Etiket: "rüstem garzanlı"

İslâm, İttihadı emrediyor

İslâm, İttihadı emrediyor

İnsanlar arasında şeref ve izzetli hayat ancak birlikle olabilir, birlik olmazsa maddi ve manevî hayat da ayaklar altında ezilir.  Asr-ı saadette sahabeler arasında ki muvaffakiyetin sırrı da birliğe ve ittihada dayanıyor. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Zekât verirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Zekât verirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Ramazan ayı maddî ve manevî birçok güzelliklerin bir arada yaşandığı, güzel duygu ve hissiyatın öne çıktığı mübârek bir aydır. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Manevî hizmetler siyasete angaje edilemez!..

Manevî hizmetler siyasete angaje edilemez!..

Risale-i Nur, Kur’ân’ın çok kuvvetli “manevî tefsiri” kabilindedir. Kur’ân’ın lafzından çok, manayı esas alan bir tefsirdir. Onda ki ulvi hakikatler iman, marifet, ahlak ve edep sahasında büyük fütuhat yapmış ve dünyanın dört bir tarafından yükselen bir sedâ olmuş…. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Risale-i Nur cemaatinin dâvâsı

Risale-i Nur cemaatinin dâvâsı

Bir memlekette ekonomi, siyasi ve içtimai meselelerde zafiyet görünmeye başladığı zaman, iktidarları tedirgin eder, daha fazla yıpranmayı ve siyasi riski göze alamayan iktidarlarda erken seçim sancıları başlar (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Bediüzzaman’ın dâvâsı

Bediüzzaman’ın dâvâsı

Biri geldi dedi: “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem, seni istiyor.”4 “Gittim gördüm ki, münevver, emsalini görmediğim, Selef-i Salihînden ve âsârın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm.” (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›