Etiket: "eymen akça"

Âşık Veysel’in “ Uzun İnce Bir Yoldayım ” Şiirinde Söz Sanatları

Âşık Veysel’in “ Uzun İnce Bir Yoldayım ” Şiirinde Söz Sanatları

            Son devirde yetişen Halk Edebiyatı’nın son temsilcilerinden, Alevi-Bektaşi kültür ve geleneğin son halka şairlerinden birisi hiç şüphesiz Aşık Veysel’dir. Birçok şiiri bestelenmiş ve halkın duygularının temsilcisi olarak dile dile okunagelmiştir. Türkçe unutulmadığı sürece unutulmayacak birer izdir.             Âşık Veysel velûd bir şair. Yüzlerce şiir sahibi… Şiirlerinde çok farklı konuları inceler. Mesela “ Kardeşim ” şiiri, insanlar arası eşitliği ve […]

Devamını oku ›
Kötülüğün Kaynağı, İman-Amel ve Günah Bağlarına Dair Bir Tefekkür

Kötülüğün Kaynağı, İman-Amel ve Günah Bağlarına Dair Bir Tefekkür

  Soru: Said Nursi’nin kötülük hakkında kaleme aldığı 13. Lem’a isimli Hikmetü’l-İstiaze Risalesinin 7. İşaretini izah edebilir misiniz? Cevap: Bu bölümde 2 soru ve sorun var: a) “ Şerrin yaratılması… ” Yani şerrin varlığı, ebedî cehenneme, dünyevi ve uhrevi zararlara yol açtığından böyle çirkin ve zararlı bir şeyi ‘ Her yarattığı sanatlı ve dolayısıyla güzel olan, hem rahmeti Kur’anda açıkça […]

Devamını oku ›
Ölümü Güzel Görecek Bir Kıvama Nasıl Gelinebilir?

Ölümü Güzel Görecek Bir Kıvama Nasıl Gelinebilir?

Ölüm konusunda gerek psikolojik, gerek filolojik, gerek eskatolojik açıdan son devrin en büyük âlimi Bediüzzaman Said Nursi’dir. O, tam bir uhrevi olarak hayat sürdü. Bir otel odasında vefat etti. Cesedi dahi iktidarı rahatsız ettiği için kabri kırılarak bilinmez bir yere defnedildi. Fakat Onun ruhunu taşıyan eserleri meydandadır. Uhrevi bir kişi için cesed değil ruh önemli olduğu, kitaplar ise kişinin ruhunu […]

Devamını oku ›
İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-2

İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-2

Kadere İman ve Mutluluk Zâtiyet vasfı gerçek manada Allah’ta olduğu için, gölge ve küçük zâtiyetiyle Onun Zâtına ayna olabilecek potansiyeldeki insan elbette Allah için kıymetlidir. Zâtiyetin göründüğü irade sıfatı ve o sıfatın dengeli kullanılması Onun katında çok önemlidir. Bu manada O, zâtiyeti görünsün ister. Yani insan iradesini kullansın ve tercih yapsın. Bu açıdan iradesini darmadağınık eden ve kararsızlık Cehennemi içinde […]

Devamını oku ›
İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-1

İrade Hürriyeti, Mutluluk ve Kader-1

( Said Nursi’nin Kader Risalesi’nin Şerhi ) 3. Mebhas: Kadere îmân, îmânın erkânındandır. Yâni: “ Herşey, Cenâb-ı Hakk’ın takdiriyledir.” Kadere delâil-i kat’iyye        ( kesin deliller ) o kadar çoktur ki, hadd ü hesaba gelmez. Biz, basit ve zâhir bir tarz ile şu rükn-ü îmânîyi, ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu, bir mukaddeme ile göstereceğiz. Mukaddeme: Herşey vücûdundan […]

Devamını oku ›