Etiket arşivi: Şemsettin Türkan

Rusya’da Nur Talebelerine Uygulanan Baskılar AGIT Zirvesinde Dile Getirildi (Güncellendi)

AGIT.zirvesi.3RİSALE-İ NUR TALEBELERİNE UYGULANAN BASKILAR

AGİT( Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) toplantısı 23 Eylül-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Warşova’da icra edildi. Toplantıya 35 üye ülkeden ve sivil toplum kuruluşlarından  üst düzey çok sayıda temsilci iştirak etti. Ülkemizden zirveye katılan heyette; Suffa Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Şemsettin Türkan, İstanbul İlim Kültür Vakfı icra heyeti başkanı Prof.Dr.Faris Kaya, Rusya Müslüman Haklarını Koruma ve Din İşleri Kurulundan  Dr.Sergey Mikhailov yer aldılar. Heyet tarafından toplantıda iki bildiri sunuldu. ( Metinler aşağıdadır ) Gerek Rusya ve gerekse katılımcı diğer ülkelerin temsilcileriyle yapılan  görüşmelerde Rusya’da süregelen baskı ve tutuklamaların sona ermesi gerektiği anlatıldı. Son dönemlerde Rusya’daki Risale-i Nur talebeleri üzerinde bir kısım yanlış bilgi ve yorumlamaların etkisiyle artan baskı ve tutuklamaların ilk kez böylesine önemli bir toplantıda dile getirilmiş olmasının; Rusya Hükümeti nezdinde tekrar değerlendirilip, haksız muamelelerin sona erdirilmesine katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Prof.Dr. Faris Kaya, T.C. Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan, Şemsettin Türkan

AGİT; 55 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada’nın üye olduğu konusunda oldukça etkili olan bir uluslar arası organizasyondur. AGİT’in temelini oluşturan Helsinki Nihai Senedinde; katılımcı devletlerin karşılıklı ilişkilerinde izleyecekleri temel ilkeler yer alır.  Bunların başında devletlerin egemen eşitliği, sınırların dokunulmazlığı, içişlerine karışmama, toprak bütünlüğüne ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı yer almaktadır. İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygının, güvenliğin de bir unsuru haline getirilmesi, Sovyetler Birliği’nin  ve komünist sistemin çözülmesinde etkili bir araç olmuştur. Rusya ve dağılan Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler bu teşkilata üyedir..

AGİT toplantısında yaşanan söz konusu gelişmeler :

TARİH: 2 EKİM ÇARŞAMBA, 2013

YER   : 2.No’lu TOPLANTI ODASI

KONU: İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ.:RUSYA’DA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ TARAFINDAN YAZILAN KURAN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR ESERLERİNİ OKUYANLAR HAKKINDA AÇILAN DAVALAR. İSLAMİ ESER YASAKLARI.

KATILIMCI KURULUŞLAR :

1) SUFFA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (İSTANBUL,TÜRKİYE)

2) ERZURUM KÜLTÜR-EĞİTİM VAKFI(Adına İSTANBUL İLİM KÜLTÜR VAKFI)

3) MÜSLÜMAN HAKLARINI KORUMA VE DİN İŞLERİ  KURULU(MOSKOVA,RUSYA)

OTURUM DİLLERİ : İNGİLİZCE, RUSÇA

OTURUM ÖZETİ:

– DİNİ YAYIM YASAKLARI RAPORU( BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ TARAFINDAN YAZILAN KURAN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR ÜZERİNDEKİ YASAKLAR

– RİSALE-İ NUR OKUYUCULARI HAKKINDA  DEVAM EDEN ADLİ TAKİBATLAR

–  AŞIRI UÇTA OLDUĞU İDDİA EDİLEN RİSALE-İ NUR ESERLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

KONUŞMACILAR:

1) PROF.DR.FARİS KAYA (ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’NDAN MUSTAFA OKUR ADINA))

2) ŞEMSETTİN TÜRKAN (SUFFA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI )

3) DR. SERGEY MIKHAILOV ( RUSYA MÜSLÜMAN HAKLARINI KORUMA VE DİN İŞLERİ  KURULU)

AGİT(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Konferansı)’nda yapılan konuşma:

Şemsettin TÜRKAN

Suffa Vakfı, İstanbul, Türkiye

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ile ilgili olarak VE TERÖRİZM MÜCADELE hususunda bazı iyi bilinen isimleri size hatırlatmak istiyorum:

“AleksandrePuskin”,“Anton Çehov”, “Maksim Gorki”, “Dostoyevski”, “Tolstoy”, “Mahatma Gandi”, “Nelson Mandela”, venihayet  Türkiye’den bir isim:“Bediüzzaman Said Nursî”…

Onlar ”Barış ve Huzurun” temsilcileri olmuş insanlar! …

Bunların hiçbiri anarşi, şiddet veya terörün yanında ya da destekçisi olmadılar…

Said Nursi;  İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça ve 50’den fazla dile çevrilen 130 kitaptan oluşan “Risale-i Nur Külliyatı” adlı kitap setinin yazarıdır.

