Etiket: "eğitimin önemi"

Bediüzzaman’ın Eğitim Felsefesi ve Medreset-üz Zehra Projesi

Bediüzzaman’ın Eğitim Felsefesi ve Medreset-üz Zehra Projesi

Psikolojik şartlar dikkate alınarak verilecek eğitim önemli bir husustur. Bediüzzaman bir eserinde şunları söyler: “Yüksek bir insan bir çocukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun Fehmi (anlama kapasitesi) Onun çat-pat söylediği sözlerle ünsiyet peyda eder. Söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde, o insan ile çocuk arasında bir mâlûmat alışverişi olamaz. Bu ifadelerden anlaşılan mânâ; talebeye verilen dersin, sırf ilmî lisanla değil, onun anlayabileceği dilde ve basit cümlelerle anlatılması lazımdır.

Devamını oku ›