Sevgili Peygamberim (Şiir)

Kâinatın incisi Allah’ın halis kulu
Âlemlerin serveri Nebisi ve Resulü

Ezel-ebed Sultanı Enbiyalar reisi
Allah Azimüşşan’ın en sevilen nebisi

Zülcenaheyn bir mebus Nebiler kumandanı
Cenabi Hakkın kulu Mürşitlerin Sultanı

Ehli imana imam Ehli cennet reisi
Bütün cin ve insanın İftihar vesilesi

En mükemmel bir Üstad Allah’ın Peygamberi
Rahmetin mümessili insanların rehberi

İlimlerin kaynağı Enbiyanın imamı
Hakikatin lambası Akıllar muallimi

İnsanların hatibi Allah’ın sevgilisi
Evliyanın seyidi Resuller efendisi

Kâinatın sultanı insanlığın bülbülü
Kar’anın tercümanı Cennetin solmaz gülü

En mükemmel öğretmen kalplerin sevgilisi
Kâinat anahtarı nefis terbiyecisi

Mükemmel kâmil insan iki cihan güneşi
Ümmetine tercüman kâinatta yok eşi

Merhametin timsali Allah’a en yakın kul
En mükemmel bir mürşid ve insanlara Resul

Kâinat ağacının en mükemmel meyvesi
Dünya ve ahiretin mutluluk vesilesi

Hakkın ve hakikatin en münevver delili
Rahmeti ilahinin en parlak mümessili

Umum ehli cennetin kumandan ve reisi
Bütün peygamberlerin ebedi efendisi

Kâinat kitabının en büyük bir ayeti
Ebedi saadetin mücessem bir rahmeti

Rahmet hazinesinin kıymetli pırlantası
Hasan ve Hüseyin’in merhametli Atası

Risalet semasının parlayan sönmez nuru
İnsanlar ve cinlerin tükenmeyen gururu

Nübüvvet zincirinin en sonuncu halkası
Ve ilahi cemalin en mükemmel aynası

Ahmet Tanyeri

www.NurNet.org