Yerini Fark Edemeyen İnsan

Sen misin, bu dünyada eşrefi mahluk?

Ne cesaretle kazandın, bunca hukuk,

Dikkat et, boş yerlerde yapma tak tuk,

Unutma, balaya çıkmaktır senin hakkın.

 

Övünmek için, sakın bakma aynaya,

Aldanma kötü haslete, gururlanmaya,

Neden renklenirsin, olumsuz boyaya,

Sakın, çok yükseğe çıkmaktır hakkın.

 

Göster bana, var mı insana denk bir eş,

Bak insanı incele,  min ciheti şeş,

Onun, neresinde görürsün müşevveş,

Bu yükseğe çıkmağa, var mıydı hakkın.

 

Sen kimin malı ile, gururlanıyorsun,

Ne bu kadar, kendine güveniyorsun,

Neden vücudunu yapanı, bulmuyorsun,

Halbuki seni yapanı görmek hakkın.

 

Kararını ver, kibirlenmekten kurtul,

Sen araştır, hakiki sahibini bul,

Seni hiç yoktan yaratana, ol kul,

İnsan olduğun için, bu senin hakkın.

 

Aksi taktirde, mahftır senin işin,

Yakında olacaktır, maddeten bitişin,

Müthiş cehenneme olur, senin gidişin,

Rabbine isyan edersen, odur hakkın.

 

Cehennemlik yapan, günahları defet,

Sen güzel amelleri, ateşe koy set,

İşini bil, elinden gitmesin cennet,

Rabbin müthiş cezası, olmasın hakkın.

 

Bugünden hazır ol, o ölüm gününe,

Yoksa sahip çıkamazsın, nazik tenine,

Korun gitmesin vücudun, esfeli safiline,

Korunmazsan, o büyük ceza olur hakkın.

 

Rabbim bizi koru, zamanın fitnesinden,

Nefis ile şeytanın, desisesinden,

Biliyoruz ki, ölüm hesap ister bizden,

Ümit varız, Senin Gani Rahmetinden,

Abdülkadir HAKTANIR