Etiket arşivi: sudan

Hizmet Mektubu: Sudan Kitap Fuarında 10 Bin Broşür Dağıtıldı

Kıymetli Abilerimiz;

Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
Cenab-ı  Hak bu bayramın sürurunu, hakikî ve geniş ve umumî sürura mukaddeme ve vesile eylesin, âmîn.

Sudan’ın başkenti  Hartum’da   6-18  Ekim  2012 tarihlerinde  düzenlenen Uluslar arası Kitap Fuarı’nda  Risale-i Nurlar  adına  Sözler Neşriyat ile birlikte Sudan Dersanesi olarak bizde iştirak ettik  Elhamdulillah… Mısır’dan Abdulkerim abi ve Türkiye’den Serdar abi de  fuara iştirak etmek için gelmişlerdi, Abilerimizle birlikte  bir çok ziyaretler  ve muhtelif mekanlarda dersler  teşekkül  edildi.

Standımızda esas olarak Arapça Risaleler olmakla birlikte Cenab-ı Hakk’ın izni ile yaklaşık 40 dilde Risale-i Nurları insanların takdir ve tahsinine sunma imkanımız oldu… Ankaradaki ehl-i hizmet ve himmet abilerimizin gayretleri ile basılan yaklaşık on bin broşür  dağıtıldı… Broşürlerimiz Nurları  ve Üstadımızı  tanıtıcı , Nurlardan vecizelerin ve suallerin  olduğu Arapça broşürler olmakla birlikte, ingilizce , çince, fransızca, Malayca, Almanca, italyanca basılan broşürlerimiz de yabancı konuklara hediye edildi… Bir çok kişinin broşürleri okuduktan sonra geri dönerek  Nurları tedkik ettiklerini  ve sualler sorduklarını müşahede ettik….

Standımızda  derslerimize iştirak eden Sudanlı  kardeşlerimizle birlikte dersanemizde kalan bütün kardeşlerimiz  münavebeten  Nurları  insanlara takdim etmek için can-ı yürekten  gayret ettiler.

Üstadımızın (Dellâllık itibariyle mücevherat-ı Kur’aniyeyi benden veya Sözler’den ders almak. Velev bir ders de olsa…) temennisine masadak olmak için bütün kardeşler ile beraber kitap fuarına gelen herkese Nurlar’dan tattırmaya çalıştık.

(Bir abimizin veciz ifadesiyle balı anlatmaktan ziyade her gelene  balın kendisini tattırmak hedef ve gayemizdi  Elhamdulillah.)

Standımıza  gelen her meslekten kimseler için Risale-i Nurlardan nerelerini okutabiliriz diye dersanemizde kalan kardeşlerimizin hazırladıkları bir çalışmada her meslek sahibine Nurlardan gösterdiğimiz yerleri okumalarını ve düşüncelerini bizimle paylaşmalarını istedik. İkinci bir çalışmada da her kitabın içinden belirlediğimiz konu, nükte ve  suallerle  nazarları kitablara çevirmeye çalıştık  ve  bunun çok faydasını gördük Elhamdulillah.

Nurları okuyan her kesimden ve meslekten  kimselerden  takdir ve medih manalarını işitmek bizlere şevk ve gayret verdi.

Sudan’ın muhtelif televizyon kanalları standımızdan yayın yaptılar ve  canlı olarak fuar hakkında bilgi almakla birlikte, Abdulkerim Abi ve  Zubeyir abi  Risale-i Nurdan ve Üstadımızdan bahsettiler,  yöneltilen sualleri  Risale-i Nur’a ve Üstadımıza tevcih ettiler. Bir kaç TV kanalında Mısır’dan gelen Abdulkerim abimiz Dr. Salim abimizle birlikte  canlı yayında Nurlar hakkında program yaptılar.

Bir çok devlet erkanı standımızı ziyaret ettiler. Meclis Başkanı geldiğinde Risale-i Nuru çok methederek, evinde  Sözler  ve Mektubat  olduğunu, çok istifade ettiğini,  Nurlar hakkında  güzel görüşlerini belirtti.

