Şevk devresi, muhabbet devresi

NUR DERSLERİNDEN TESPİT EDİLEN NOTLAR

Merhum ve  Muazzez  Üstadımızın Ceylan Ağabeye tavsiyeleri

Ve Merhum Ceylan Ağabeyin bu üç tavsiyeden aldığı derslerin beyanı:

1- İhlasda tam riayyet et.

2- Nazarı dikkati kendine celbetme, Hevesatına uyma.

3- Herkese açılma.

“Avamı nas’ın imanını kurtarma vazifesine şefkatkarane yükleneceğiz. Risale-i Nurla ilgili her şeye sahip çıkacağız. Bu dava benim, Sözleri ben yazdım, anlayışına sahip olacağız”

“Risale-i Nur vazife-i fıtratım

Risale-i Nur gaye hilkatim.

Risale-i Nur Sebebi saadetim” deyip:

Hizmeti Nuriyeyi hayatımızın birinci vazifesi bileceğiz.

“Bir Nur telesini Mekamı sıddıkiyete götüren iki yol vardır.

1- Sadakat

2- Fedakarlık.

“İhlas kelimelerin ruh-u manevisidir. İhlas olmadığı zaman kelimeler eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da tesir etmez. İhlas olmayınca  attığın fikir mermiler hedefi bulamıyor tesirsiz kalıyor.”

Bir Nur Talebesinin manevi dengesi onun samimi ve halis hizmetidir. Ne nispette hizmet edersek, o nispette dengedeyiz demektir.

Allah bizi davayı Kur’aniyede büyütsün yürütsün çürütsün.” Amin.

“Bizim hizmetimizde ihtilafların çok önemli sebeplerinden birisi de Denkliktir. Aynı seviyedeki kardeşler arasında ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birinin fedakarlık yapıp diğerine inkiyat etmesi lazımdır. Böyle yapan bir Nur Talebesini melekler bile alkışlar.”

“Her nur talebesine manevi müzaheret vardır. İlk intikal devresinde manen hep müzaheret var. Tutuşma devresinden sonra şevk devresine girilir. 30 yaşına doğru o müzaheret kesiliyor. Artık kendi cehd ve gayreti ile ilerliyor. Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetişmemiz elzemdir.”

Risale-i Nurda merhaleler vardır bunlar:

1- Şevk devresi ruhun hakikatleri kapmasıyla olur.

2- Muhabbet devresi: Risale-i Nur kalbde mekan tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer fakat o medreseye çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır fakat o dershanenin kırpıntı yatağına gelir.

3- Sebat devresi tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enaniyet ve süfli arzular çok olur. Bu devre sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye en az zayiatla bu devreyi atlatmaktır. İrtibat azalır. İçtimai meseleler aklını kurcalar. Sebat günahlardan çekinmek ve Risale-i Nur Kudsiyetine inançla, nurlarla meşguliyetle derslere devam olur.

4- Sadakat devri en son merhaledir. Arabistandan Kutbu azam davet etse ona hürmet eder, fakat Risale-i Nurlara koşar.

5- Sıddıkiyet makamı: Niyet ve nazarla olur. Bir Alimin sohbeti yaralı kalpleri tedavi eder. Fakat bir Arifin sohbeti ölmüş kalpleri diriltir. Risale-i Nurun sohbeti Sohbeti ȃrifindir.

Risale-i Nurların yazılması okunması ve dinlenmesinde. Hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tahlil. “Hem kuvvetli İman dersi, hem galatsız huzur, hem kudsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti tefekküriye gibi Nurlar vardır.” ( Kastamonu Lahikasından.)

Hastanın başında yaygaracı kadınlar gibi ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip Doktor çağırmak hünerdir. İlaç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstadımız cemiyetteki hastalıkların temelinde İman zafiyeti olduğunun teşhisini koymuş. Bizde Kur’an eczanesinden Risale-i Nur ilaçlarını muhtaç gönüllere taşıyoruz.

Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır ama kimisine iyi gelir, kimisine kötü. Hakikatleri yerli yerine kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalı. Faydalı olmuyorsak bari zararlı olmamalıyız.

Fedainin feda etmeyeceği hiç bir şey yoktur. Üstad: “Biz Muhabbet Fedaileriyiz.” diyor. Öyle ise muhabbet için feda etmeyeceğimiz olmamalı. (Hissiyatımız Haysiyetimiz, Enaniyetimiz vs.)

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır