve nafile namazların sevabı sair vakitlerden yüzden fazladır. Efendimiz bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişler.

Efendimiz (s.a.m.) “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır.” şeklinde, üç ayların fazilet ve ehemmiyetinden söz etmişlerdir.

Bediüzzaman, “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü, ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi tebrik ediyoruz.”1, buyurmuşlardır.

Mısır âlimlerinden Zünnun-i Mısri de; üç aylarla ilgili şöyle bir benzetme yapmış: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.” demiş.
Regâip Kandili, mübarek bir gece olması hasebiyle, bu gecede yapılacak dualara Cenab-i Allah’ı vesile edip, özetle aşağıdaki duaları yapmakta fayda vardır.

Kur’ân okunmalı, O’na olan sevgi ve bağlılık duyguları kuvvetlendirmeli. Kazaya kalmış namazlar varsa öncelikle onları; yoksa nafile namazları kılmalı. Günahlara içtenlikle ve samimi olarak tövbe ve istiğfar etmeli. Geçmiş zamanın muhasebesini güzel bir tefekkürle yapılmalı. Küskün ve dargınlar barışmalı, onlarla konuşup helallik istemeli ve ismen birbirlerine dua etmeli. Hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, imkân varsa hediyelerle gönülleri alınmalı. Cami ve ibadethanelere gidip, toplu yapılan dualara katılmalı ve bir vefa borcu olarak ölülerimize bolca duada bulunmak lazımdır.

Bediüzzaman: “Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve Leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Miracınızı ve leyle-i Berâtınızı ve leyle-i Kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve her bir Nurcunun mânevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz.” 2, buyurmuş.

Sevabı yüzden geçen bu Regâip gecesinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunarak geceyi ihya etmek, büyük bir manevi kazançtır. Hele bu gecenin kutsiyetiyle beraber; Hadis-i şerifte vardır ki: “ Altmış yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü’min dergâh-ı İlahiyeye ellini kaldırıp dua ederken, Rahmet-ı İlahiye onun ellini boş döndürmeye hicap ediyor.”

Bediüzzaman, “Madem Rahmet size karşı böyle hürmet ediyor; siz de Rahmettin bu hürmetini, ubudiyetinizle ihtiram ediniz.” 3, ubudiyete dâvet ediyor.

Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

Rüstem Garzanlı

21.04.2015

www.NurNet.org

Dipnotlar

1-Şuâlar,s.769

2-Emirdağ Lahikası,s. 351

3-Lem’alar, 26. lem’a

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: