Etiket arşivi: köln

NET Nesil Platformu “3. Hizmet Rehberi Seminerleri” Almanya’da Yapıldı

NET Nesil Platformu, “Hizmet Rehberi Seminerleri” toplantıları´nın 3. sünü St. Goar Şehrindeki Gençlik Konaklama merkezinde gerçekleştirirdi.

Her buluşmada üzerlerine aldıkları çalışmaları araştıran ve sunan bu Platform, bu sefer sunumlarını ve buluşmalarını yeşil ve mavinin Almanya’daki en güzel buluşma noktalarından biri olan St. Goar’da gerçekleştirdi. Risale-i Nur´un hizmet tarzında Kur´an’a ve İman´a hizmet edebilmek icin öncelikle Risale-i Nur’un Hizmet tarzının bilinmesinin gerektiğine kanaat getiren ve çalışmalarına ilk etapta  “Hizmet Rehberi´nden” baslayan araştırma heyeti, çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

Seminere katılan bölgeler ise, Bielefeld, Köln, Duisburg, Mannheim, Rotterdam, Luxemburg, London´idi.´

Manisa´dan katılan Eğitimci Rahmi Akman ve Musa Durmuş ise bilgi ve birikimleri ile genç araştırma ekibine destek oldular.

2 gün boyunca devam eden programda her bölge üzerine almış olduğu konuyu Seminer tarzında sundu ve son gün genel değerlendirilmeye sunularak, her bölge Hizmet Rehberi´nin son kısımlarını alarak bir sonraki Rotterdam´da yapılacak olan “Hizmet Rehberi Seminerleri” nin 4. ve son buluşmasını gerçekleştirecek.

Bundan sonraki araştırma ve Seminerlerde hangi konuların işleneceği bir sonraki buluşmada kararlaştırılacak.

NET Nesil Platformu

Avrupa Risale-i Nur araştırma Platformu

www.NurNet.org

    

Almanya Köln’de Dinlerarası Toplantı Düzenlendi

Dershanemizin bulunduğu Mülheim semtinde bütün dinlerin toplanarak kurduğu ‘Dinlerarası yuvarlak masa’ platformu bir toplantı daha düzenledi. Toplantı konusu: Doğuştan inançlı mıyız? Dinler açısından imana giriş’di.

Bu programda, doğan bebeklerin inanç durumlarının çeşitli dinlerde nasıl olduğu ve ileriki yaşta nasıl bir eğitime tabi tutulmaları gerektiği konuşuldu.

Program, platform sözcüsü Rüstem Ülker’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla Budist, Müslüman ve Hıristiyan cemaatleri namına birer temsilci konuşma yapıp, bu konuyu kendi dinleri açısından değerlendirdiler.

Budist temsilci, bir önceki hayatta (reenkarnasyon) inançlı olunduğu takdirde, bir dahaki hayatta da inançlı bir Budist oarak doğulacağının altını çizdi. Çocuk eğitiminde Budistlerin, çocuklara, başka canlılara zarar vermemelerini öğrettiklerini ve mabetlerinde erken yaşta din eğitimi verdiklerini anlattı. Konuşmasının sonunda Budist olmanın üç kavramdan  oluştuğunu belirterek bunları şöyle sıraladı: Buda, Dama(inanç), Zanga( Budist cemaat).

Müslüman temsilci ise,d oğan her çocuğunun Allah’ı bulabilmesi için bütün cihazların yaratılışında fıtratına dercedildiğini söyledi. İman, durağan bir şey olmadığı için, doğan çocuğun ,ileriki yaşlarda İslam sınırları dışına çıkabileceğini de dile getirerek, ömür boyu olan imtihan sırrını dile getirmiş oldu. Çocuk eğitiminde ise ,peygamber ,ehl-i beyt ve Kur’an sevgisini aşılamak gerektiğini söyledi. Çocuğun eğitiminden ailesinin sorumlu olduğunu zikrederek konuşmasını bitirdi.