O der ki:  “Bizim düşmanlarımız CEHALET, YOKSULLUK ve BÖLÜNMÜŞLÜK’tür!

“Bu düşmanlara karşı;EĞİTİM, SANAT-TEKNOLOJİ ve DAYANIŞMA ile mücadele edeceğiz!”

O, bütün ömrünü gazetelere kitaplar kaleme alıp makaleler yayınlayarak, çağdaş medeniyetle beraber, düşündüren ve insani değerleri güçlendirerek öğreten, insanlığın eğitimi ve huzuru için hayatını geçiren istisna bir şahsiyetti!

İşte tam da burada bu konuya odaklanmamın bir sebebini size açıklıyorum:

“MAALESEF, BU İNSANLARI BARIŞA VE HUZURA YÖNELTEN YAZARIN ESERLERİ  RUSYA’DA YASAKLANMIŞ BULUNMAKTADIR!”

Yanlış duymadınız; Bu eserler Rusya’da yasaklanmış durumdadır!” Bu durum kesinlikle insan haklarına aykırıdır!

BSN’nin eserlerini  okuyan ve bu ekolü takip eden insanlar ırk, renk, dil, din ve kültür farklılıklarını zenginlik olarak gören, kesinlikle şiddet ve terör fikrine karşı çıkan oldukça yüksek düzeyde saygı görmekte olan kimselerdir.

Birçok önde gelen yazar Risale-i Nur eserlerini bir kültürel ve edebi değer olarak referans göstermiştir. Evrensel ahlaki değerleri, insan olmanın anlam ve sırlarını gösteren Risale-i Nur külliyatı dünyanın muhtelif yerlerinde çok farklı kuşak ve coğrafyalardan milyonlarca insanın dikkatini çekmiştir.

Yakın bir zamanda hatta geçen hafta sonunda İstanbul’da Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine yapılan bir uluslararası sempozyum yapıldı! Üç gün süren bu toplantıya 50’yi aşkın ülkeden farklı inançlara mensup 100’ü aşkın akademisyen ile 20.000 kişi kadar dinleyici iştirak ettiler.

BU HAREKET SİYASİ ÖRGÜT DEĞİLDİR!

Dünyanın çeşitli üniversitelerinde Risale-i Nur hakkında çok sayıda akademik çalışma yapılmış olup pek çok çalışma halen devam etmektedir. Risale-i Nur hareketi, siyasi bir örgüt olmayıp, hiç bir yasadışı faaliyet ve aşırılık yanlısı eylem taraftarı değildir. Bu kitapları okuyan insanlardan hiç birisi dünyanın hiçbir yerinde asayişi ihlal eden bir duruma sebebiyet vermemişlerdir. Herhangi bir siyasi hareket ya da grupla hiçbir ilişkileri yoktur. Bu durum, mahkemelerde ve akademik tüm çalışmalarda çok iyi bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Sadece inanç, moral değerler ve insanlığın ahlaki yönlerini güçlendirmek hedefli eserlerdir. Risale-i Nur talebelerinin hiçbir dünyevi hedefleri de yoktur.

Bediüzzaman her zaman barış ve demokrasiyi vurgulamıştır. İnsan hakları, demokratik özgürlük ve adalet onun en güçlü mesajı haline gelmiştir.

RİSALE- NUR KÜLLİYATI NEFRET YERİNE İNSANLIĞA BARIŞ VE SEVGİ MESAJLARI VERMEKTEDİR!…

Risale-i Nur tüm milletlerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini müdafaa eder… Bu kitapların ana teması, insanları eğitmek ve ne olursa olsun toplumlarda cehaleti azaltmaktır.

Durum böylesine açık iken Risale-i Nurun diğer bazı kitaplarla ve bazı diğer radikal, aşırı ve şiddet yanlısı gruplar ile karıştırılması çok talihsiz bir durumdur.

