Senden başka ilâh yok!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah’ın Resulüdür.

[Fetih Sûresi 28 ve 29. Ayet Mealleri]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Şirkten sonra en büyük günah, zina etmektir.

(İbni Ebi’d-Dünya)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Ya Erhamer-râhimîm!

Bu Resûl-i Ekrem’in (sav) hürmetine bizi O’nun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibâ’ına muvaffak ve dâr-ı saadette O’nun âl ve ashâblarna komşu eyle! Âmin, âmin, âmin…

(Şualar’dan)

…….

Cevşen’den ;

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
Ey her şeyi meydana getiren Câil,
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır,
Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,

Bütün kusurlardan uzaksın.

Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar

…….

Esma-ül Hüsna’dan ;

Zü’l-Celâl-i ve’l-İkram: Sonsuz büyüklük, azamet ve yüceliğiyle beraber, canlı mahlukâtına ihsan ve ikramlanyla iltifat eden.

El-Muksıt: Her fiil ve icraatında hak ve adaleti gözeten, adaletten ayrılmayan.

www.NurNet.Org