Kim zikretmiş, kim zikretmemiş olur?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasîbini bollaştırır, dilediğinin nasîbini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.” [İsrâ Suresi 17,30]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. İbni Ebî İmran Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikretmiş olur. Namazı, orucu, Kur’an okuması az da olsa.

Kim de Allah’a isyan etmişse onu zikretmemiştir. Namazı, orucu ve Kur’an okuması çok da olsa!.”

(Beyhaki/Şuab)


…….

Risale-i Nur’dan;

Dünya madem fânidir.

Hem madem ömür kısadır.

Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur.

Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.

Hem madem dünya sahipsiz değil.

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri var.

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır.

Hem madem “Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez” sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur.

Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır(tercih edilir).

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani(boş, gereksiz) şeylerle ömrünü telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye(ebedi saadete) girsin.

(Mektubat)

…….

Cevşen’den;

71.
Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sâhibi,
Ey söndürülemez nurun sâhibi,
Ey sayılamaz nimetlerin sâhibi,
Ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sâhibi,
Ey hadde hesaba gelmez medh-ü senânın sâhibi,
Ey belli bir keyfiyete sığdırılmaz celâlin sâhibi,
Ey idrâk edilemez kemâlin sahibi,
Ey reddedilemez haz ve hükmün sâhibi,
Ey yerini başka şeylerin alamayan sıfatların sâhibi,
Ey değiştirilemez vâsıfların sâhibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: