Etiket arşivi: Risale-i Nur Vecize

Yerde Gezinen Canlıların En Kötüsü..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin, Kur’ân’ı ve Resulullah’ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin.

İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp “işittik!” diyenler gibi olmayın.

Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir.

{Enfal Suresi, 20-22}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e yemin ederim ki, ALLAH, Fatiha’nın bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da indirmemiştir.

O (namazlarda) tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen yüce Kur’an’dır“.

(Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’an 1)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.

(10. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

59-

Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Ey kendisinden, her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

İsteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Kim Allah’ın ve Resulünün karşısına çıkarsa bilmeli ki Allah’ın cezası çetindir.

{Enfal, 13}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

Aziz ve celil olan ALLAH diyor ki: ‘Kim, Kurân-ı Kerim’i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.’

(Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’an 25)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.

(7. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

58-

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
Ey tabibi olmayanların tabibi,
Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
Ey rehberi olmayanların rehberi,
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

 Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org