Etiket: "cemiyet"

Avamın, Siyasi Mes’elelere Merakla Meşgul Olmasındaki Zararlar

Avamın, Siyasi Mes’elelere Merakla Meşgul Olmasındaki Zararlar

Siyâsî memurların vazifesi olan siyasî mes’eleleri, bilhassa neşir vasıtasıyla efkar-ı ammeye arzederek merakları tahrik ile halkın meşgul edilmesinin, esas vazifelere ve manevi hayata verdiği zararlar… Sual: Bize verdiğiniz cevabda diyorsunuz: “Siyasî geniş daireleri MERAK İLE TAKİB eden, küçük daireler içindeki VAZİFELERİNDE ZARAR EDER.” Bunun izahını istiyoruz? Elcevab Üstadımız diyor ki: Evet bu zamanda MERAK İLE, RADYO vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i […]

Devamını oku ›
Said Nursî’nin ve Nur Talebelerinin Siyasi Fikri

Said Nursî’nin ve Nur Talebelerinin Siyasi Fikri

Nurcuların siyasi ve dünyevi bir cemiyet teşkil etmedikleri gibi böyle cereyanlarla da alakadar değildirler ve olamazlar. Aziz, sıddık, sebatkâr, muhlis kardeşlerim! Hem maddî hem manevî, hem nefsim hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden sual ediyorlar ki: “Neden herkese muhalif olarak -hiç kimsenin yapmadığı gibi- SANA YARDIM EDECEK ÇOK EHEMMİYETLİ KUVVETLERE BAKMIYORSUN? İstiğna gösteriyorsun? Ve herkes müştak ve talib olduğu […]

Devamını oku ›
Zaman, Cemaat Zamanıdır

Zaman, Cemaat Zamanıdır

Cemaat hem maddî, hem de mânevî yönden büyük bir güç ve kuvvet kaynağıdır. Cemiyet içinde kim sağlam bir cemaat teşekkül ettirebilirse, o güç sayesinde cemiyetin işleyişine hâkim olur. Cemaat, mü’minlerin bir ibadeti birlikte yapmaları olabileceği gibi cemiyet hayatına müteallik hususlarda ortak hareket etmeleri de olabilir.

Devamını oku ›