Rüyâsında, imzalı kâğıt peşine düşen adam!

Rüyâyı uyaran hususlar, geçmişte yaşanmış güzel veya kötü haller, geleceğe yönelik beklentilerin tasavvuru, gündüz karşılaşan olayların rüyâ âleminde görünme halidir. Rüyâ, en çok uykunun hafiflediği veya uyanma zamanına rast geliyor.

Efendimiz Hazreti Muhammed (asm), rüyâyı üç kısma ayırmıştır.

1. Allah’tan bir müjde halinde gelen sâdık rüyalar,

2. Şeytandan gelen üzücü ve korkutucu rüyalar,

3. Kişinin kendisinden kaynaklanan rüyâlar. 1

Nefsanî ve şeytanî rüyâlar günlük yaşanan olayların olumsuz etkisinde kalarak korku ve tehdit sonucu görülen rüyâlardır. İnsanlar arasında sözü ve özü bir olmayan, yalan ve iftira ile hayatını sürdürenlere “itibarsız insan” denir. İtibarsız insanlarla ve tabire değmeyen rüyalarla muamele ve amel edilmez.

Amel edeceğimiz rüyâlar, rahmanî rüyâlardır. Rahmanî rüyâlar ya doğrudan doğruya Cenab-ı Allah (cc), tarafından veya melekler vasıtasıyla kalbe gelen gaybi rüyâlardır. Bu rüyâlara “rüyâ-yı Sâdık” denir. Hazreti Muhammed’in (asm), gördüğü rüyâlar sâdık rüyâlardır, aynı zamanda O’na (asm) rüyâsında vahiy de gelirdi.

Kur’ân’da, ‘Yusuf Sûresi’nde, Hazreti Yusuf’un (as) rüyasını ve tabir ettiği rüyâlardan bahsediyor. “Ey babacığım. İşte bu, daha önce gördüğüm rüyânın te’vîli. Rabbim onu gerçek kıldı.” 2
Hazreti Yusuf (as), rüyâsında anne-baba ve kardeşlerini sembollerle görmüştür. On bir yıldız kardeşlerini, güneş ve ay ise, anne-babasını temsil etmektedir. Onların secde etmeleri, Hazreti Yusuf’un manevî büyüklüğünü göstermektedir.

Bediüzzaman Hazretleri, “Rüya-yı sadıka benim için hakkalyakîn derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla, kader-i İlâhînin her şeye muhit olduğuna bir hüccet-i kâtı’ hükmüne geçmiştir” der. 3

Mardin/Kızıltepe ilçesinde mukim Risale-i Nur Talebesi Hacı Hatip ağabeyin anlattığı manidar bir rüyâ ile konuyu kapatmak istiyorum. Kızıltepe’de Hacı Sabri Kılıç yanıma geldi, seninle alâkalı bir rüyâ gördüm dedi. Rüyâsı şöyle: “Rüyâmda, mahşerde sırat köprüsünün yanında bir grup bekliyordu. Bunlar kimdir? dedim. Dediler: Kur’ân okuyanlardır. Ben de Kur’ân okumuşum, dedim. O zaman sen de bu gruba katıl dediler. O sırada bir grup sırat köprüsünden geçtiler. Dedim: Peki bunlar kimdir? Onlar da Nurculardır. Ben de Nurcuyum, dedim. Bana, hani kâğıdın? Dedim: Kâğıdım yok. Dediler, Hacı Hatip’ten imzalı kâğıt alman lâzım. Bu kalabalıkta Hacı Hatip’i nerede bulacağım telâş içinde iken uyandım.” Hacı Hatip anlatıyor: Bu günlerde dershanenin ikinci katını yapıyoruz, paraya ihtiyacımız var, dershanenin inşaatına yardım edersen imzalı kâğıt alırsın. Bu rüyâda bizim de payımıza düşen mesaj vardır diye düşünüyorum.
Bir çok yerlerde dershane inşaat inşaatları devam etmektedir.

Bu günlerde yaklaştığımız şuhur-u selâseye, “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar..” 4 Bu büyük manevî ticareti kaçırmayalım. İmkânı olanların dikkatine….Vesselam

Rüstem Garzanlı

24.01.2021

Dipnotlar. 
1- Ebü’l- Müin en- Nesefi.
2- Yusuf Sûresi, âyet 12/100.
3- Mektubat 28. Mektup s. 584.
4- Şuâlar, 14. Şuâ, s. 494.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: