Etiket: "Çetin Kılıç"

Zaman Müfessirdir

Zaman Müfessirdir

Bir iğne ustasız olmaz, her bir sanat sanatkarını göstermektedir. Kainatta ne varsa sanatlıdır sanat eseridir, her biri kendi dili ile Allah’ı anlatmaktadır. Ayet “güneş akar gider” buyuruyor, ilk zamanlar güneşin dünyanın etrafında döndüğü anlaşılmış, oysa dünya güneşin etrafında dönmektedir, aynı zamanda güneşinde kendi hareketi olduğunu ilmen bilmekteyiz. (Çetin Kılıç)

Devamını oku ›
Hakikat Unsuru

Hakikat Unsuru

Akıl ve nakil birbiriyle çelişirse akla itibar edilir, nakil de tevil edilir, fakat bu akıl kamil insan aklı olmalı. Din akla değil nakle dayanıyor. Akıl dini anlamak için bir vesiledir. Akıl olmadan biz dine muhatap olamayız. “Aklı olmayanın dini yoktur.” Bu inançsız anlamına gelmez, sorumluluk taşımaz manasına gelir (Çetin Kılıç)

Devamını oku ›
Dinin Gerekliliği

Dinin Gerekliliği

Yaşayan her birey, birçoğumuza yabancı olmayan sorunlarla yüz yüzedir. Çevreyle uyumsuzluk, ailesi, arkadaşları gibi yakınlarıyla anlaşmazlık, yalnızlık, ötekileştirme, ağır mağduriyetler ve haksızlıklar, terör, savaş ve iç çatışmalar mazlumların ezilmesi zalimlerin ceza görmemesi, yalancılar, liyakatsızlık, en önemlisi hastalık, yaşlılık ve ölüm (Çetin Kılıç)

Devamını oku ›
Allah’a İman ve Risale-i Nur

Allah’a İman ve Risale-i Nur

Hümanizm, ateizm gibi felsefî akımlar tarafından Allah’ın varlığı meselesinin saldırılara maruz kaldığı, Allah merkezli bir dünya görüşü yerine, insan ve madde merkezli bir dünya görüşünün yerleştirilmeye çalışıldığı bu çağda, Risale-i Nurlar’da Alah’ın varlığı ile ilgili olarak yazılanları değerlendireceğiz. (Çetin Kılıç)

Devamını oku ›
Bu Zaman ve Risale-i Nur

Bu Zaman ve Risale-i Nur

Allah’ın varlığı üzerindeki tartışma, insan düşüncesinin eksenini oluşturmaktadır, ortaya konan iddialar göstermektedir ki bu tartışmalar azalmayacaktır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, İslâm medeniyetinin içinde bulunduğu duruma Kur’ânî bir bakış açısıyla, çözümler getirmiş, İslam coğrafyasında hakim olan, ezberciliğe dayalı geleneksel İslâmî eğitimin yaklaşımına yeni arayış getirmiştir. (Çetin Kılıç)

Devamını oku ›