Özetle, “aşırılık”, “terörizm”, “şiddet” ve “rejimi değiştirmek” şeklindeki iddialar asla kabul edilemez! Aksine, Risale-i Nur kamu güvenliğini güçlendirmeyi asayişi muhafaza etmeyi amaçlamakta, terör ve kaosa meyilli her türlü niyeti ortadan kaldırır.

SONUÇ: RUS ADALETİNDEN UMUDUMUZ …

Tamamen bilimsel ve etik öğretime dayanan bir eser külliyatı olan Risale-i Nur kitapları hakkında Rusya’da mevcut bulunan ve yanlış anlamalarla yapılan yasaklama kararının tekrar gözden geçirilerek bir an evvel gerçeklerin anlaşılmasını Rus hükümetinden bekliyoruz.

Rus Yargısında oluşan Risale-i Nur kitapları ve okuyucuları üzerindeki radikalizm, aşırılık, anarşi ve terör gibi fevkalade yanlış ve haksız ithamları ortadan kaldıracak bir kararı en kısa zamanda alacaklarına inanıyorum. Rus Mahkemelerinin adil bir karar vermelerini ve tamamen ahlak temelli olan bu eser külliyatı üzerindeki kararlarını güçlü adalet sisteminin bir gereği olarak kendilerinden bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

Duyuru:

Bugün saat 18:00 de 2 Nolu salonda daha geniş bilgilendirme için bir Yan Etkinlik olacaktır.Tüm delegeleri daha fazla bilgi için katılmaya davet ediyoruz.

www.NurNet.org

Sri Lankalı Gazeteci Asım Alavi: İslâm Âlemi Bediüzzaman’ın Metoduna Muhtaç

40 ülkeden 100 genç ‘birlik ve barış’ mesajı verdi

Geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 40 civarında ülkeden 100’e yakın öğrenci “Unity & Peace Platform (Birlik ve Barış Platformu)” çatısı altında İstanbul Boğazı’nda bir yat gezisinde buluştu.

Kültürlerarası Köprü Derneği (ICBA), Rumeli Anadolu ve Balkanlar İlim ve Eğitim Vakfı (RUBA), Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı, Suffa Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV), Kültürler Arası Eğitim ve Dostluk Derneği (KADDER), Eddai-Kültür Eğitim Vakfı, Üsküdar Kültür ve Eğitim Vakfı (ÜSKEV) gibi 10 civarında sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin yer aldığı programın takdim ve yöneticiliğini ICBA Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyir Tercan yaptı.

İSLÂM YAŞAR: İSTANBUL BOĞAZI RİSÂLE-İ NUR AÇISINDAN DA TARİHî MEKÂN

Uluslar Arası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi Genel Sekreteri Şemsettin Türkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan yat gezisinde edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar, tur boyunca boğazın iki yakasında yer alan tarihî mekân ve yapılarla ilgili bilgiler verdi. Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin hatıralarının bulunduğu Boğaz’daki Nur menzilleri hakkında da bilgiler veren Yaşar, “İçerisinde bulunduğumuz mekân aynı zamanda Said Nursî ve Risale-i Nur hareketi açısından da tarihî bir mekândır. Etrafı seyrederken bu gözle de bakmanızı arzu ederim” dedi.

Boğaz’ı süsleyen mevsim çiçeklerine değinmeyi ihmal etmeyen Yaşar, İlâhî sanatları da tefekkür etmek gereğine de dikkat çekti.

FARKLI RENKLER, FARKLI DİLLER

Gezi süresi boyunca çeşitli ülkelere mensup öğrenciler mikrofona gelerek kendileri ve ülkeleri hakkında verdikleri kısa bilgilerin yanında, organizasyonun farklı kültür ve renklerin İslâm kardeşliği potasında erimesinin güzel bir örneği olduğuna dikkat çektiler.

Ugandalı Musa Mahad Kato’nun, okuduğu aşr-i şerifte “Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O′nun âyetlerindendir. Bilgi sahibi olanlar için bunda ibretler vardır. (Rum Sûresi: 22)” meâlindeki âyet-i kerimeyi de tilâvet etmesi ayrı bir duygu atmosferi meydana getirdi.

Filistinli Muhammed’in Peygamberimizle (asm) ilgili bir ilâhi söylemesinin ardından Rusya’dan gelen Almir ve Ugandalı Aman da duygularını paylaştılar.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Abdurrahim ise “Hepimizi burada birlik ve barış içerisinde bir araya getiren İslâmdır” diyerek, Müslümanların ne kadar büyük bir nimete sahip olduğuna dikkat çekti.

