Etiket: "Ayhan Küflüoğlu"

Bilim/sellik’in Eksik ve Yanlışları: Mantık ve Dil Hataları

Bilimsellik ve Ürünü olan Bilim’e; “Allah” dedirtmek, Neden Mümkün Değil? (3)
(Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Yumurtadan Kuş Çıkması; Oluşum mu, Yaratılış mı?

“Allah var(mış) – yok(muş)”un dışında “üçüncü bir ihtimâl” veya bu iki şıkka nötr kalınabilecek “ortası” veya dışarısına çıkılıp, her “ikisine eşit uzaklıktan” bakılabilecek; “tarafsız ve objektif, nesnel ve nötr” bir gözlem noktası ve yalın bir ifade biçimi yok! Yani: İnanç ve inançsızlıktan “bağımsızlık ve tarafsızlık” mümkün olmadığı gibi; bu konuda, nesnel ve objektif bir “dil ve ifade biçimi” de yok; böyle bir “bilgi biçimi” de yok! (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Bilimsellik Ve ürünü olan Bilim’e; “Allah” dedirtmek, Neden Mümkün değil?

Bilimsellik Felsefesi ve ürünü olan Bilim’in; “Rabbimiz ve iradesi” ve “ahiret, kader, melek, sevk-i İlâhî” gibi olay / olgu ve konular için: “Bunların, deney – gözlem – ölçümle tespit ve araştırılması mümkün olmadığından; ‘bilimsel’ değil, inanç işi” diyerek; Bilim dışı görmesinin; Bilim/sellik’in, kendini “ateist/deist ve materyalist” felsefelerin sözcüsü konumuna getirdiği hk. Yani: Bilim/sellik’in, sanıldığı gibi; “inanıp – inanmamaya nötr ve tarafsız ve objektif” olmadığı; kendini “lâik ve seküler” (yani, din ve inançlardan bağımsız ve ayrı) olarak tanımlamasının; aslında “ateist/deist ve materyalist, determinist ve natüralist inanç / inançsızlıkların” savunucusu konumuna getirdiği hk. (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Kader ve Özgür İrade İlişkisi “Önceden bildiği için, Yapmıyoruz; Yapacağımız için, Biliyor”

İlm-i İlâhî’nin bir nevi olan “Kader” konusunda; Rabbimiz’in, bizim gelecekte yapacağımız bir davranışı, önceden (bizden önce) bilmesinin; bizde, o davranışı yapma zorunluluğu doğurduğu şeklinde; yanlış bir düşünce, yanlış bir inanç var…
(Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Rabbimiz’in Mutlak İradesi ve Determinizm; başka bir Özgür İrade’yle Neden Çelişmez?

Bu yazı, Felsefe ve Kelâm tarihini meşgul etmiş ve halâ da etmeye devam eden “özgür irade” problemine, bir çözüm önerisi olarak hazırlanmıştır. Geçmiş mirasa baktığımızda; insan iradesinin özgür olup – olmadığı ve mümkünse, bunun nasıllığı; mümkün değilse, nedeni hakkında, epey soru ve cevaplar üretilmiş (Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›