Ehl-i hizmet kardeşlerimize şevk ve gayret  telkinlerinde bulundu. Ve bunun gibi Bakanlar, Milletvekilleri, Müdürler, müderrisler,  profesörler, doktorlar, üniversite hocaları , Cemaat ve Tarikat mensubları,  Üniversite , lise ve hatta ilkokul talebelerine kadar Sudan’ın kitapseverleri standımıza geldiler, onların bir çoğu ile hususi ilgilenildi. Üstadımız ve Risale-i Nurlar anlatıldı.

Her gelene dersanemizin adresini veriyor ve derse davet ediyorduk. Bunun semerelerini ilk haftadan görmeye başladık. Ve onlardan az bir kısmının istihsanlarını tahdis-i nimet nevinden ve sizin dualarınızı almak için sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sudan İslami Araştırmalar Merkezi  (Merkezi Drasat’il İslamiye) Müdürü “İnşallah Risale-i Nur’un Sudan’ın kalkınmasına vesile olacağına inanıyoruz ve onun için talebelerimize  Nurları okutuyoruz” dedi. (Bir öğrencisini gönderip külliyat aldıracağım demişti daha sonra gönderdiği öğrencileri yeni basılan külliyatımızı  ve küçük kitablardan satın aldılar.)

İran ve Amerika’nın büyük elçileri standımızı ziyaret ettiler. İranlı ekib Farsca bütün kitaplardan 1’er 2’şer satın aldılar. Amerika büyükelçisi ile  Yemenli  Dr. Salim Abimiz  bizzat ilgilenerek 15 dk Risale-i Nurları ve Üstadımızı anlattı kendisi de çok memnun kaldı. 3 tane ingilizce Risale aldı. Geçen sene külliyat alan bir Sudanlı kardeşimiz: ”Bediuzzaman bizden yüz yıl  önce yaşamış ama yüz sene sonradan bahsediyor” ifadesini vb gibi  ifadeleri  Hutbe-i Şamiye Risalesini okuyan her kesimden duyuyorduk.

Ziyaretimize gelen bir başkası  ”Ben bir senedir bu fuarı bekliyordum ki Risaleleri alayım” demiş ve geçen sene Hıristiyan iken Nurları okuduktan sonra  müslüman olan bir arkadaşından Risaleleri duymuş. Nurlardan maddi imkani elverdiği nisbette satın aldı abilerimiz de bazı kitabları hediye ettiler. Gençlik Rehberi’nden Altıncı Mes’eleyi okuyan bir kardeş beğendiği bir çok temsili   defterine  not etti.

Üç-Dört kitaptan bölümler okuyan bir Sudanlı bütün külliyatı aldı. Bir Sudanlı “Bu kitapları Sudan’a getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun” dedi. Küçüklüğünden beri evinde külliyat olan bir Sudanlı: “Bu şahıs sıradan birisi değil ve sadece fikir degil, belki gıda ve taam gibi.  Gençlerin  Risale-i Nuru  okumasını  görmem beni çok memnun ediyor” diye  sevincini belirtti.

Tekerlekli sandalye ile gelen bir gence Hastalar Risalesini verelim dedik, O: “Ben o kitapdan 5-10 dakika içerisinde bir kaç deva okudum  çok beğendim ve aldım” dedi.

Standımıza gelen işitme engelli kardeşlerle Ankaradan Serdar abimiz işaret dili ile anlaşıp Nurlardan takdim etti. Dünya gözü kapalı ahiret gözü açık olan kardeşlerimize de Risale-i Nurların Arapça tamamının sesli okunuşunu takdim ettik sevinçlerini ifade etmek mümkün değildi. Bu kardeşler  sonraki günlerde  bir çok arkadaşlarını standımıza yönlendirmişlerdi.

Nurları daha önceden bilen bir doktor Otuzikinci Söz’ün insan vücudunu anlatan haşiyesini okudu ve

Kendi ifadesi ile Bediuüzaman  sadece bir islam alimi değil bütün ilimler kendisinde cemedilmiş bir zattır ki  her bir ilimden en üst seviyeden temsillerle Tevhidi  ve hakaik-i imaniyeyi anlatıyor” dedi.

Aynı  kardeş Hastalar Risalesini okuyup geldiğinde hayranlığını belki bir kaç gün her gelene anlattı hatta standımızda bize yardımcı olurken her gelen kimseye hastalar risalesinden temsiller getiriyordu. Büyük cevşeni stantta gördüğünde “bu dua tavafta okumak için çok münasib” diye hacca gidecek olan akrabasına hediye etmek için satın aldı.