Son olarak, Unity & Peace Platform Koordinatörü ve Ruba Vakfı Yön. K. Bşk. Yrd. Nurettin Kıray’ın dış ülkelerde gerçekleşen Risale-i Nur hizmetleri ve Risale-i Nur’un farklı dillere tercüme çalışmaları hakkında verdiği bilgilerin ardından katılımcılar topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

SRİ LANKA THE TREND GAZETESİNDEN ASIM ALAVİ:İslâm âlemi Bediüzzaman’ınmüsbet hareket metoduna muhtaç

Sri Lanka’dan Ekmel’in bir ilâhi okuduğu, Azerbaycanlı Şahin’in ve Kamerunlu Hamza’nın duygu ve düşüncelerini paylaştığı program, yine Sri Lankalı bir gazeteci olan Asım Alavi’nin “Lütfen Bediüzzaman’ın yazdığı Risale-i Nurlardan mutlaka istifade ediniz” mesajıyla devam etti.

Kendisiyle özel olarak da görüştüğümüz Alavi, Risale-i Nur’u birkaç senedir tanıdığını ve bu eserlerle ilgili olarak kendisinin en çok Bediüzzaman’ın İslâm’a hizmet metodu dikkatini çektiğini belirtti. Risale-i Nur’u Sri Lanka’da yaklaşık 80 milyon insanın konuştuğu Tamil diline çevirme çalışmalarını da sürdükdüklerini ve şu ana kadar Küçük Sözler, İhlâs Risalesi, Hutbe-i Şamiye ve Hanımlar Rehberi’ni Tamilce’ye tercüme ettiklerini belirten Alavi, Bediüzzaman Said Nursî’nin “müsbet hareket metodu” üzerine bir kitap yazdığını da belirtti. Sri Lanka’da ‘radikal İslâm’ eğiliminin çokça var olduğunu, Said Nursî’nin müsbet hareket metodu üzerine kitap çalışmasını bu sebeple yaptığını belirten Alavi, “Şu an bütün İslâm âleminin Said Nursî’nin bu hareket tarzına çok büyük ihtiyacı var” dedi.

İSMAİL TEZER / Yeni ASYA

Hindistan’dan Çağrı Var: Birbirimizi Daha Yakından Tanımalıyız!

27 Ocak gecesi, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan almış olduğumuz davet üzerine, Hindistan Milli günü kutlamalarına iştirak ettik.

Kutlama ilk olarak Sayın Başkonsolos Vanlalhuma’nın yapmış olduğu konuşma ile başladı. Sayın Başkonsolos konuşmasında özetle; ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere, ilişkilerin hızla artmakta olduğuna, bu bağlamda neler yapılabileceğine, Sivil Toplum Kuruluşlarının ( Vakıf, Dernek vb. ) rolünün mühim olduğuna değindi.

Hindistan’da İstanbul İlim ve Kültür Vakfının, Sözler Yayınevinin öncülüğünde ard arda Risale-i Nur Sempozyumlarının düzenlendiği, Kitap Fuarlarının organize edildiği şu günlerde katılmış olduğumuz bu Hindistan Milli Günü etkinliği bizler açısından da son derece manidardı doğrusu. Bir milyarı aşan nüfusa, son derece çeşitli kültürel ve dini inanış farklılığına haiz Hindistan’da, günümüzde yapılmakta olan ve gelecekte de yapılacak olan hizmetleri desteklemek olarak değerlendirilecek bu faaliyetimiz, hizmet açısından hepimizi ümitvar etti.

Heyet Başkanı Şemsettin Türkan, Sayın Başkonsolosla uzun müddet son derece samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbette, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmanın sağlanabilmesi için yapılması gerekenler temel konu olarak konuşuldu.

Heyet olarak; Macaristan, Cezayir, Çin ve Malta Devletlerinin İstanbul Başkonsoloslarıyla ve Konsolosluk personeliyle de tanışma ve sohbet etme imkanını yakaladık. Bu ülke Başkonsolosları, bizleri daha yakından tanımak istediklerini, dialog kopukluğunu önemli bir eksiklik olarak gördüklerini ve en kısa zamanda karşılıklı ziyaretler yapılmasını arzu ettiklerini belirttiler.

Hanım ablalar da bayanlarla ilgilenerek onlarla sohbet ettiler. Birçok yabancı bayana İngilizce Risale-i Nurlar hediye edildi. Kutlamalara gelen Türk bayanların da Türkçe Risale-i Nur talepleri karşılandı. Hatta, Hindistan Milli Dans gösterisi ekibinde yer alan bir Türk bayan, 10.Sözü okuduğunu, Külliyatın diğer kısımlarını da okumak istediğini ablamıza söyleyince, ablamız da kendisine gereken yardımı sağlayacağını söyledi.