Sıra Hıristiyan temsilciye geldi. Almanca ‘Taufe’ denilen, doğan çocuğun, kilisede bir seremoni ile başının suyla mesh edilmesi suretiyle Hıristiyan cemaatine üye olarak kabul edilmesi hadisesinin, Hıristiyan olmanın ilk adımı olduğunu söyledi. Diğer adım ise, 12-13 yaşlarında tekrar bir seremoniyle kendi isteği ile kiliseye tam anlamıyla üye olma ritüelidir. Bizlerdeki şehadetle bir anlamda eşdeğer olan bu mesh etme ritüelini ise, İncil’e ve Hz. İsa’ya dayandırmaktalar.

Bu sunumların ardından oturduğumuz masalarda bulunan çeşitli dinlere mensup insanlarla konuşma fırsatı bulduk. Yaklaşık yarım saat masada sorular soruldu, cevaplar verildi ve sunumlar değerlendirildi. Ardından her masadan bir kişi, kendi masalarındaki konuşulanları bir iki cümlede toplayarak diğer misafirlerle paylaştı. Bunun ardından program bitti. Dileyenler daha masalarda oturdu ve sohbet etmeye devam etti.

Köln’den selam ve dua ile..

Medrese-i Nuriye Köln

www.NurNet.org

NET Nesil Platformu Stuttgart´ta Buluştu

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da kurulan ve Avrupa´da yaşayan Genç Risale-i Nur talebelerine hitap eden Risale-i Nur okuma ve araştırma ekibi olan NET Nesil Platformu 2012 senesindeki ilk buluşmasını Stuttgart´ta geçekleştirdi.

Stuttgart Medresi-i Nuriyenin ev sahipliğindeki buluşmaya, Duisburg, Köln, Mannheim, Rotterdam, İstanbul ve Manisa´dan katılımlar oldu.

Bir önceki toplantıda alınan kararla, her bölge, Hizmet Rehberinden bir konuyu el alarak o konu hakkında araştırmalar ve ekip çalışması sonucu hazırlanarak bu programda sunacaklardı.

Sunulan konular: Risale-i Nur Nedir? Risale-i Nur’un mahiyeti? ve Risale-i Nur’un hususiyetleriydi. Ayriyetten Manisa’dan bu program için gelen Eğitimciler Halil Köprücüoğlu ve Rahmi Akman bilgi ve tecrübe birikimleri ile gençlere yardımcı oldular.

Tüm gün süren bu sunumların ardından pazar günü ise istişare yapıldıktan sonra program sona erdi. Yine her bölge Hizmet Rehberinden bir konu alarak ve üzerinden çalışma ve sunum yapmak üzere kendi hizmet yerlerine dağıldılar.

Gelen olumlu tepkilerde ise bu Platformun kurulması Avrupa Risale-i Nur Talebeleri arasında olumlu etki ve heyacan teşkil etti. Risale-i Nur’u Avrupa’da okuyan ve araştıran bir Neslin olması, iman hakikatlerinin ileriki yıllarda Avrupa’da daha geniş kitlelere ve daha bilinçli olarak yayılmasına vesile olacaktır.

Bir sonraki program ise Hollanda’nın Rotterdam şehrinde vuku bulacak. Araştırılacak ve hazırlanılacak sunumlar ise Risale-i Nur´a hizmetin fazilet ve faydaları, Risale-i Nur’un mesleğinin esasları ve Risale-i Nur’un hizmet tarzı olacak.

Yaptıkları bu önemli çalışmalardan dolayı Avrupa Risale-i Nur talebelerini tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını Yüce Mevladan niyaz ediyoruz.

NET Nesil Platformunun çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

NET Nesil Platformu Almanya

www.NurNet.org

     

 

 

 

 

 

 

Almanya-Köln’de Dinlerarası Toplantı Düzenlendi

Geçtiğimiz Cuma Almanya’nın Köln şehrinde tekrar dinler bir araya geldiler.

Programa çeşitli İslami, Hıristiyan ve Budist cemaatler katıldı.

