Yaratılış Ağacı Nedir? Bilime Göre Evren Nasıl Yaratıldı?

YARATILIŞ AĞACI NEDİR?

Hiçlikten, yokluktan varlığa çıkmak, var edilmiş olmak, başlı başına bir “değer” taşımaktır. Çünkü yaratılmış olmak, hele de insan olarak yaratılmış olmak ayrı bir değer ve önem taşır. Akılla, kalple ve de en önemlisi, yaratandan bir parça olan, içinde taşıdığı ruhla, o değer sahibi olmuştur.

İnsanın bir soy ağacı olduğu gibi, evrenin de bir yaratılış ağacı vardır. Güneş, ay, yıldızlar, galaksiler, madenler, bitkiler, ağaçlar, hayvanlar ve insanlar o yaratılış ağacının kök, gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveleridir.

İnsanın genetik soy ağacını incelemek, onu atalarına götürürken, evren deki yaratılış ağacına bakmak da, sonunda insanı Rabbine götürür. Öyleyse evreni en ince meselelerine kadar incelemek, oradaki olayları çözmeye çalışmak başta Müslümanların asli görevidir. Ama islâm dünyası bu asli görevini uzun yıllardan beri unutmuş görünüyor. Yeniden uyanıp kâinat kitabını, Kur’an’ı okuduğu kadar okumalı, tefsirini yazdığı kadar da araştırma yapmalıdır.

BİLİME GÖRE EVREN NASIL YARATILDI?

Evrenin nasıl yaratılmaya başlandığı konusu bilimin sahasına girer. Bugün için Big Bang teorisi akla en yatkın geliyor.

Evren, bir zamanlar atomdan daha küçük boyutlardaydı. Tüm evrenimiz, hayal edebileceğimiz en küçük zerreden türedi. Büyük patlama teorisi; bilinen evrenin ilk başta hiç boyutunun olmadığını, sağın solun, aşağının yukarının, akan bir zamanın ve bildiğimiz anlamda fizik kanunlarının var olmadığını gösteriyor.

Yaratılışa en yakın teori, belki de budur ama henüz kanun değildir. Teoriye göre; Büyük patlamanın ardından çok çok kısa bir süre sonra Higgs alanı denen bir alan oluşur ve buradan geçen parçacıklar kütlelerini kazanır. Higgs bozonunu bulmak aslında tüm parçacıklara kütle kazandıran asıl ana parçacığa ulaşmak demektir.

Higgs’i gerçekten keşfetmekle, evrenin % 4 lük maddesinin kütlesinin kaynağına henüz ulaşılamadı. Evrenin yüzde 96’ını oluşturan “karanlık”lara ışık tutabilmek için ise, bilim yolunda daha çok çalışmalar ve deneyler gerekiyor.

Bugünkü bilimsel görüşlere göre evren 3 şeyden meydana gelmiştir.

1- Maddi evrendir ki galaksilerden, güneşlerden ve yıldızlardan oluşan bildiğimiz evrendir. Bütün evrenin sadece % 4’nü oluştururlar.

Standart model kuramına göre maddi evren, daha küçük parçalara bölünemeyen 12 fermion ve 6 bozondan oluşan toplam 18 temel parçacıktan meydana gelir.

2-Karanlık enerji, evrenin %74’ünü kaplar ama bugün için tamamen belirsiz bir şeydir. Bilim adamları günümüzde evrenin genişlemesinin karanlık enerjiye bağlı olduğunu düşünüyorlar.

3- Karanlık maddedir ki evrenin %22’sini meydana getirmiştir. Maddedir ama kütlesi yoktur.

Hubble(1889-1953) zamanında, evrenin tamamen Samanyolu’ndan ibaret olduğu düşünülüyordu. Ancak Hubble, yaşamının büyük bölümünde Wilson Dağı’ndaki gözlemevinde yaptığı çalışmalarla Andromedea’nın da içinde bulunduğu birçok farklı galaksinin varlığını kanıtladı.1929 yılında ise evrenin genişlediğini buldu.

Berkeley, ancak 1998 de, evrenin sadece genişlemediğini, hızlanarak genişlediğini buldu. Bundan sonra ise, her 10 milyar yılda 2 katı genişleyeceği tahmin edilebildi.

Evren, birçok sırının çözülmesine rağmen hala nice sırlarla doludur. Bilim dünyasının uzayla ilgili kuramları, henüz ispatlanmış ve kanun boyutuna ulaşabilmiş değildir. Genel görelelik kuramı, Big bang kuramı, Standart model kuramı(SM)…. gibi birçok kuramlar, teoriden çıkarılarak deneylerle kanıtlanmaya çalışılıyor. Ama yolun daha çok başında bulunulduğu da biliniyor.

Günümüzde Cern’deki deneyler, evrendeki “karanlık madde“nin sırlarına, esir maddesi”nin “karanlık madde” ile ilişkilerine Higgs bozonlarını keşfederek ileride ulaşabilme umutlarını doğurmuştur.

Bilimsel çalışmalar önümüzdeki yıllarda da giderek artacak, evrenin yeni sırları keşfedilecektir. Açılan sırlar içinde yeniden başka sırlar bulunacak ve bu işler böylece sürüp gidecektir.

Bütün araştırmalarda tesadüfün kendisine değil ayak izine bile rastlamak mümkün değildir.

Dr.Selçuk Eskiçubuk

www.NurNet.Org