Said Nursi’nin Talebelerinden Erdoğan’a Tebrik Mesajı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderdi. Hüsnü Bayramoğlu, Abdullah Yeğin ve Ahmet Aytimur ağabeyler mesajlarında ittihad-ı İslam’a vurgu yaptı.
Yayınladıkları mesaj şöyle ;
Muhterem Cumhurreisimiz,
Doğrudan doğruya milletimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş olmanızı apaçık bir fetih manasında görüyor ve zaferinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz.
Bugüne kadarki paha biçilmez hizmetleriniz gibi, bu şerefli makama seçilmeniz de, nice çileli yollardan geçilerek ve büyük bedeller ödenerek tahakkuk etmiş bir netice ve bir lutf-u İlahidir. Bu itibarla, Aziz Üstadımızın Merhum Menderes için kullandığı “İslam kahramanı” ünvanına sizin de bihakkın layık olduğunuzda hiçbir vicdan sahibinin tereddüt etmemesi icap eder.
Memuriyetin halka hakimiyet değil hizmetkarlık manasına geldiğini herkese gösteren şimdiye kadarki hizmetleriniz Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin verdiği müjdelerden bir kısmının tahakkukuna vesile olduğu gibi, bundan sonra da inşaallah daha geniş dairede ve daha geniş imkanlarla pek çok müjdelerin tahakkukuna vesile olacak ve sizlerin de “Kendilerini yeryüzünde iktidara getirdiğimizde namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Sonunda bütün işlerin dönüşü Allah’adır” (Hac Suresi, 22:41) mealindeki ayet-i kerimenin tavsif ettiği makbul kullar zümresinde yad edilmenize vesile olacaktır inancındayız.
Risale-i Nur talebeleri olarak, sizin ve dava arkadaşlarınızın bugüne kadar inayet-i İlahiye ile eriştiğiniz muvaffakıyetlerin daha nice uzun yıllar boyunca artarak devamını ve milletimizin refahına, dahilde ve hariçte İslam uhuvvetinin inkişafına, ittihad-ı İslamın tahakkukuna, sulh-u umuminin tesisine vesile olmasını Allah Teala’dan niyaz ediyoruz.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatta olan talebelerinden
Hüsnü Bayramoğlu-Abdullah Yeğin
***
Aziz Muhterem Recep Tayyib Erdoğan Beyefendi,
Aziz milletimizin cihandeğer maddi manevi değerlerinin önünü açacak olan Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı tebrik ederim.
Milletimizin bu tercihinin insanlık alemine, hususan İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.
Ahmet Aytimur
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı
Tarih : 02.09.2014 Kaynak : Risale Haber