Etiket: "rüstem garzanlı"

Bir kıssadan payıma düşen hisse

Bir kıssadan payıma düşen hisse

Dar-ı dünyadan, âlem-i berzah yolculuğuna giden bir dostumuzun taziyesi için çalıştığım kurumdan bir kaç personelle birlikte Diyarbekir’den El’âziz’e gitmiştik. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Hizmette Allah’ın rızası esas alınmalı

Hizmette Allah’ın rızası esas alınmalı

Cenab-ı Hakk’a nâzır ve O’na vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Van kalesinden ölüme giden hamiyetli adamın feryadı: Âh dâvâm!

Van kalesinden ölüme giden hamiyetli adamın feryadı: Âh dâvâm!

Van’da kaldığı yıllarda “iki minare yüksekliğinde” diye tarif ettiği Van Kalesi’nde mağaraya inerken birden ayakları kayar. Ayağını koyacak, elleriyle tutunacak yer bulamaz. Ölümle kalım arasında kalan Bediüzzaman hayatını düşünmeyip yüksek bir sedâ ile “Dâvâm!” diyerek inler (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
İki Mesnevî, iki şahsiyet

İki Mesnevî, iki şahsiyet

Mevlânâ: Hicri 604’te Horasan’ın, Belh şehrinde doğdu, 672’de 68 yaşında Konya’da vefat etti. Bediüzzaman: Hicri 1293’te Bitlis’in, Nûrs Köyü’nde doğdu, 1379’da 82 yaşında Urfa’da vefat etti.Biri Rûmî,Biri Nûrsî, (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Gençlik gidiyor

Gençlik gidiyor

Mü’minin işlediği günahlar “imansızlık”tan değildir. Ancak  akıbeti görmeyen nefis, his, heves, vehim gibi duygularının akıl, kalp ve ruhuna galebe etmesinin neticesinde günah işlenebilir. Mü’min için en müessir silâh  akıl, kalp ve ruhunu “iman hakikatleri” ile beslemelidir ki, his ve hevese mahkûm olmasın.  (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›