Sabredin, Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Sabredin, Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun Ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz.” [Al-i İmran Suresi 3,200]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Güler yüzle insanlara selam vermen sadakadır.

(Beyhaki, Şuabül-İman)

…….

Risale-i Nur’dan;

Amelinizde rıza-yı İlâhî(Allah rızası) olmalı.

Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. (21. Lem’a)

…….

Cevşen’den;

79.
Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,
Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,
Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,
Ey küçük yavrunun rızkını veren,
Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,
Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),
Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,
Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,
Ey her şeye gücü yeten!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!