Etiket: "ashab-ı kiram"

Harise Bin Süraka (R.A.) Kimdir?

Bedir Gazvesi’nde ensardan şehid olan ilk sahâbîdir. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Babası Sürâka hicretten önce vefat etmiştir. Annesi Ümmü HâriseRubeyyi bint Nadr, Enes b. Mâlik’in halası ve Enes b. Nadr’ın kardeşidir. Bazı kaynaklarda annesine nisbetle “Hârise b. Rubeyyi” şeklinde de anılır. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Adiyy Bin Hatem (R.A.) Kimdir?

Adiyy bin Hâtem(ra), cömertliğiyle Meşhur şâir Hatem-i Tai’nin oğludur. Ebû Tarîf ismiyle tanınmıştır. Hz. Ali(ra)’nin sancaktarı olup, cesareti ve cömertliği ile şöhret bulmuştur. Hatem-i Tai’nin vefatından sonra yerine O geçmiştir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Bilal-i Habeşi (Bilal bin Rebah) (R.A.) Kimdir? (581-641)

Hz. Bilâl (r.a.), vefatı yaklaşınca, ölümün ızdırabını, sevgililerine kavuşmasındaki zevk ile mezcetmiş; ömrünün son anlarında onun hastalığını gören zevcesi, teessüründen “ah ne acı” dedikçe, Bilâl: “Oh! Ne tatlı!” diyor ve ekliyordu: “Yarın sevgililerle, Muhammed ve arkadaşlarıyla buluşacağım.” diyordu. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Abdullah İbn-i Selam (R.A.) Kimdir?

Abdullah İbn-i Selam (R.A.) Müslüman olduğunu yahudilerden gizler. Bir gün, Rasûlüllah’a (s.a.v.) gidip; “Ya Rasûlallah! Yahudiler iftiracı ve batılla uğraşan bir mil­lettir, onladan ileri gelenlerini evine davet et ve beni oda­larından birinde sakla, sonra onlar müslüman olduğumu söylemeden önce onların yanındaki itibarımı sormanı ve daha sonra da on­ları İslâm’a davet et, buyurur. Çünkü onlar müslüman ol­duğumu öğrenirlerse, beni kusurlu bulurlar ve bana yapmadıkları if­tira kalmaz…” (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

İkinci Halife: Hz. Ömer

Ashabdan Abdullah b. Mes’ud ise onun hakkında şöyle demiştir: “Ömer’in Müslüman olması bir fetih, onun hicreti bir yardım, idareciliği ise bir rahmettir. Biz o Müslüman oluncaya kadar açıktan namaz kılamıyorduk. O Müslüman oldu müşriklerle mücadele etti, onlar da bizim namaz kılmamıza müdahale edemediler” (Prof. Dr. Adem Apak’ın yazısı..)

Devamını oku ›