Etiket: "ZAFER DERGİSİ"

Kendimizi kurtarabiliyor muyuz israf çarkından?

Bizler öyle bir zamana denk gelmişiz ki, kulağımıza sürekli fısıldanıyor “tüketirsen mutlu olursun, sahip olursan değerlisin…” Zira kurulu düzenin varlığını devam ettirebilmesi için bizim sürekli tüketmemiz gerekiyor. Kullanıp atmamız, eskimeden değiştirmemiz, moda-marka peşinde koşmamız, ihtiyacımız olmayan şeylerle donanmamız… Aslına bakarsanız bizden istenen şey açık: sürekli “israf” etmemiz… (Mükerrem Cahide Saraoğlu’nun dikkat çeken yazısı..)

Devamını oku ›

Unutulmaz Cevaplar

…—Üçten önce iki var. İki’den önce de bir. Birden önce… Sayı yok (Çünkü sıfır sayı değildir). Sayı olan birden önce hiçbir şey olmadığı gibi, gerçek mânâda BİR olan Allah’tan önce, O’nu yaratacak bir şey yoktu…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular Ve Cevapları)

Devamını oku ›

Diller Nasıl Meydana Geldi?

Yüce Allah, peygamber olarak gönderdiği kullarına kudsî dâvâlarına delil olması için mucizeler ihsan etmiştir. Meselâ. Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, anadan doğma körlerin gözlerini açması; Hz. Davud’un demiri hamur gibi yoğurup her türlü şekli vermesi…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular Ve Cevapları)

Devamını oku ›

İbadetlerde Niçin Arapça Okuyoruz?

Bilindiği gibi Müslümanlar namazlarında Kur’ân-ı Kerîm’in bâzı parçalarını okumakla mükelleftirler. Müslümanların ana dili ve vatanı ne olursa olsun, bu usûl Hz. Peygamber (S.A.V.) zamanından beri değişmemiştir. İstikbâlde de böyle mi olmalıdır?…
(İnanca Tuzak Kuran Sorular ve Cevapları)

Devamını oku ›

Öyle Olmasaydı Böyle Olur Muydu?

…Uluorta yapılan her yorum, kaderin ince bir meselesine temas ediyor. Nerede İslâmî ölçülere aykırı bir fikir varsa, orada, ya bâtıl bir mezhebin veya çürük bir felsefenin kokusu vardır. Şuurla veya şuursuzca yapılan hemen her yorum, bir fikir sisteminin uzantısı…

Devamını oku ›