Taylandlı bir üniversite talebesi: “Ben Bediüzzamanı tanıyorum, lisede bize İslamiyetin en büyük dava adamları içerisinde ders olarak okuttular” dedi. Bir üniversite talebesi Türkiye’yi televizyonlardan tanıdığını ve İslamiyetten  uzak bildiğini söyledi. Türkiye’deki dersaneleri, dersleri ve hizmeti anlattık. “Elhamdülillah Türkiye’de İslamiyet yaşanıyormuş” dedi.  Malesef menfi  Türk kanallarının etkisinde kalan ve Türkiyeyi  yanlış  tanıyan  kimselerin sayısı az değil.

Uzun zamandır  ism-i azam hakkında araştırma yapan  bir Zat  Otuzuncu Lema’yı görünce çok sevindi ve “uzun zamandır ism-i azamın cilvelerini anlatan bir kitap arıyordum” dedi. Bunun gibi çok misaller var  okuyanlardan ‘cemil kitap’, ‘cemil kelam’  sözlerini çokça duyuyorduk.

Üstadımızın Tarikat hakkındaki Telvihat-ı Tisa risalesi  büyük bir ilgi ve beğeni gördü, bununla beraber  Kücük Sözlerdeki temsillerin hakikatlari , 23. Söz , İhlas ve Uhuvvet, Meyve Risalesi, Hutbe-i Şamiye, 33 Pencere, Hastalar Risalesi, Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Mucizat-i Kuraniye ve Mucizat-ı Ahmediye (asm), 30. Söz, 22. Söz, Hanımlar Rehberi, 5. Şua, Hizmet Rehberi vb bir çok küçük tarzda basılan kitaplarımız çok beğeni gördü. Standımızı ziyaret eden kırk senedir Kuran kursunda müderrislik yapan bir Sudanlı derse geldi ve Türkiye’de İslamiyete ait neler var diye sual etti. Biz de Türkiye’yi anlattık ve akabinde Nurlar’dan okuduk Yirminci Söz’ün  ICL  meselesini ve bakara suresine bakara tesmiyesinin sebebini okurken “işte tefsir buna denir” dedi.

Standımızda kitabları inceleyen bir zata abilerimiz “Said Nursi’yi duydunuz mu?” diye yönelttikleri bir suale bu zatın verdiği cevap: “Bediuzzaman Said Nursi Radiyallahu Anh diyecektiniz herhalde” demesi de çok manidardı. Standımızı ziyarete gelen Türk abilerimiz ve kardeşlerimize de Türkçe  Nurlar takdim edildi. Nurlardan haberi olan abi ve kardeşlerimizle de İhlas ve Uhuvvet düsturlarından aldığımız dersle azami  saygı ve sevgi içerisinde  muamele edilmeye ve hassaten

Belki daire-i İslâmiyet içinde hangi meşrebte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek… Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: “Mesleğim haktır yahud daha güzeldir” diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, “Hak yalnız benim mesleğimdir” veyahut “Güzel benim meşrebimdir” diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek.

Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlahînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terketmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla îfa eder” emirlerine azami derecede  gayret gösterildi Elhamdulillah.

Standımızı  ziyarete gelen bir çok vakıf, dernek, kütüphane, üniversite, lise camiasından yöneticilere kitaplıklarında sergilemek şartıyla, Türkiyeden ehl-i  himmet abilerin hediye edilmek için satın alıp gönderdikleri külliyat, kitaplar ve broşürler hediye edildi.

Bunlardan anladık ki Sudanlılar kitap okumayı  ve  hassaten Nurları bulunca Nurları okumayı seviyor, müştak olan kalblere Risale-i Nurları  ulaştırmak vazifesi de her yerde  her bir  Nur talebesine   düşüyor. İnşallah sizin dualarınızla Cenab-ı Erhamurrahimin şevkimizi ve gayretimizi artırır. Bizleri  ihlasla hizmet-i imaniyede muhafaza eder. Risale-i Nurlara ihtiyacını hisseden ihlaslı kimselerle bizleri karşılaştırıp, Risale-i Nur derslerinde omuz omuza, diz dize verip beraber ders-i Kur’anîyi dinleyip istifade etmek  ve  lezzet-i  hizmet-i  imaniye ile  her kederi  unutmak  Risale-i Nurlarla alakadar olmak  nasib eder. Amin…

Dualarınızda yer ayırmanız için Standımızda gayretle hizmet eden  bazı Sudanlı kardeşlerin  isimlerini zikredeceğiz. Dr.Salim, Dr. Abdullah, Muhammed Said, Abdurrahman İsmail, İzzettin, Abdulhamit, Abdurrahman  Ali, Enes, Faruk Gordon, Cibril.

