Etiket: "rüstem garzanlı"

Peygamberler diyarı, Diyarbekîr’den bir portre: Ahmet Bozkurt

Peygamberler diyarı, Diyarbekîr’den bir portre: Ahmet Bozkurt

Kış mevsimin son ayı olmasına rağmen, Diyarbakır’ın dört bir tarafı kar, ve soğuk havanın hâkim olduğu bu günlerde Risâle-i Nur’un kadim bir şakirdi Ahmet Bozkurt Ağabey’i ziyaret etmek, hal ve hatırını sormak hem bir vazife, hem bir kadirşinaslık, hem de bir vefadır, dedim. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
İlâhî san’atı iki yaşında iken müşahede eden Bedîüzzâman

İlâhî san’atı iki yaşında iken müşahede eden Bedîüzzâman

Üstad, tebessüm ederek döndü: “İki yaşındayken annem beni kucağına alıp pencerenin kenarından dışarıyı seyrediyorduk. Nurs’taki evimizin önündeki ağacın yapraklarıyla, şimdi seyrettiğim ağacın yaprakları aynıdır. Her ikisinde de ilâhî san’atı müşahede etmekteyim” dedi (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Rubûbiyet ve Ubûdiyet

Rubûbiyet ve Ubûdiyet

Rubûbiyet; Cenâb-ı Hakk’ın her zaman her yerde her mahlûka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyetidir. Ubûdiyet ise; kul olduğunu bilip Allah’a itaat etmek, Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber (asm) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmaktır.(Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
İfsat komitesinin planlarını Bediüzzaman bozdu

İfsat komitesinin planlarını Bediüzzaman bozdu

Bin seneden beri Kur’ân-ı Hâkimin bayraktarlığı yapmış olan Türk vatandaşları, İslamiyet’ten uzaklaştırarak, Kemalizm rejimine zemin hazırlandığı bir ortamda, Risale-i Nur böyle dehşetli bir zamanda meydana gelmiş, kat’i burhanlarla akli, mantıkî delillerle küfr-i mutlakı tarumar etmiş. Masonların, komünistlerin ve dinsizlerin belini kırmıştır. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Hayat ve Ölüm…

Hayat ve Ölüm…

Kudret sahibi Yüce Mevlâmız,Ayet-ı Kerime’de şöyle buyurur: “ Hâlbuki sizin hayatınız yoktu; O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra yine hayat verecektir. Sonra O’na rücu edip gideceksiniz (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›