Risale-i Nur Talebeleri Bayramlaştı

Hüsnü Bayram ve Mehmet Fırıncı Ağabeyler Kardeşleriyle Bayramlaştı: Hizmet Vakfı’nın Kocamustafapaşa’da bulunan Seyran medresesinde, bayramın birinci günü saat on ’da üstadımızın mutlak vekili ve yaşayan son Nur Talebesi olan Hüsnü Bayram Ağabey’in iştirakiyle bayramlaşma programı yapıldı. Bayramlaşmada önce Hüsnü abi, uhuvvet risalesi ve lahikalardan ders yaptı.

Hüsnü abi tarafından okunan lahikalarda, “Risale-i Nur talebesi olmanın esasları ve dava adamı olmanın ilkelerinden bahsetti. Nur talebesi olarak ihlas ve uhuvvet ve ihlas düsturlarıyla hizmet etmenin ehemmiyeti” vurgulandı. “Nur hizmetinin ancak ve ancak Kur’an nuru olan Risale-i Nur’u tebliğ ve neşretmekle olacağı” hususu üzerinde duruldu. “Hiçbir şeyin İman ve Kur’an hizmetine gölge ve perde olmaması gerektiği” özellikle vurgulandı.

Ders esnasında Mehmet Fırıncı Ağabey salona girdi. Hüsnü Ağabey, Mehmet Fırıncı Ağabey’in derse iştiraki üzerine onu yanındaki koltuğa davet etti. Hüsnü Ağabey, Mehmet Fırıncı Ağabey’e Lem’alar kitabını uzatarak ihlas Risalesinden ders okumasını istedi. Mehmet Fırıncı Ağabey İhlas Risalesinden ders okudu.

Okunan derslerin ardından bayramlaşmaya geçildi. İstanbul’un birçok farklı Nur hizmeti temsilcilerinden çok geniş bir katılım oldu. Hatta Türkiye’nin değişik illerinden bayramlaşmak için gelenlerin olduğu gözlendi. İstanbul’daki bayramlaşma Nur Talebelerinin uhuvvet ve muhabbetini artırdı.

Hizmet vakfındaki bayramlaşma, yapılan bayram tatlısı ikramıyla devam etti. Vakıf gönüllülerinin ilgi alaka ve samimiyeti bütün misafirleri memnun etti. Ayrılırken katılımcılara Risale-i Nur’dan “Tevafukat-ı Kur’aniyeye dair yazılan bazı mektuplar” ayrı basım bir nüsha olarak hediye edildi.

Misafir Nur Talebeleri ayrılırken Envar neşriyat tarafından yayınlanan Risale-i Nur eserlerini ve tevafuklu Kur’an’ı kerimi inceleme fırsatı buldular.

Bayramlaşmaya katılan herkes muhabbet ve samimiyet hisleriyle ayrıldı. İstanbul’daki bayramlaşma ümmet-i Muhammed’in birliğine kuvvet verdi.

Kaynak: NurdanHaber

www.NurNet.Org