Etiket: "yusuf kaplan"

Peygambersiz din, “biter”!

Öncelikli olarak, Hz. Peygamber’in bir trilojiden oluşan bu filmden itibaren yavaş yavaş bir oyuncu tarafından canlandırılması akîdevî açıdan Hz. Peygamber’in konumunu sarsmayı, zamanla Hz. Peygamberi devre dışı bırakmayı hedefleyen hem İslâm’ı protestanlaştırma hem de Ehl-i Sünnet omurgayı çökertme projesinin bir parçasıdır.

Devamını oku ›

Bu toprakları bize ve İslâm’a mezar yapmak istiyorlar ama başaramayacaklar!

Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı var! Türkiye’nin birliğini, dirliğini, kardeşliğini ve bütünlüğünü yok ederek bize ve bizim bu topraklardaki varlık nedenimizi oluşturan İslâmî iddialarımızı yok etmeye yönelik çok büyük bir saldırı bu!..

Devamını oku ›
Said Nursi Çağdaş İslam Düşüncesinde Bir Milad

Said Nursi Çağdaş İslam Düşüncesinde Bir Milad

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin çağdaş İslam düşüncesinde milad olmasından kastettiğim şey, önce, kendisinden önceki bütün bir İslam düşüncesi fikriyatını ve fiiliyatını sil baştan tasvir, tarif ve tahlil etmiş olması ve sonra da, kendisinden sonraki kuşaklara İslam düşüncesinin nasıl bir görünüme, muhteva ve forma sahip olabileceğini göstermiş olmasıdır… (Yusuf Kaplan)

Devamını oku ›

Laikliği Kutsamak, Cemaatlere Saldırmak, Toplu İntihara Kalkışmaktır

Eğer asıl tehlikenin “paralel devlet” tehlikesi değil “paralel din” tehlikesi olduğunu göremezsek, hem bu tehlikeyle başedemeyiz hem de artçı şoklarını yeriz!..
(Yusuf Kaplan)

Devamını oku ›

“Kur’ân İslâm’ı” Söylemi, Neden Tehlikeli?

Önceki yazımdan dolayı Kur’ân düşmanı” (!) ilan edildim. Ve sosyal medyada linç edildim. Kimse beni Kur’ân düşmanı ilan edemez! Çok büyük bir iftiradır bu! Bendeniz Kur’ân’ın nasıl hayatımızdan uzaklaştırılacağını, Kur’ân’la Sünnet’in birbirinden ayrılamayacağını, yoksa hepimizi büyük felaketlerin bekleyeceğini hatırlatıyorum.

Devamını oku ›