Dualarınıza her daim muhtaç, sizlerin okumalarından ve hizmetlerinden şevk alan, sizleri dualarında unutmayan ve sizleri Sudan’a bekleyen kardeşleriniz.

Sudan Nur Talebeleri

www.NurNet.org

Kültür Bakanı Nurlara Talip (Sudan Hizmet Notları)

Es-Selamu Aleykum, Sudan nur dersanesinden bütün ağabeylerimize selamlar.

Sudan’da 3 seneye yakın zamandır Risale-i Nur hizmetinde bulunan dershanemizde Cuma günleri Arapça yapılan derslerimize Sudan, Yemen, Irak, Uganda, Fil Dişi Sahilleri ve Gana gibi muhtelif milletlerden ağabeylerimiz katılıyorlar. Derslerimiz dönerli kitap okuma usulünde oluyor.
Ve Çarşamba günleri talebe dersleri olmaktadır. Bu dersler Uluslar arası Afrika Üniversitesi’ndeki talebelere yönelik oluyor. Uganda, Güney Afrika, Gana, Etiyopya, Nijerya ve Çin gibi ülkelerden talebeler var.  Bu dersler İngilizce olmaktadır.

Duaya vesile olması için Sudan’dan bazı güzel haberleri sizlerle paylaşmak istedik.

Sudan’dan güzel haberler

-bir gazeteci abi Risale-i Nur hakkında dergi hazırlamak lazım diyor ve inşallah hazırlayacak. Sudan’da herkesin Risale-i Nur’u duyması lazım diyor. Sudan’ın bütün illerine inşallah dersane açmak istiyor.

-Teşehhüd bahsini okuyan bir Sudanlı abimiz bu kelimelerin toprak, su, hava ve nur ile münasebetini herkesin kuramayacağını söyleyerek hayretini ifade etti.

-bir üniversite hocasının talebesine risale-i nur’u tavsiyesi üzerine talebesi külliyatı ramazanda okuyup bitirdi.

-sırasıyla külliyatı okuyan bir sudanlı abimiz ramazanda lem’alar’ı almıştı, iade ettiğinde üç kez okuduğunu çok istifade ettiğini, hasseten ikinci lem’ayı 4-5 kez okuduğunu ve bazı kısımlarını not aldığını belirtti.

-günde üç saat Risale-i Nur okuyan sudanlı bir kardeşimiz, Risale-i Nur’u bir sene ülkesinden uzak bir yerde okumak istiyor.. İnşallah bir yere gidecek.

-Kültür bakanı ile vakıf ağabeylerimiz görüşme yaptılar ve ağabeylerimizden hutbe-i şamiyeyi birlikte müzakere etmeyi taleb etmiş.

-Hartum Üniversitesi’nde Hutbe-i Şamiye dersleri…..

-Derse gelen Sudanlı bir kardeşimiz iktisat risalesi üzerine yüksek lisans yapıyor.

-Yemenli bir kardeşimiz tıp fakültesini bitirmiş ve hizmet için dersanede bizimle iştigal ediyor. Ve bazı içtimalara katılarak üstadımızdan ve nurlar’dan bahsediyor.

-Derse gelen Iraklı kardeşlerimizin Sudan’daki dersane gibi Irak’ta kendi bölgelerinde da bir dershane açma iştiyakları var.

– Bazı Iraklı kardeşlerimiz master çalışmalarını Nurlar üzerine yapmak istiyorlar.

-Üniversiteside dava ve tebliğ dersi bulunmaktadır ve mezkur derste Bediüzzaman Said Nursi ve Davası anlatılıyor.

-Sudan Üniversitesi’nde sempozyum çalışmaları var inşaallah yapılacak.

-Bir Sudanlı esnaf Ramazan ayı boyunca bizimle birlikte dersanede kaldı.

