Etiket: "abdulkadir haktanır"

Allah’ın Kitabı, Kuran-ı Kerimin Hakimiyeti

Allah’ın Kitabı, Kuran-ı Kerimin Hakimiyeti

Hem bir kitab-ı hikmet ve şerîat, hem bir kitab-ı duâ ve ubûdiyet, hem bir kitab-ı emir ve da’vet, hem bir kitab-ı zikir ve mârifet gibi; beşerin bütün hâcât-ı ma’nevîyesine karşı birer kitab ve bütün muhtelif ehl-i mesâlik ve meşârib olan evliyâ ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin herbirinin meşreblerine lâyık birer risâle ibraz eden bir kütübhâne-i mukaddesedir (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Katiyyet bil ki!

Katiyyet bil ki!

Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi “Îman-ı Billahtır.” Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, Îman-ı Billah içindeki “mârifetullahtır.” (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Biz İstemesek de, Cenab-ı Hak, Bize Kabul Ettirebilir!

Biz İstemesek de, Cenab-ı Hak, Bize Kabul Ettirebilir!

“Sizden bir şey istemeyenlere tâbi olun “ Âyet mealini mânidar gösterdiği;  Lisan-ı hal ile dahi istememeyi tavsiye ettiği;     “Mâişetler temin edilir,fakat bu istenilmez” dediği; “Bu millet,yardım etmiş; Fakat bu istenilmez” dediği; “İaneleri toplamamalı, malî yardımları istememeli,” Ver” dememeli” dediği; “İstiğna ederek, teveccühlerini aramaz” dediği… (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Şikayet etme! Bak peygamberimiz A.S.M. nasıl aç kalmış?

Şikayet etme! Bak peygamberimiz A.S.M. nasıl aç kalmış?

Efendimiz zamanında Hicaz bölgesinde hem arpa hem de buğday, elde edilmesi ve bulunması zor olan yiyecek maddelerindendi. Bununla birlikte her ikisine de sâhip olma imkânı en fazla olan, yine Peygamberimiz idi. Fakat Resûl-i Ekrem, hiçbir zaman içinde yaşadığı toplumun sâhip olmadığı imkânları elde etme ve onlardan farklı yaşama gibi bir temâyül içinde olmamıştır. İnsanlar açlık çekmişse, buna herkesten çok kendisi ve ailesi mâruz kalmıştır. (Abdulkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Allahın Varlığının Alametlerinden Bir Kaçı

Allahın Varlığının Alametlerinden Bir Kaçı

30 Gram ağırlığında olan dilimizin aldığı lezzetlerin sonunun sınırını koymanın imkanı yoktur. Bu tatlıdır, bu tuzludur, bu acı, bu mayhoş. Hatta mideye hoş olmayıp, vücudu rahatsız eden yiyeceği, ağza koyarsan hemen ağzından atar  ve yüzüne tükürür (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›