Etiket: "eymen akça"

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-5

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-5

Vahdet-i Zât ve Kesret-i Esma Sırları Bir zâtın, zâtı bir ve tek olsa da ünvanları, isimleri çok olabilir. Dünya milletlerinde tarih boyunca görünen şirklerin ana kaynağı bu meseledir. Allah’ın isimlerini kendisinden kopuk, bir birinden kopuk ve ayrı algılamalarıdır. Yunanlılar aşk ve sevgi tanrıçası, Afrodit; hikmet ve bilgi tanrısı, Hermes; güzellik tanrıçası, Venüs v.s. isimlerle Allah’ın Vedud-Hakîm-Cemil isimlerini, aşk-hikmet-cemal sıfatlarını Onun […]

Devamını oku ›
Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-4

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-4

Esma-yı Hüsna ve Yaratılış Sistemi Varlık âlemi ve canlılar dünyası, daimi bir oluş ve bozuluş, diriliş ve ölüş ile İlâhî icad ve idama, ihya ve imâteye tabidirler. Bu faal halinden dolayı bütün yaratılış âlemi “ kâinat ” ( oluşanlar ) şeklinde ifade edilmişler. Kâin, olan ve oluşan demektir. Bu ise “ tekvin ” fiiline ve “ Kün ” ( Ol! […]

Devamını oku ›
Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-3

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-3

Cevşen’de Nur ve Hayat Hakikatleri Hz. Peygamber (ASM) yaratılış âleminin merkezi konumda olan hayata, hayatın kaynağı olan ruha ve ruhun özü olan nur hakikatine ehemmiyetine binaen Cevşenü’l-Kebir duasında 2 bab ayırmış ve bu hakikatleri kuşatarak zihinlere sunmuştur: 47. Bab ( Nur   Bahsi ) ve 69. Bab ( Hayat Bahsi ) 47 ve 69. Bâblardan her birisi, doğrudan doğruya 2 hakikati […]

Devamını oku ›
Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-2

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-2

İlâhî Fiiller, Sebepler ve Ötesi Kâinat Rububiyet ve Rahmaniyet hakikatleri gereği daimî faaldir. Bu faaliyet-i daime içinde İlâhî isimler kendilerini icraatlarıyla ifade ederler. Fiiller ise, farklı boyutta farklı surette ve etkide kendilerini gösterirler. Hz. Peygamber (ASM) Cevşen duasının 2 babında bu cihet ve cepheleri ele alır: 28. Bab ve 58. Bab… Cevşen’deki 28. Bab ve 58. Bablar, kâinatta hakikatlerin Vahidiyet […]

Devamını oku ›
Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-1

Cevşenü’l-Kebir’den Marifetullah Nükteleri-1

Cevşen, lügat manasıyla, zırh demektir. Dua terminolojisinde ise Cevşen, kişiyi manevi etki, zarar ve baskılardan kurtaran koruyucu elbise demektir. Cevşenü’l-Kebîr, Hz. Peygamber’e (ASM) isnad edilen uzunca bir duadır. Hadis ulemasınca Hz. Peygamber’e (ASM) isnad edilen bütün hadisler, sened ve metin noktasında kritiğe tabi tutulurlar. Sened noktasında incelendiğinde görüyoruz ki Cevşenü’l-Kebîr duası, Ehl-i Beyt’e has bir dua olarak rivayet edilmiş; Ehl-i […]

Devamını oku ›