Şuhur-u Selase’niz mübârek olsun

25 Şubat 2020 Salı günü üç ayların başı, Recep ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece ise Regaip Gecesi’ni idrak edeceğiz, inşaallah.

Üç Aylar, İlâhî rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, mü’minlerin ibadete yöneldiği mübârek aylardır.

Cenab-ı Allah’ın kulları için ihsan ve ikram ettiği bereketli ayların ilki Recep ayıdır.

Recep ayında, iki mübârek gece bulunmaktadır. Biri Regâip Gecesi’dir. Bu gece Efendimiz’in (asm) ana rahmine düştüğü gecedir.

Diğeri ise, Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’in (asm) Mescid-i Aksa ile bütünleşen Mi’rac Gecesi’dir.

Bediüzzaman, Mektubat eserinde şöyle buyurmuş:

“Mi’rac Gecesi’nin de Zât-ı Ahmediye’nin terakki hayatının zirve noktasının unvanı olduğu”nu  buyurmuştur. 1

Recep ayından sonra Şaban ayı bizi Berat Gecesi’yle karşılar.

Şaban ayının ortasında Süreyya yıldızı gibi parlayan Berat Gecesi, İlâhî cezadan kurtulmanın, af ve afiyete kavuşmanın olduğunu bize hatırlatır.

Üç Aylar’ın sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şeriftir.

Ramazan ayı, oruç, Kur’ân, zekât, infâk ve tefekkür ayıdır. Ramazanın son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mü’minleri bekliyor.

“Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü, ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi tebrik ediyoruz.” 2

Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” 3 buyurmuş.

Mısır âlimlerinden Zünnun-i Mısrî de; üç aylarla ilgili şöyle bir benzetme yapmış: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.” demiş.

Sevabı yüzden geçen Regâip Gecesi’nde duâ etmek, tövbe ve istiğfarda bulunarak geceyi ihya etmek, büyük bir manevî kazançtır. Hele bu gecenin kutsiyetiyle beraber; Hadis-i şerifte vardır ki: “Altmış- yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü’min dergâh-ı İlâhiyeye elini kaldırıp duâ ederken, rahmet-ı İlâhiye onun elini boş döndürmeye hicap ediyor.” Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor; siz de rahmetin bu hürmetini, ubudiyetinizle ihtiram ediniz.” 4

Hülâsa: Üç Aylar “pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin (ahiret ticaretinin) bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri (sergisi)” olarak Bediüzzaman Hazretleri vasıflandırılmıştır. 5

Mübârek Üç Ayların ve Regâip Gecesi’nin milletimize ve bütün İslâm âlemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz eder, Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübârek kılsın ve bizi Ramazan’a kavuştursun. Âmin…

Rüstem Garzanlı

25.02.2020

Dipnotlar:

1- 19. Mektup, s. 228/575.

2- Şuâlar On dördüncü Şuâ s. 494.

3- Beyhâkî Fedâilü’l-Evkât, s. 22.

4- Lem’alar, 26. Lem’a.

5- 14. Şuâ s. 494.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: