Rus da Dinsiz Kalamaz – Moskova Camii Ve Şifreleri

Rusda Dinsiz Kalamaz Geri Dönüp Hristiyanda Olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin 1904 yılında inşa edilen ve Sovyetler zamanında Rusya’nın tek camisi olma unvanını taşıyan 111 yıllık Moskova Merkez Camisi’ni hizmete açtılar.

Mihrap ve Minberinin Türkiye’den gittiği bu camii Rusya için büyük bir önem arz ediyor. Peki komünizmin beşiği Rusya ateizmin merkezi Rusya nasıl oldu da İslam’a bu kadar yakınlaştı. Elbet de bu yakınlaşmada Nur talebelerinin önemi büyüktür. Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur külliyatında yer alan Emirdağ Lahikası 2. Bölüm de Rusya için büyük müjdeler vermiştir. Şöyle der  72. Sayfasında

“Kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez.”

Bediüzzaman bu sözleri söylediğinde ikinci dünya savaşı zamanlarıdır. Anlatacak çok hadisat var Medvedev’in Nur talebelerini Rusya’ya davet etmesi, Medvedev’in emri ile Rusya’nın bütün okullarına Risale-i Nur derslerinin  konulması, Rus milletvekili Jocikov’un Risale-i Nur ile ödül kazanması tüm bunları yazımın sonunda belgeleri ile paylaşacağım. Moskova camiisinin şifreleri adlı yazıyı okuduğumda sanki Camii Rus gençlerinin anlayacağı derslerine burada devam edeceği şeklinde tasarlanmış. “Kubbe küngüresinde (göbek), Şems suresinin kasem (yemin) ayetleri bulunmaktadır. Bu ayetlerde ay, güneş, yeryüzü, gökyüzü, gece, gündüz yani afaki âleme nazarlar çevriliyor. Bu ders Risale-i Nurda geçen “Kainatdan Halıkını soran bir Seyyahın müşehedatıdır” diye başlayan Ayet-ül Kübra risalesi.

Sahip olduğun akıl ve kabiliyetler sayesinde bütün bu varlık alemini düşünebilir ve bunların sırrına erebilirsin mesajını veriyor. Sonra kubbe kasnağına doğru inen çarkıfelek de dönüşü simgeliyor. Yedi ayrı kalem kullanıldı, bu kalem geçişleri fark edilmez. Sonsuza doğru ya da sonsuzdan aşağıya inişi anlatıyor. Kürelerden zerrelere kadar her şeyin dönüşü elbette anlamsız ve şaşkınlıktan değildir. Burda da zerre risalesinden bahsediyor. Tarih boyunca inşa edilen bütün camilerde olduğu gibi Moskova Merkez Camisi’nde de kubbeye Nur Suresi yazılmış. Allah-u Teala her yerde tecelli ediyor, biz onun tecellisiyle eşyayı görüyoruz fakat onun tecellisini fark etmiyoruz. Bu dersi de Risale-i Nurların her yerinde okuyoruz.

Moskova Merkez Camisinin kubbesindeki ikinci kasnağına Alak Suresi yazılmış. Alak Suresi’nin ilk kelimesi ‘ikra’ çok önemlidir. Allah-u Teala ‘Oku’ buyuruyor ama henüz okunacak Kur’an yok ortada. Neyi okuyacak? Her şeyi… Güneşi okuyacak, ayı okuyacak, yıldızları, denizi, yerin altındaki ve üstündeki her şeyi okuyacak.  Yine burda da tevhid hakikatleri olan ayet-ül kübra risalesinden dersler alınmış.

Güneş ışınları cami içine esmadan süzülerek girer. Mihrap kitabesi ‘Fevellivecheke’ namazda yüzümüzü Kabe’ye çevirmemizi emreden ayettir. Mihrap etrafında ise Ayet el-Kürsi’nin yazılmış.  “Namazda huzurunda el bağlayıp secdeye vardığı yüce Ma’bud kendini bu ayetiyle tarif ediyor. Kimin huzurunda bulunduğumuzu idrak etmemiz ve farkında olmamız gerekiyor. Hasılı cami içinde ve dışında yer alan diğer bütün yazılar özetle arzetmeye çalıştığım bölümlerdeki yazılar gibi yerli yerince ve çağrışımlı anlamlar taşıyor. Bediüzzaman Said nursi’nin dediği gibi Kur’an Kainatı Okuyor. İşte bu sözler Moskova camisinde rus gençlerinin en çok merak ettiği suallere Kur’an dan aldığı ders ile cevap veriyor. Necisin? Nereden geliyorsun? Ve Nereye gidiyorsun?” Bu sorulara cevap bulamadığı için intihar eden Alexander ‘ların yerini bu nurlarla hakikatı bulan rabbine yönelen Ali İhsanlar alacak inşallah.

Latif Aslan