Rusya Dinsiz Kalamaz

rusya-dinsiz-kalamazGünümüzde İslam’ın Rusya’da hızla yayılması, aynı zamanda bir çok “dinsiz” komiteyi de harekete geçirmiş bulunmakta. En son Kaliningrad Mahkemesi’nin Risale-i Nur’lar hakkında açmış olduğu dava böyle bir komitenin de Rusya’da varlığını bizlere ispat etmektedir.
Ateizm’in altın çağını Rusya’da yaşadığını düşünürsek din ve dindarlara olan baskının da aslında çok sürpriz olmadığını görürüz. Komünist rejimin hızla yıkılmasıyla birlikte gerileyen karanlık Ateizm fikri yerini Kur’an’a ve Nur’a bırakarak “Karanlığın en zifiri noktası, aydınlığa en yakın olan anıdır” hakikatini bizlere gösteriyor. Rusya’dan gelen müjdeli hizmet haberleri de bunu bizlere gösteriyor.
Rusya’da zahirde şer gibi görünen bu hadiseyi değerlendirirken sosyal bir gerçeği de göz önünde bulundurmak gerekiyor Ateizm karanlığıyla en karanlık yıllarını yaşayan Rusya İslam’ın nuruyla elbette bir gün şereflenecektir. Tabi bu bir süreçtir. Zaman bu hakikati en güzel şekilde tefsir edecek, Kur’an dünyada son bir kez mutlak hakim olacaktır.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’de  bizlerin şimdilerde idrak edebildiği bu sosyolojik gerçeği analiz ederek Rusya hakkında şunları söylemiştir :
“İki dehşetli Harb-i Umuminin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavi ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’an ile bir musalaha veya tabi olabilir.” (Emirdağ Lahikası, s. 311)”
Emirdağ Lahikası’nda geçen bu ifadeler Rusya’da Hıristyanlığın hızla tevhide yaklaştığını, akıl ve mantık esaslarına dayanan İslamiyet’e hızla yaklaştığını belirtiyor..
Risale Ajans