Etiket: "mehmet çetin"

Kazanırken kaybetmek

…daha fazla kazanma arzusunun zirve yaptığı zamanlarda evden erken çıkıyor ve geç geliyordum. Giderken uyuyan evlatlarım, geldiğimde de uyuyorlardı. Hafta sonlarının bazısında toplantılar veya şehir dışı geziler dolduruyordu…
(Mehmet Çetin)

Devamını oku ›
Londra’da Nur Hizmetleri

Londra’da Nur Hizmetleri

Risale-i Nur ile iman hizmeti, hamdolsun dünyanın her tarafında devam etmektedir. Bu hizmetin temel esasları, doğrudan âyet ve hadis kaynaklı Risale-i Nur Külliyatı’nda belirtilmiştir. Dünyevî bir maksat gözetilmediği gibi uhrevî gayeler bile vesile edilmez, sadece Allah rızası için yapılır… (Mehmet Çetin)

Devamını oku ›

Meşveret ve şûrânın enfüsî mütalâası

İçtimaî konuların tanziminde, âyetten alınan en mühim ders meşverettir!

Devamını oku ›

Aç Kapat Yaptınız Mı?

-Üstadımın vefat yıldönümü münasebetiyle…
Sıkıntıların kaynağının çoğunluğu okuyamamaktan gelir. Cehalet, okumakla giderilir. Okumakla marifet elde edilir. Kazanılan marifet kişinin maddi hayatına san’at katarken manevî hayatına ufuk ve ahlâk katar ve katmalı…(Mehmet Çetin)

Devamını oku ›

Devam eden günahın küfürle ilişkisi

Hastalar Risalesinin Sekizinci Devası’ndaki şu cümleyi her okuyuşumda dehşete kapılırım: “Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır.”…(Mehmet Çetin)

Devamını oku ›