Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Hizmet-i Kur’aniye’de gayretli, sarsılmaz, sebatkâr ve halis kardeşim Abdullah,

İman ve Kur’an hizmetinde göstermiş olduğun gayret ve kararlılığından ötürü Allah’a hamd olsun. Verdiğin mücadele, uğruna çaba sarf ettiğin dava cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.

Cenab-ı Hakk seni Risale-i Nur gibi pek kudsi bir hakikatle meşgul ettiği için ne kadar şükretsen azdır. Sana düşen mümkün olduğunca ihlâs, takva ve amel-i salih ile layık olmaya çalışmaktır. Bizim ulaşmak istediğimiz nokta rızay-ı ilahidir. Bu da Muhammedî (asm) bir ruh taşımak için olanca gücümüzle çalışmak demektir.

Kelam-ı İlahi’nin verdiği dersle kâinat kitabını okuyarak marifete erişebileceğimizi biliyoruz. Bu hakikatleri Risale-i Nur Külliyatı dercetmiştir. Onun için Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu zamana bakan bir dersi olan risaleleri mümkün olduğunca dikkatlice mütaala etmek, çokça okumak bu neticeye kemal manada ulaşmanın yegâne çaresidir.

Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde her daim kalbimizin mümkün olduğunca ayine-i Samed olmasına dikkat etmek ve bize sunulan her bir ikramın neticesinde şükrün en geniş mertebelerini kuşatacak manalarla Cenab-ı Hakk’a yönelmek asli vazifemizdir.

Asla unutulmamalıdır ki; bizim hizmetimiz okuma eksenli, insan merkezlidir. Merhum Ceylan Ağabeyimizin de notlarında dediği gibi “okumayanın hizmeti muvakkat olur.” Yani, yanmayan yakamaz… Öyleyse önce “Sen” aklını, kalbini ve ruhunu Cenab-ı Hakka yönelteceksin. Davranışların ve yaşantınla Muhammedî (asm) aynada güzel görünmeye çalışacaksın… ölçümüz Kur’an ve Sünnettir.

Sana yakışan, bu çetin yolda asla ümidini kaybetmeden Kur’an’a yönelmen, dergâh-ı ilahinin kapısını dua, istiğfar, salâvat, secde ve edep ile çalmandır.

Her iki cihanda huzuru yakalaman, kıyamet günü de Allah’ın Şanlı Peygamberi (asm) ve O’nun güzide sahabeleri ile birlikte haşrolman dileğiyle…

Allah’a emanet ol.

Zafer KARLI

www.NurNet.Org