Etiket: "Rüştü Tafral"

AHKÂM-I ŞER’İYEDE NAKLÎ DELİL ESASTIR!

  AHKÂM-I ŞER’İYEDE NAKLÎ DELİL ESASTIR!   “Dokuzuncu Nükte: Mesail-i şeriattan bir kısmına “taabbüdî” denilir; aklın muhakemesine bağlı değildir; emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir. Bir kısmına “Makul-ül mana” tabir edilir. Yani: Bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o hükmün teşriine müreccih olmuş; fakat sebeb ve illet değil. Çünki hakikî illet, emir ve nehy-i İlahîdir. Şeairin taabbüdî kısmı; hikmet ve […]

Devamını oku ›
Rüştü Tafral Ağabeyin Üstada Yazdığı Mektup

Rüştü Tafral Ağabeyin Üstada Yazdığı Mektup

Rüştü Tafral Ağabeyin Üstada Yazdığı Mektup Çok aziz müşfik Üstadım Hazretleri ! Evvelen: Şuhuru-u Selase;Leyle-i Kadir ve bayramlarınızı ruh-u canımla tebrik eder eşrat-ı makbuleye mazhar dualarınıza amin der Zülfikar-ı maneviyeyi kullanan ellerinizden hurmetle öperim.Arz ediyorum. Kur’an-ı Hakim’in ayinedarlığında bulunup o envar-ı muazzamadan alem-i insaniyete aksettirdiğiniz nur ehl-i iman için muzmer hakaik-ı kevniyenin vuzuhan görülmesine ziya ve hakaik-ı gaybiyenin bakiyane müşahedesine dürbün;insanlık […]

Devamını oku ›
Rüştü Tafral Ağabey Vefat Etti

Rüştü Tafral Ağabey Vefat Etti

İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Tahiri ve Zübeyir Ağabeylerle beraber bulunmuş Rüşdü Tafral Ağabey hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Cenaze namazı pazartesi (1 Haziran 2015) ikindi Namazını Müteakiben Eyüb Sultan camiinde kılınacak ve Eyüb Sultan mezarlığına defnedilecektir. Ehli Tahkik Rüşdü Tafral Ağabey Kimdir?

Devamını oku ›

Nifak Cereyanının Cemaatı Dağıtmak Plânı

Cemaat içine hulûl eden nifak cereyanı, cemaat içindeki bazı safdilleri ve garazkârları ve enaniyet hastalarını bulup onların enelerini okşayarak hizmet aleyhinde alet ederler.(Rüştü Tafral Abinin 30 küsur sene evvel derlediği bir dersten…) Abdülkadir Haktanır

Devamını oku ›