Salevat Hakkında

Cenab-ı Hak ; “Muhakkak ki Allah ve onun melekleri, nebiyyi zişana salevat getirirler,ey iman edenler,!Sizde ona, salatu selam getirin ve ona , samimiyetle selam verin!” buyuruyor.

Efendimiz; “Size kimin nekes ve cimri olduğunu haber vereyim mi? Cevabında adım anıldığı halde bana salatu selam getirmeyendir!” buyuruyor.

Son zamanlarda bir kısım modernist ve mezhepsiz kişiler, lüzumsuz yere kelimeleri eğip bükerek, hatta salevat getirmenin “lüzumsuz bir yalakalık ” olduğunu ileri sürerek, İslamın her güzelliğini basitleştirmek, değersiz kılmak için, Efendimize salevat getirmenin bile aleyhinde bulunuyorlar. Bunların bir kısmı, Haşa, “o bir postacı hükmündedir” “namaz spordur, oruç diyettir, hac turizmdir, zekat sosyal yardımlaşmadır, kurban fakire et yedirmektir. Bayram şeker Bayram’ı, et bayramıdır!” deyip işin manevi ve uhrevi yönünü inkar ediyorlar, vs, vs, ile itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Efendimizden herhangi biri gibi bahsediyorlar. Muhammed, Kuran diyorlar. Hazreti Allah, Hazreti Muhammed, Hz Ebubekir denmesine itiraz ediyorlar.

Dinden en uzak insanlar, en önemsiz kişilere bile, beyefendi, hanımefendi, sayın, mistir, mösyö, madam, matmazel demeyi modernlik sayıyor da, Alemlerin Rabbine ve Allah’ın Habib’ine mücerred isim ile hitab ederek, saygı ifade eden söylemlere yalakalık izafe ediyorlar. Maalesef bu kişilerin birçoğu da kendilerini, İslamı en iyi bilen, doğru anlayan kimseler olarak ortaya koyuyor. Pırıl pırıl müslümanlara, akıldanelik taslıyorlar. Allah’ın, Melek’lerin, salatü selam getirdikleri, ayeti kerimedeki , “Ey iman edenler! Sizde salatu selam getirin” emrine rağmen, bin dereden su getirerek, güya bu ayetin manasının, tarih boyu gelmiş geçmiş, Selefi salih-in in anladığı gibi değil, kendi anladıkları gibi olduğunu öne sürerler. Allah ıslah eylesin.

Abdülhamit Oruç

2 tane yorum yapılmış

  1. Ekmelü’t- Tahaya Efendimiz Hazretlerine dil uzatan, hain-i bîdin olan mülhit hainlerin dilleri kurusun. Amin… Hocam her havlanan köpeğe taş atılırsa taş kalmaz… Bu insan sürettinde görünen hayvanlar, necisü’l- ayndırlar….

  2. erdem dedi ki:

    Bu bid’a dediğimiz ehl-i sünnet çizgisinden çıkanlar aklı başında kalbi yerinde kardeşlerimize bir zarar veremeyecekler inşaallah. Kendilerini peygamberimizin şefaatinden ve Rabbimizin rahmetinden çıkaracaklar Allah korusun .Kur’an-ı Kerimimizin “Allaha ve rasulune itaat edin ” emrine itaatsizlikten elbette bir ceza görecekler.

Cevap yaz

%d blogcu bunu beğendi: