Etiket: "rüstem garzanlı"

“Yemin olsun Fecre ve on geceye”

“Yemin olsun Fecre ve on geceye”

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş şartından biri olan hac ibâdetinin yerine getirildiği umumi af ve bağışlama ayıdır. Bu mübârek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi “ Leyâli-i aşere” yani on mübârek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Başkasının taassubu cesaretinizi kırmasın!

Başkasının taassubu cesaretinizi kırmasın!

Bir şeyi sorgulamadan ve tahkik etmeden bağlanmak ise bağnazlıktır. Bağnazlığın en belirgin tarafı doğruluğu hiç araştırmadan karşı düşünceyi reddetmektir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Nurcular! Dönün kendi mecrânıza…

Nurcular! Dönün kendi mecrânıza…

Kutbiyet makamı ise, makamların en yükseği ve son merhalesidir. Adeta o asırda Efendimizin (asm) bir halifesi ve vekili konumundadır. Meselâ: Kutbu Azam ve Gavs-ı Azam Şeyh Abdulkadir-i Geylani Hazretleri hem Kutbiyet, hem de “Ferit” makamındadır. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
İlim diyârı Siirt’te bir portre: Kenan Sağlam

İlim diyârı Siirt’te bir portre: Kenan Sağlam

Kenan Sağlam hoca, gösteriş ve nümayişten hoşlanmayan, hâlim ve fakat vakarlı bir şahsiyet, sosyal medya üzerinde ismini duyurmak istemediği halde, ısrarcı arzu-ı hâlimi; keyfiyetin hilafına tercih ederek, röportaj teklifime rıza göstermiştir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Batman’da bir hizmet eri: Hacı Şeyhmus Uçar

Batman’da bir hizmet eri: Hacı Şeyhmus Uçar

dinî tedrisatın yasak edildiği, Risâle-i Nur Talebeleri mahkemeden mahkemeye süründürüldüğü ve cebri muamelenin revaçta olduğu bir ortamda; Batman’da Uçar ailesi evlerini hizmet-i Kur’ân’a amade eder. Nur hizmetinin intişarına yardımcı olurlar (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›