Dershanemizin de üyesi bulunduğu bu platform, yılda 3-4 kez konferans tarzında yapılmakta. Yılda bir defa da büyük bir kilisenin salonunda, her dinin kendine mahsus müziklerini, ilahilerini sunması şeklinde gerçekleşmekte.

Böylelikle her din mensubu, kendi dinini tanıtma fırsatı bulmakta  ve sevgi, saygı, hoşgörü, diyalog ekseninde bir program oluşmakta.

Programa açılış konuşması yapmak üzere, bölgenin milletvekili kürsüye çıktı. Ardından Hıristiyan ve Budist cemaatler çeşitli sunumlarda bulundular. Bizler de Köln Medresesi Gençleri olarak iki tane ilahi okuduk.

Sunumların arasında her cemaat kendi binasını ve hizmetlerini tanıttı.

Aramızda bir de Türkiye’den misafirimiz vardı:Üstadın en yakın talebelerinden Mehmet Fırıncı abi. Kendisi de bir selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Programın son bölümünde, herkese açık büfeden istifade edip, birbiriyle konuşma ve karşılıklı soru sorma imkanı verildi.

Böylesi programların, Müslüman olmayan ülkelerde yaygınlaşması çok büyük bir önem taşımakta. Ancak böyle kendimizi ifade edebilir ve yaşadığımız topluma kendimizi anlatabiliriz. 

Hüseyin Tuğrul

h.tugrul92@gmail.com

Medrese-i Nuriye Köln

www.NurNet.org

Almanya NET Nesil Platformu ve Münazarat

Almanya Bölgelerinin Meşvereti sonucu NET (Niyet, Emek, Tevekkül) Nesil Platformu kurulmustur. Duisburg, Köln, Mannheim, Bielefeld, Hannover, Stutgart, Berlin gibi bölgeleri de içine alan bu Platform Almanya’daki Genç ve Öğrenci Nur talebelerini içine alıyor.

Bu Platform Risale-i Nur’u araştırma ve uygulamaya yönelik kurulmuştur. Her sene 3 er defa buluşacak olan NET Nesil Platformu her buluşmada Risale-i Nur’dan bir konu ele alarak yaptıkları araştırmaları bölge olarak bir Seminer şeklinde sunacaklar. Bu vesile ile Genç Risale-i nur talebeleri yetişecek ve Nurları araştırarak çalışmalar yapmaya teşvik edilecektir.

İlk programımızda son dönemlerde üzerinde sıkça durulan bir konu olan Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşık yüz sene önce telif etmiş olduğu münazarat eserini NET Nesil Platformu olarak ele aldık.

6 aylık bir çalışmadan sonra Almanya’daki birkaç bölge kendi hazırlığını sundu. Mannheim, Köln, Duisburg, Lüksemburg, İstanbul ve Manisa’dan katılımlarla gerçekleşen programda Münazarat ekseninde şu anda yaşanan aktüel olayları ele alarak farklı bir bakış açısı elde edildi.

Meşrutiyet, İstibdat, Hürriyet ve diğer önemli konu başlıkları ile yapılan çalışmalar Almanya’da yaşayan biz Nur talebeleri için çok önem arz ediyor. Sonuç itibari ile düzenlenen bu program bizlerin bu konulara olan bakış açımızı genişletti ve Bediüzzaman Hazretlerini daha iyi anlamamızı sağladı.

Şubat ayındaki Programa kadar Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur’un hususiyetleri, Risale-i Nur’un Mesleği ve Vazifeleri, Risale-i nur`a hizmetin fazilet ve faydaları gibi konularla ilgili her bölge kendi çalışmasını yaparak sunumlarını hazırlayacaklar.

Allah’ın izni ve sizlerin duası ile NET Nesil Platformu Avrupa’da başlatmış olduğu bu çalışmalar inkişaf eder ve Risale i Nur ların daha fazla insan kitlelerine ulaşmasına vesile olur.

NET Nesil Platformu

Almanya

www.NurNet.org