Etiket: "abdulkadir haktanır"

Bugün Nefsi Terbiye Etmenin Önemi

Bugün Nefsi Terbiye Etmenin Önemi

Vücut sağlığı ile ruh sağlığı birbiriyle çok yakından ilgili ve birbirine çok kuvvetle bağlı olup bence modern bir tabip, her ikisi ile de yakından ilgilenmek durumunda ve mecburiyetindedir. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Kuran hikmeti ile felsefe hikmetinin farkları

Kuran hikmeti ile felsefe hikmetinin farkları

Bir zaman, hem dindar, hem gayet san’atkâr bir Hâkim-i Namdar istedi ki: Kur’an-ı Hakîm’i, maânîsindeki kudsiyetine ve kelimatındaki i’caza şâyeste bir yazı ile yazsın (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Ey kendini beğenen gafil insan

Ey kendini beğenen gafil insan

Unutma! Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Sana bir çay ikram edenin o saygısını senelerce unutmadığın halde. Nasıl olur da seni 1.300.000 çeşit mahlukat çeşitlerinin üstüne çıkaran Allahın sana yaptıkları iyilikleri unutuyorsun (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Gizli düşmanlarımız

Gizli düşmanlarımız

Gizli münafıklar aleyhimizde büyük makamlarda olanların bir kısmını istimal ederek resmî bir tarzda şiddetli propaganda etmelerinden, bütün resmî memurlar ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmuşlar. Onlar içinde dahi enaniyetli ve evhamlı ve bid’aları kabul eden hocalar, daha ziyade çekinmeye başlamışlar, kendilerine bir özür, bir bahane aramışlar (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Üstadın vefatından önce yazılanlardan

Üstadın vefatından önce yazılanlardan

Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler: “Biz şimdi mecburuz.  (İnnezzarurattübiihulmahzurat) kaidesiyle Avrupa’nın bazı usûllerini, medeniyetin icablarını taklide mecburuz.” dediler (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›