Uluslararası Hutbe-i Şamiye Sempozyumu Başlıyor

Uluslararası Hutbe-i Şamiye Sempozyumu Mardin Artuklu üniversitesi, Risale Akademi, İstanbul İlim Kültür Vakfı ve Akademik Araştırmalar Vakfı’nın katkılarıyla 12-14 Nisan 2013 tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenecek.

Sempozyumun açılış bildirimi şu şekilde ;
ULUSLARARASI HUTBE-İ ŞAMİYE SEMPOZYUMU: “İSLAM DÜNYASI VE KÜRESEL BARIŞ İÇİN HUTBE-İ ŞAMİYE’Yİ YENİDEN OKUMA”, 12-14 Nisan 2013 tarihleri arasında, Mardin Artuklu üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecektir.
Said Nursi (1876-1960), 1911 Baharında Şam Emeviye Camiinde Arapça olarak verdiği uzun hitabede (Hutbe-i Şamiye), İslam Dünyası’nın altı temel hastalığından bahseder ve kendi tabiriyle “Kur’an eczahanesinden bir reçete” olarak Hutbe-i Şamiye’yi sunar. Bu hutbede Müslüman dünyasının ittihadına esas teşkil edecek maddi ve manevi terakkinin önündeki engelleri sıralar ve bunların nasıl aşılabileceğini anlatır. Dikkatle incelendiğinde, Müslüman dünyasının neredeyse tamamının sömürgeleştirildiği, Osmanlı devletinin de parçalanma sürecine girdiği “zor” ve “karanlık” bir zamanda dile getirilen ümit verici hususlara ilişkin tespit ve tasvirlerin günümüzde de son derece geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
Bu tasvir, daha iyi bir geleceğe olan inancın yıkıldığı, Müslümanların iman kardeşliğinin beraberinde getirdiği kardeşlik hukukuna aykırı olarak ferdi ya da nevi ben-merkezlilikten kaynaklanan dünyevi çatışmaların içinde yitip gittiği, siyasi, toplumsal ve bilimsel istibdadın imanın bir hassası olan hürriyeti boğduğu, hem dinden hem de yaratılıştan  gelen kardeşlik bağlarının unutulmaya terk edildiği ve gelecek ufkunun ben merkezli hamiyetle sınırlandığı bir vasatta, Osmanlıyı oluşturan unsurları  insaniyet-i kübraya isal edecek bir birlikteliğin nasıl inşa edileceğini ele alır.
Tarih ve toplumun sadece sebebi/mülki değil ayna zamanda kaderi/melekuti okunuşuna dayalı bu tasvir, Müslüman ferdi, terakkinin zenbereği olarak kabul eder. İttihadı, insaniyet-i kübra ideali üzerine kurar. Müslümanları kardeşlik hukuku üzerinden birleştirirken, mezhebi, cemaati ve etnik bağlanmaların bölücü tesirlerini, hamiyyet ölçeğini insanlık üzerinden tanımlayarak nötralize eder. Hıristiyan-seküler Batı dünyasının sömürgeci yüzüne karşı mukavemeti desteklerken, Onun medeni yüzü ile diyalog zeminini manevi cihad kavramı üzerinden yeniden tesis eder.
İnsaniyet-i Kübra anlayışına dayalı yeni bir sosyo-politik ve küresel diriliş manifestosu olarak Hutbe-i Şamiye, 11 Eylül sonrasında çatışma eksenine demirleyen Müslüman dünya ve Batı arasındaki ilişkilerin, Arap Baharının Demokratik İslam Baharına dönüşümü sürecinde, yeniden diyalog ve barış eksenine oturtulması için küresel bir istikametin ipuçlarını da barındırmaktadır.
Özelde İslam Dünyası’nın genelde Küresel Barışın inşasına katkı sağlayacağına inandığımız Hutbe-i Şamiye Sempozyumunda sunulacak tebliğlerin Hutbe-i Şamiye ve Nursi’nin diğer eserleri perspektifinde aşağıdaki başlıklar etrafında ele alınması beklenmektedir.
Bu sempozyumda sunulması muhtemel tebliğlere, panellere, konuşmalara, posterlere konu olabilecek başlıklar Sempozyum konuları linkinde arz edilmiştir. Sizin bu sempozyuma, alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtmek isteriz. Seçtiğiniz konuya ilişkin olarak Risale-i Nur’dan seçilen konular/bölümlerle tarafınıza destek verilecektir. Bu Sempozyuma yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Prof.Dr.Serdar Bedii OMAY          
Artuklu Üniv. Rektörü
Sempozyum Onursal Başkanı
Prof.Dr.Gürbüz AKSOY
Akademik Araştırmalar Vakfı
Sempozyum Başkanı
Prof.Dr.Faris KAYA
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Sempozyum Başkan Yrd.
Dr.İsmail BENEK
Risale Akademi
Sempozyum Bşk.Yrd.
Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: