Etiket: "Vehhabilik Damarı"

Vehhabilik Nedir? Ne Zaman ve Kim Kurdu? İslamda Vehhabiliğin Yeri Nedir?

Hz. Peygamber (sav.)’in ebedi âlemine göç etmesinden sonra bir takım ihtilaflar meydana gelmiş idi. Bu ihtilaflar Hz. Ebubekir (ra.) ile Hz. Ömer’in (ra.) halifelik dönemlerinde yok denebilecek kadar az iken, Hz. Osman’ın hilafetinin son altı yıllık döneminde artmaya başlamış, özellikle de Hz. Ali’nin (ra.) zamanında zuhur eden Haricîlik cereyanı ve düşüncesi daha da artmış idi. (Mehmed Kırkıncı’nın yazısı..)

Devamını oku ›