Etiket: "abdulkadir haktanır"

Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti

Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın sonsuz kuvveti

Büyüklerin en Büyüğü Allah’ım: Meyhaneleri Çok küçük bir mikropla kapattırdın alkol üretenleri iflas ettirdin. Kahvehane adıyla bilinen boş laklak hanelere kilit vurdurdun.  Çok kıymetli olan Sağlık ile boş vakitlerini olumsuz yerlerde harcayanlara o küçücük mikropla durun dedirtin. Hatta ve hatta Kur’an okumaya vakit bulamıyorum diyenlerin sahte sözleri yalan olduğunu ispat etmek için, fakat sağlam imanlı kimseler evlerini İTİKÂF yaptılar (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Başımıza gelen musibetlerin izahları

Başımıza gelen musibetlerin izahları

Cenâb-ı Hak, havf damarını, hayatımızı muhâfaza edebilmek için vermiştir. Evet, korkacağız, Allah’dan alabildiğine ve ödümüz patlarcasına korkacağız, amma insanlardan ve esbâbdan ise tehlike nisbetinde, o da tedbir alabilmek için, çekinerek korkacağız Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Günümüzdeki koronavirüs sebebiyle hatırıma gelen bazı bilgiler

Günümüzdeki koronavirüs sebebiyle hatırıma gelen bazı bilgiler

Koronavirüs hadisesi bütün dünyayı sarstı. Enteresandır, hiç kimse virüsün gelişinden bahsetmiyor. Bu virüs nereden geldi nasıl meydana geldi demiyorlar. Ama onunla beraber; İnsanların çok büyük bir kısmı Materyalist, Maddiyyun, Maddeci oldukları için yaptığımız günahlardan ötürü yaptıklarımız günahlarımızdan ötürü Allah bizi cezalandırdı hiç kimse demiyor, rast gele gendi kendine oldu diyorlar. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Kuran, Adetleri Yırtıp, Nazar-ı ibretleri Celbeder

Kuran, Adetleri Yırtıp, Nazar-ı ibretleri Celbeder

Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın bütün kâinattaki âdiyat namıyla yâdolunan, hârikulâde ve birer mu’cize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zîşuura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukûle tükenmez bir hazine-i ulûm açar (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Rahmaniyet İçinde Ehadiyet

Rahmaniyet İçinde Ehadiyet

“Bismillahirrahmanirrahîm” sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani “Bismillahirrahmanirrahîm” yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur. (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›