Said Nursi’nin Medresetüzzehrası Artık Kurulmalı

“Said Nursi Eğitim Felsefesi, Medresetüzzehra Sempozyumu”nda konuşan Van Valisi Münir Karaloğlu, sözlerine  Bediüzzaman Hazretlerinin “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mâzi kıt’asına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini, mezartaşı denilen, kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız” sözleri ile başladı.

Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Cennet gibi bir baharda yaşıyoruz. Mirasımız yeniden canlanıyor. Selçuklu, Osmanlının varisi benim, biziz diyoruz. Ey büyük mütefekkir Bediüzzaman. Seni duyduk diyoruz. Bir asır sonra Bediüzzaman’ın projesini keşfediyoruz. Akademisyenler eğitim modelini deşifre ediyor. Medresetüzzehra projesine cansuyu vermeye çalışıyoruz. Bir Kürt olan Said Nursi’yi Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkeslerin herkesin ortak değeri yapan medeniyetimize sondaj yapıyoruz.

Said Nursi manevi Medresetüzzehra’yı zindanlarda, sürgünlerde kaleme aldığı Risale-i Nur ile kurdu, geliştirdi. Sıradan insanlardan hocalar, önderler yetiştirdi. O sıradan insanlara çok şey borçluyuz. Said Nursi’nin projelendirdiği Medresetüzzehra artık kurulmalı. Eğitim modeli tüm İslam dünyasında en üst seviyede tartışılmalı. Vasi belli, vasiyet belli, mirasçılar belli.

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Vali Münir Karaloğlu’na plaket verdi. Vali Karaloğlu da Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerine plaket verdi.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

risale haber