-Bir abi ile sözler’den birkaç yer okunduğu zaman üstadın üslubunu çok beğendi, Zor meseleleri fehme takrib etmesini hayret ve istihsan ile anlattı.(bu manayı çok kişiden duyduk. Hatta bir felsefe hocası da aynı fikirde)

-Bir kardeşimiz:”Bu okuduğumuz Arapça ve tercüme edilmiş. Ve biz aslından okumuyoruz, tercümesi böyle ise aslı nasıldır” diye taaccub  etti.

-Bir Üniversite felsefe hocası üstadın üslubunu çok istihsan ediyor ve avamın anlayacağı şekilde anlatmış diye beyan etti.

-Dokuz sene evvel külliyatın tamamını okuyan bir ehl-i tarik kardeşimizin  yorumu: “Bediüzzaman’ın üslubu Kuran gibi, temsil yolu ile fehme takrib ediyor”

-Bir üsteğmen: “Risale-i Nur tercüme olduğu halde içinde müellifinin ruhu görülebiliyor.”dedi

-Lemaları okumaya başlayan bir müderris onbeşinci lemaya kadar tevakkuf etmeden okumuş ve sanki üstad bu meseleleri bana yazmış gibi diyor.

-Beşinci sözü okuduğumuz birisine bunlar küçük sözler dedik. “Nasıl küçük olur bunlar çok büyük sözler” dedi.

-Afrika üniversitesinde matematik derslerine giren bir matematik hocası birinci lemayı okumuş ve takdirlerini dile getirdi. Bütün külliyatı okumayı irade ettiğini ve hatta “ezberlemek istiyorum” dedi. Ve o hocayla birlikte mirac risalesinden birkaç yer okuduk ve daima “kelam cemil, kelam cemil bu sözlere dergiler yazılır” diye ifade etmişti. Ders nihayetinde “yevm-ü said, yevm-ü said bugünü kaydetmek lazım” diye ifade etti. Ve ayrılırken miraç risalesini hediye ettik ve bize: “ömrümde aldığım en güzel hediye” dedi.

-Bir üniversitede öğretim görevlisi bir hoca:”Risale-i Nur benim hayatımı değiştirdi.” demiş. Ve şu an derslerinde üstad ve nurlardan ders yapıyor ve imtihanda üstadın bir konu hakkındaki fikirlerini sormuş. İmtihan kağıdını biz de gördük. Hatta Bir doktora öğrencisine tefsir üzerinde master yapar iken( mucize-i kuranı en iyi risale-i nur’dan öğrenirsin) diyerek ona risale-i nuru tavsiye etmiş. Beraber Risale-i Nur’u okuduk çok istihsan ettı ve şöyle dua etti: ”ya rabbi Risale-i Nur’u anlayıp, tatbik edip alem-i islama neşretmeyi nasib et..

-Sudan üniversitesinde bir öğretim görevlisi: “bizim üniversiteye gelen talebelerden risale-i nuru duymayan kalmıyor” dedi. Sonradan öğrendik ki kendisi bütün sınıflara derse giriyormuş ve dersinde risale-i nuru anlatıyormuş.

Sudanlılarda müşahede edilen güzel güzel meziyetleri:

-teravih namazları(hatimsız namaz bulmak zor)

-kuran halkaları (bir çok evlerde gruplar halinde Kuran okunuyor)

-teheccüd namazları: Son 10 günde hatimle kılıyorlar. Yani günde 3 cüz okuyorlar. Teravihi de sayarsak kadir gecesini günde 4 cüz ayakta dinleyerek arıyorlar. Hem de çoluk çocuk, ihtiyar beraber. Bize yakın olan 2 camiye teheccüde gittik. Birisinin bahçesi tam dolmuyor, diğerinin bahçesinde yer bulamadık, 2 3 kez kaldırımda ve 1 kez de yolda kıldık)

-itikaf: itikafa girilmeyen cami bulmak zor. Bır camide itikaftakı bir bakan ile görüştük, kitap verdık, üstadı biliyormuş.

-namaz kılmayan subayların terfileri olmuyormuş!!!

-otuz sene evvel askerler ihtilal yapıyor ama şeriatı getirmek için!!!

