Etiket: "rüstem garzanlı"

Risale-i Nur’un menbaı Kur’ân’dır

Risale-i Nur’un menbaı Kur’ân’dır

Rehber Hazreti Muhammed’dir (asm). İstikameti ehl-i sünnetin cadde-i Kübra’sıdır. Bu cadde-i Kübra’da yürüyen fertleri, cemaatleri, hatta devletleri birbirlerine kenetleyen kuvvetler içerisinde en sağlam ve en tesirli bağ din ve inanç bağıdır. Kuvvetli bir imanı tesis etmek için, me’hazın (kaynağın) kutsî olması lâzımdır. Me’haz kutsîleştikçe küllîleşir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Zübeyir Gündüzalp’in sadâkati

Zübeyir Gündüzalp’in sadâkati

Zübeyir Ağabey sadâkat için: “Bulduğu yerden hiç ayrılmamaktır. Uhud’un bekleyen okçuları gibi gerekirse taş olmaktır, yine de terk etmemektir. Câmid durmaktır. Fâni olmaktır. Hiçbir şeyle yer değiştirmemektir, gidip gelmemektir” demiş (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
İmanımızı ibadetle tecdid edelim

İmanımızı ibadetle tecdid edelim

Kavi bir iman, lisanen ikrar, kalben tasdik etmektir. Bir insan imanı lisanen kabul etse, kalben tasdik etmezse dünyada mü’min; ahirette kâfir olur. Hatta bir mü’mine sorulsa, imanın var mı? “İnşaallah “ dese. Bu kavi bir imanın var olduğuna delil değildir. Çünkü şüphe içinde kalan bir iman, tam iman sayılmaz (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Sanat, mucidini ispata delildir

Sanat, mucidini ispata delildir

Kadir-i Zülcelâl insanın ruhuna bir beden libası giydirmiş, üzerine göz, kulak, burun, el ve ayak gibi lüzumlu organları yerleştirerek insanın istifadesine emaneten vermiş, yoksa kendi idaresinden aciz olan insana mülk olarak verilmemiştir (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Kanunî’nin mektubu Fransa’da dansı yasaklatmıştı

Kanunî’nin mektubu Fransa’da dansı yasaklatmıştı

Aynı inancı, aynı değerleri paylaşan, aynı medeniyete sahip, aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların kültür, örf, âdet, giyiniş, edebiyat ve san’atlarında ayrı farklılıklar görünebilir (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›