Son derece faydalı geçtiğine inandığımız kutlama programının ardından davetlilerle vedalaşarak salondan ayrıldık.

RUBA-SUFFA-HAMİDİYE VAKIFLARI YURTDIŞI HİZMET EKİBİ

Ocak 2012-İstanbul

www.NurNet.org

Katar Başkonsolosluğu’nun Milli Gününde Risale-i Nur Anlatıldı

Katar Başkonsolosluğu’nun Çırağan Sarayındaki Milli Gününde Risale-i Nur Anlatıldı

19 Aralık 2011 akşamı, Katar İstanbul Başkonsolosluğu’nun tertiplediği Katar Milli Günü kutlamalarına aldığımız davet üzerine, Ruba Vakfını temsilen kutlamalara iştirak ettik.

Başkonsolos Mohamed Ali S.A. Al-Maadid ekibimize son derece sıcak davrandı. Şemsettin Türkan Abi ile başkonsolos uzun müddet sohbet ederek, gerek vakfımızın faaliyetleri, gerekse de Risale-i Nuru konuştular.

Sohbet esnasında Şemsettin Abi; son dönemde çok sayıda Avrupalının İslamı seçtiğini, İslamı seçen bu insanlardan % 32’sinin İslamı seçmelerinde Risale-i Nurları okumalarının etkin olduğunu belirtti. Duyduğu bu sözlerden son derece etkilenen Sayın Başkonsolos hayret ve takdir ifadelerini kullanarak, kendisine hediye edilen Arapça Risale-i Nuru okumak için sabırsızlandığını belirtti.

Kutlamaya iştirak eden Sudan Başkonsolosu Sayın Asım M.A. Mukhtar İbrahim, Suudi Arabistan Başkonsolos Yardımcısı Abdullah A. Almoghileeth, Cezayir Başkonsolos Yardımcısı Abbes Belfatmi ile de tanışıp sohbet etme fırsatımız oldu. Bu ülkelerde yapılan hizmetleri, Ruba Vakfı olarak faaliyet sahalarımızı, ilişkileri arttırmak için neler yapılabileceğini konuştuk. Kendilerine Arapça Risale-i Nurlar hediye ettik. Son derece sıcak bir atmosferde, faydalı konuşmalar yapıldı.

Sayın Başkonsolosun kapanış konuşmasının ardından kutlamalardan ayrıldık.

www.NurNet.org

3. Uluslararası Genç Girişimcilik Kongresi Yapıldı

Müsiad tarafından üçüncüsü bu yıl 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Genç Girişimcilik Kongresine, Ruba Vakfı Yurtdışı Hizmet Ekibi olarak, Şemsettin Türkan’ın öncülüğünde iştirak ettik. Çok sayıda ülkeden 1500 civarında yabancı katılımcının iştirak ettiği kongrede kabineden de konuklar vardı.

Kongreye katlış amacımız doğrultusunda, birçok yabancı katılımcıyla dialoglara girdik. Kendileriyle yaptığımız ikili sohbetlerde mümkün olduğunca Risale-i Nurlar’ı, Bediüzzaman’ı, yapılan imani hizmetleri tanıtmaya, sevdirmeye, düşüncelerindeki olumsuz imajlar varsa onları düzeltmeye gayret gösterdik.

Muhataplara çok sayıda Arapça, İngilizce Risale-i Nur hediye ettik. Yabancı dilde yayın yapan İman ve Kuran hizmetleriyle alakalı internet sitelerinin adreslerini kendilerine verdik.

Kongreye onur konuğu olarak iştirak eden Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muhammed El-Medhun ile de tanışma fırsatımız oldu. Kendisi ile konuşmak için yanına gidip, arapça Risale-i Nur takdim ettiğimizde kitabı eline aldı ve Bediüzzaman ismini gördüğünde gülümseyerek çok sevindiğini belli etti. Ardından, bizleri ziyaret etmek istediğini, Üstadı tanıdığını, ülkesinin gençliği ile Türkiye gençliği arasında dostluk köprülerinin kurulması hususunda ortak çalışmalar yapma niyetinde olduğunu belirtti. Ertesi akşam da Risale-i Nur dersine iştirak etti. Sayın Bakanın katıldığı bu dersle ilgili yazımızı en kısa zamanda sitemizde yayınlayacağız.

Ruba Vakfı Yurtdışı Hizmet Ekibi (rubavakfi.org)

www.NurNet.org