-Derse gelen bir ağabeyin babası “otuz sene evvel camilerde, mescitlerde gençler yok idi” diyor, şimdi ise elhamdulillah…

Sudan nur talebeleri olarak sızlerden dua istirham ediyoruz ki

CENAB-I HAK BİZLERİ İHLAS-I TAMME MUVAFFAK EYLESIN ve

İHLASLA SUDAN’A HİZMET ETTİRSIN

SUDAN HİZMETLERİNİ ZİYADELEŞTİRSİN

AMİN

SUDAN NUR TALEBELERİ

İstanbul’da Yaşayan Sudanlılara Risale-i Nur Tanıtıldı

Sudan Milli Günü münasebetiyle, 08 Ocak 2012 günü İstanbul Sudan Başkonsolosu Sayın Asım M. A. Mukhtar İbrahim’den aldığımız davet ile, Ruba Vakfını temsilen Sudan Milli Günü kutlamalarına iştirak ettik.

Kutlamalarda; İstanbul’da yaşayan Sudanlılar, Konsolosluk personeli ve diğer davetliler vardı. Öncelikle Sayın Başkonsolos ile bir müddet sohbet ettik. Kendisiyle daha önceden, Katar Milli Gününden tanışıyorduk. Ruba Vakfını temsilen gelen heyetimizi son derece içten karşıladı. Eserlerden haberdar ve müsbet bir insan. Hizmet ile alakalı her türlü desteği sunacağını belirtti bizlere.

Davetliler arasında olan 16 yaşındaki Sudanlı Ahmed Mohammed Osman ile tanışıp sohbete başladık. Sözleri bizleri hem sevindirdi hem de çok şaşırttı. Kendisine Arapça Risale-i Nuru uzattığımızda birden yüzünde tebessüm oluştu. “ Ben bu kitapları biliyorum. Babam Sudan’dayken bu kitapları sürekli okurdu. Kelimat( Sözler)’ı hatırlıyorum.” Dedi. Onun bu sözleri bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Türkiye’de bir Türk Okulunda okuyormuş. Verdiğimiz eseri okuyacağını belirtti.

Davetliler arasında Ahmed Abu Salih ve iki arkadaşıyla tanıştık. Sohbet esnasında kendilerine eserlerden bahsetmeye başladığımızda, Ahmed Abu Salih söze girdi:” Ben bu eserleri babam vasıtasıyla tanıyorum. Babam bana sürekli, Risale-i Nur’un Kuran-ı Kerim’i izah tarzının hiçbir tefsirde bu derece etkili olmadığını söylerdi.” Onun bu sözleri bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Kendisine eserlerden hediye edip ayrıldık.

İzmir ve yöresinde yaşayan, Osmanlı zamanında Türkiye’ye gelmiş Sudanlıları temsilen kurulmuş olan Afrikalılar Dayanışma Derneği yetkilileri ile de tanışma fırsatımız oldu. Sudan’a atalarının memleketine ziyaret amaçlı gitmek istediklerini belirttiler. Sudan’da hizmette bulunan dershanenin ve kardeşlerin kendilerine her türlü yardımı yapabileceklerini belirttik. Ziyadesiyle memnun oldular.

Davetliler eşleri ve çocuklarıyla gelmişti. Ekibimizden Abilerin bazıları eşlerini de getirmişti. Dolayısıyla bayanlara ve çocuklara yönelik de hizmet de yapıldı. Zaten kadınlar fıtri olarak birbiriyle hemen kaynaşabiliyorlar. Birçoğu eserlere ciddi tevecüh gösterdiler.

Yaşadığımız bu hadiseler hepimizi gayrete getirdi ve eserleri daha birçok insana ulaştırmamız gerektiğini hissettik.

Ruba Vakfı

www.NurNet.org

Risale-i Nurlar, Sudan Kitap Fuarı’nda Tanıtıldı

Afrika’nın en geniş ülkesi olan Sudan’da güzel gelişmeler yaşanıyor…

Geçtiğimiz ay Sudan Kültür Bakanlığı tarafından Başkent Hartum’da gerçekleştirilen Uluslararası Kitap Fuarı’na 150 yayınevi iştirak etti…

7. Hartum Uluslararası Kitap Fuarı’na Türkiye’den katılan Sözler Neşriyat temsilcisi Zübeyir Erdem, fuardan izlenimlerini İyi Haberler’le paylaştı..

Dost TV – İyi Haberler:

Foto Galeri: